Resource Details
FORRÁS

A felnőttképzési intézmények fejlődése és szerepe az identitás megőrzésében a magyarlakta területeken napjainkig

Összegző tanulmány

A felnőttképzési intézmények fejlődése és szerepe az identitás megőrzésében a magyarlakta területeken napjainkig.

Főbb tendenciák és feladatok a határon túli, magyar nyelvű felnőttképzés fejlesztésének érdekében

című kutatás eredményeiről

                                                             

A Kárpát-medence népességének megtartásához egyik fontos eszköz a felnőttképzés. Ahhoz, hogy a magyar ajkú népesség a szülőföldjén és annak munkaerő-piacán érvényesülni tudjon képzésre van szükség. A magyar nyelvű képzésekkel az azonosságtudat, az összetartozás, és az együttműködés erősíthető.

A kutatás során vizsgálatra került a Felvidék (Szlovákia), Kárpátalja (Ukrajna), Erdély és a Pártium (Románia), Vajdaság (Szerbia), Drávaköz-Szerémség (Horvátország), Muravidék (Szlovénia), és Burgenland (Ausztria) felnőttképzése a magyar lakta területeken. Az analízis fő szempontjai a felnőttképzés helyi megvalósulása, ill. a helyi munka-erőpiachoz történő illeszkedése, a magyar közösség megtartó ereje a 2010-15 közötti időszakaszban.

A vizsgálat módszere kérdőíves felmérés, amely kiegészítésre került interjúkkal, internetes adatbányászattal és irodalmi feldolgozással.

A vizsgálat során az a kép alakult ki, hogy a felnőttképzés rendszere fejlesztés alatt áll. Az egyes területeken eltérő szintű a fejlesztés folyamata.

 

A kutatás a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács javaslatára miniszteri döntés alapján, az NFA KA 3/2013.sz. támogatási szerződés keretében valósulhatott meg.

Resource Details
Forrásszerző(k)
Modláné Görgényi Ildikó és Modla Ferenc
Forrástípus
Tanulmányok és jelentések
Ország
Magyarország
Közzététel dátuma
A dokumentum nyelve
magyar
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!