European Commission logo
Fiók létrehozása
Több szót is választhat vesszővel elválasztva

EPALE - A felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja

FORRÁS

#Megjelent Jost Reischmann kötete az összehasonlító felnőttoktatásról

Profile picture for user Németh Balázs Bánk.
Balázs Németh
Community Hero (Gold Member).

2021. év  végén megjelent Prof. Jost Reischmann szerkesztette gyűjteményes kötet, azaz egy sajátos szöveggyűjtemény a Ziel-Verlag gondozásában. A kiadó ún. Grundlagen der Veiterbildung c. sorozatában az "Essential Readings in International and Comparative Adult Education" c. munka hiánypótló kötet mindazok számára, akiknek az összehasonlító felnőttoktatási kutatások, tehát a komparatív elemzések izgalmas munkát nyújtanak. Reischmann, mint a német felnőttoktatás "Marótija", vagy "Harangija"  közel négy évtizede foglalkozik az összehasonlító felnőttoktás-kutatással, alapítója az ISCAE (Nemzetközi Összehasonlító Felnőttoktatás-kutatási Társaság) közösségének (lásd: http://iscae.org). 

Reischmann kötete különösen fontos mindazok számára, akik szeretnék megérteni, hogy miképp formálódott a nemzetközi felnőttoktatási környezet a Második Világháborút követően, egyúttal felvonultatja azokat a jeles gondolkodókat, akik mások mellett hozzájárultak a felnőttek oktatásának és tanulásának neveléstudományi alapokon nyugvó megértéséhez, vizsgálatához. A kötet fő vonulatát a nemzetközi és összehasonlító felnőttoktatás néhány alapvetően karakteres írása adja, melynek helye van a felsőoktatási környezetben ma is zajló nemzetközi felnőttoktatási összehasonlító kutatásoknak, akár az ESREA, akár az ISCAE, akár a PIMA, az ASEM LLL vagy a PASCAL International Observatory hálózatok mentén jelennek is meg azok tematizált formában.

A kötet erénye, hogy kellő alapossággal gyűjtötte össze azon szerzők írásait, akik a huszadik század derekától jelentől mértékében hatottak a nemzetközi felnőttoktatási együttműködésekre, s ennek részeként komparativ elemzéseket is készítettek. Mindezek hozzájárultak egy olyan tudományos módszertan kialakításához, melynek révén a felnőttek tanulását és tanítását vizsgáló kutató számára világos lesz, hogy az összehasonlító elemzés nem egyszerűen két, vagy több ország felnőttoktásának vizsgálata alapján azonosságok és különbségek azonosítása, de elemzése során annak megvalósítása, hogy feltárja azokat a tényezőket, melyek magyarázatul szolgának az azonosságok és különbségek megértéséhez, alapos következtetések levonásához.

Az angol nyelvű kötet olvasását már azért is ajánlom, mert eredeti szövegeket olvashatunk, melyek nyelvezete, szakmai nyelvi minősége önmagában is magas színvonalú, Reischman keretet adó elemzése a gyűjtés hátteréről, az egyes írások közötti összefüggésekről valóban segítik tudásunkat kitágítani, hogy "ne csak egy sakkfigurát, de az egész sakktáblát lássuk" az összefüggések megértése igényével.

Resource Details
ISBN
978-3-96557-093-1
Szerző
Reischmann, Jost
Forrástípus
Tanulmányok és jelentések
Ország
Németország
Közzététel dátuma
A dokumentum nyelve
angol
Login (2)
Címkék

Want to add a resource ?

Ne habozzon!
Kattintson az alábbi linkre, és kezdjen el feltölteni egy új szakmai anyagot!