Resource Details
FORRÁS

Múzeumok határok nélkül

Nem kérdőjel, nem felkiáltójel szerepel a konferenciakötet címében, és mindez nem véletlen. Puszta megállapításként is értelmezhetnénk a címet, de nem az. Jóval több, mint tényközlés, megerősíti a konferencia és a kötet a címében is azokat a folyamatokat, amelyeknek hosszú évek, talán már évtizedek óta nemcsak részesei, de egyre inkább alakítói is lehettünk. A hazai múzeumi szakma változásai – időnként és egyre gyakrabban nemzetközi kitekintéssel – fontos tényezői életünknek…

A kötetet olvasva láthatjuk, hogy milyen sok téma foglalkoztatja a múzeumi ismeretközvetítésben dolgozó kollégákat. Közülük nehéz kiemelni egyet vagy kettőt. Mégis, talán, ha a hatékonyságra, a minőségi munkavégzésre és annak értékelésére gondolunk, máris a profitorientált világ által használt fogalmak kerülnek múzeumi közegbe, mint a szolgáltatói múzeumi szerepkör és minőségmenedzsment. Ezek látszólag a múzeumi területen még új fogalmak, területek, amelyeket néhol idegenkedés, közömbösség kísér. Ugyanakkor a felmérések, a témakörben az utóbbi időben megjelent munkák, a szakma erősödő figyelme egyre nyilvánvalóbb. Látszik, hogy kollégáink nemcsak elindultak egy minőségi módon működő múzeum irányába, hanem egyre nagyobb tudatosság is övezi ezt a tevékenységet.

A kötet tematikái között kiemelt szerepet kapott az múzeumlátogatói élmény. A múzeumi szakma szemléletváltásának egyik mérföldköve, hogy a múzeumi tárlatok születésének első pillanatától a középpontba kerül, hogy a látogatóink tudása élmények nélkül nem gyarapítható és nem nyújt maradandó hatást. Mindezekhez számos eszköz, technika, módszer járulhat hozzá, melyek legfőbb sajátossága, hogy a múzeumi tér nem puszta háttér, hanem éltető és hiteles közeg, mondhatjuk, élettér, amelynek aktív részévé válnak a múzeumba érkezők.

A generációk közötti tudásátadás intézményeinkben és látogatóink körében, a múzeumi épületek sajátos szerepe és lehetőségei, az esélyteremtés különböző formái, a kulturális terület intézményeinek együttműködése, hazai és nemzetközi jó gyakorlataik bemutatása, a civil közösségek szerepe egyaránt fontos témái voltak a konferenciának, s formálódtak tanulmányokká a kötet lapjain. A különböző látogatói csoportok megszólítása, a felsőoktatási intézményekkel kialakított hosszútávú kapcsolatok lehetőségei ugyancsak változatos megközelítési lehetőségeket kínáltak a résztvevők számára mind az előadások, mind a kerekasztal-beszélgetések során, de megismerhették a konferenciának otthont adó nyíregyházi intézmények legjobb gyakorlatait is, közgyűjteményi kitekintéssel, a közösségek bevonásának példáival.

„Hitvallásunk, hogy a kultúra átélhető és átadható” – olvassuk Dr. Bihari Albertné írásában. Meggyőződésem, hogy ez a gondolat a konferencia valamennyi résztvevőjének, előadójának, a kötetbe írást adó kollégánknak a munkáját nap mint nap átszövi, meghatározza, és jövőjére is inspiráló hatású. Forgassák ezt a kötetet olvasóink gyakran, használják, alkalmazzák a benne összegyűjtött tudást, mindezt olyan kitartással és örömmel, mint ahogyan a szerzők és a kötetet szerkesztők tették!

Dr. Bereczki Ibolya

Resource Details
Múzeumok határok nélkül.
ISBN
978-615-5619-23-6
Forrásszerző(k)
Dr. Kriston-Vízi József (szerk.)
Forrástípus
Egyéb
Ország
Magyarország
Közzététel dátuma
A dokumentum nyelve
magyar
Resource media
Login (3)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!