Ugrás a tartalomra
Evidence & Research

Milyen kutatások és eredmények állnak rendelkezésre a felnőttkori tanulásról Európában?

What research and evidence is there about adult learning in Europe?

Policy and provision for adult learning needs to be based upon evidence about what is effective. The European Commission helps by commissioning research and by disseminating the latest information to policymakers and stakeholders.

Analysis of the effectiveness of adult learning policies

The European Commission published a study bringing together the latest evidence about the key success factors that make adult learning policies effective. It includes a framework for analysing policies and guidance to Member States on developing and monitoring effective adult learning policies. This is the basis for the EPALE Policy Analysis Tool, designed to help policy makers assess their adult learning policies and provision, and make improvements where necessary.

The situation of adult education and adult learning varies significantly between the different Member States of the European Union. The European Commission has commissioned this series of in-depth reports about the situation of adult learning in each country. The findings from these 28 reports have been systhesised into a report that identifies at the main trends and challenges facing the adult learning sector across the whole EU.

The Survey of Adult Skills

The European Commission contributes to PIAAC(link is external)’s Survey of Adult Skills organised by the OECD(link is external). The survey provides real data about the skills of adults in 40 countries across the globe. It shows that a very high proportion of adults in Europe struggle with basic skills like literacy, numeracy and digital skills.

Other useful research on adult learning

Here are some links to other research and studies relevant to adult learning, which the EC has commissioned:

Adult Learners in Digital Learning Environments

The study describes the current state-of-play in the use of ICT-enhanced learning, including OER, in adult education, across different countries. It describes the many benefits of using ICT in adult learning, and provides recommendations to policymakers, learning providers and learners about making the best use of ICT.

Adult Education and Training in Europe – widening access to learning opportunities

The publication uses a range of indicators to describe in detail the adult education and training policies and provision in EU countries, with a focus on the most vulnerable groups of adult learners, in particular those lacking basic skills or with low level or no qualifications.

Financing the adult learning sector

The study analyses the different approaches to funding adult learning in a number of EU countries, compared with other parts of the world. It examines different sources of finance and different kinds of funding instruments and makes recommendations to policymakers.

Opening Higher Education to Adults

The study uses examples of good practice from 15 countries to examine ways in which higher education can be made more flexible and therefore more accessible to people later in life.

Key competences for adult learning professionals

The study is based on an analysis of good practice in several countries. It identifies the key competences required by different professionals working in the adult learning sector, including not only teaching, but also management and programme development. The study can be used to develop competence profiles adult education staff.

Continuing Vocational Education and Training in Europe – the way ahead

This publication synthesises recent research on Continuing Vocational Education and Training (CVET). It analyses how CVET contributes to economic and social policy objectives, outlines major achievements in CVET practices and policies and highlights policy gaps and challenges that remain to be addressed.

Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe

This publication is based on a study of medium-sized enterprises in six countries. It analyses policies and practices of work-based learning in C-VET, describes the main forms and patterns of WBL for CVET, and identifies the main advantages, needs and challenges.

Upskilling Unemployed Adults - the organisation, profiling and targeting of training provision

This review is based on reports on 33 countries. It describes the funding, governance and implementation of training interventions for unemployed adults, draws lessons about good practice, outlines the challenges encountered by training programmes and presents recommendations.

A felnőttkori tanulási szükségletekre vonatkozó szakpolitikának és rendelkezéseknek olyan elemzéseken kell alapulniuk, amelyek alátámasztják a hatékonyságot.
 
Az Európai Bizottság kutatások megrendelésével és a legfrissebb információknak a politikai döntéshozókkal és az érdekelt felekkel való megosztásával segít ebben.


A felnőttkori tanulással kapcsolatos szakpolitikák hatékonyságának elemzése


Az Európai Bizottság közétett egy olyan tanulmányt, amely egybegyűjti a legfrissebb adatokat azokról a tényezőkről, melyek kulcsfontosságúak a felnőttkori tanulással kapcsolatos szakpolitikák hatékonnyá tételében. A tanulmány részét képezi egy keretrendszer a szakpolitikák elemzéséhez, és egy útmutató a tagállamok számára a hatékony felnőttkori tanulással kapcsolatos szakpolitikák kidolgozásához és nyomon követéséhez. Ez az alapja az EPALE szakpolitika-elemző eszközének, melynek célja a segítségnyújtás a politikai döntéshozóknak a felnőttkori tanulással kapcsolatos szakpolitikáik és rendelkezéseik felmérésében, és az esetlegesen szükséges javítások elvégzésében

Tanulmány a felnőttkori tanulással kapcsolatos szakpolitikák hatékonyságáról

Elemzési keretrendszer

EPALE szakpolitika-elemző eszközFelmérés a felnőttek készségeiről


Az Európai Bizottság hozzájárul az OECD által a felnőttek készségeinek felmérése céljából lebonyolított PIAAC felméréshez. A felmérés a világ 40 országából mutat be valós adatokat a felnőttek készségeiről. A felmérés azt mutatja, hogy Európában a felnőttek nagyon nagy részének nehézséggel küzd az olyan alapvető készségek terén, mint az írás-olvasás, a számolás és a digitális készségek.

A felnőttek készségeiről szóló felmérés összefoglalója

A felnőttkori tanulásra vonatkozó más hasznos kutatások

Az alábbi hivatkozások elérést biztosítanak az Európai Bizottság által megrendelt, a felnőttkori tanulás szempontjából érdekes kutatásokhoz és tanulmányokhoz:


Felnőtt tanulók a digitális oktatási környezetben

Ez a tanulmány az IKT-vel támogatott tanulás, többek között a felnőttoktatásban alkalmazott nyitott oktatási segédanyagok (OER) jelenlegi helyzetét írja le a különböző országokban. A tanulmány bemutatja az IKT használatának számos előnyét a felnőttoktatásban, és ajánlásokat fogalmaz meg a politikai döntéshozóknak, a képzést nyújtó szolgáltatóknak és a felnőttoktatásban tanulóknak arra vonatkozóan, hogy hogyan használhatják ki legjobban az IKT előnyeit.


Felnőttoktatás és -képzés Európában – a tanulási lehetőségekhez való hozzáférés növelése

Ez a kiadvány számos mutató használatával írja le részletesen a felnőttoktatási és -képzési szakpolitikákat és rendelkezéseket az uniós országokban, a felnőttoktatásban tanulók legsebezhetőbb csoportjaira összpontosítva, különösen azokra, akik nem rendelkeznek az alapvető készségekkel, vagy akik nem, vagy csak alacsony szintű képesítéssel rendelkeznek.


A felnőttoktatási ágazat finanszírozása

A felmérés a a felnőttoktatási ágazat eltérő finanszírozási rendszereit elemzi több európai uniós országban, összehasonlítva azokat a világ más részeinek gyakorlataival. A felmérés kitér a különféle finanszírozási forrásokra és a különböző finanszírozási eszközökre, valamint ajánlásokat fogalmaz meg a politikai döntéshozóknak.


A felsőoktatás megnyitása a felnőttek számára

A tanulmány 15 ország jó gyakorlatán keresztül vizsgálja, melyik felsőoktatási rendszer a rugalmasabb, aminek köszönhetően elérhetőbb az emberek számára későbbi életszakaszaik során.


A felnőttoktatásban részt vevő szakemberek fő kompetenciái

Ez a tanulmány a különféle országokban bevált gyakorlatok elemzésén alapul. Meghatározza a fő kompetenciákat, amelyekre a felnőttoktatási ágazatban dolgozó különböző szakembereknek szüksége van. A tanulmány nem pusztán a tanításra, hanem az irányításra és a vele kapcsolatos programok kidolgozására is kitér. A leírtak felhasználhatóak a felnőttkori tanulás szakembereinek kompetenciaprofiljának kidolgozásához.


Szakmai továbbképzés és oktatás Európában – az előttünk álló út

Ez a kiadvány összefoglalja a szakmai továbbképzésről és oktatásról szóló (CVET) aktuális kutatásokat. A kiadvány szerzői azt elemzik, hogy a CVET hogyan járul hozzá a gazdasági és szociálpolitikai célkitűzésekhez, körvonalazzák a CVET-tel kapcsolatos gyakorlatok és politikák főbb eredményeit, és kiemelik a még megoldandó szakpolitikai hiányosságokat és kihívásokat.


Munkaalapú tanulás a szakmai továbbképzésben és oktatásban: európai szakpolitikák és gyakorlatok

Ez a kiadvány hat ország középvállalkozásainak tanulmányozásán alapul. Bemutatja a CVET keretében megvalósuló munkaalapú tanulás (WBL) szakpolitikáit és gyakorlatait, leírja a CVET keretén belüli WBL főbb formáit és mintáit, valamint azonosítja a fő előnyöket, igényeket és kihívásokat.


Munkanélküli felnőttek kompetenciafejlesztése – a munkanélküliek képzésének megszervezése, profiljának megalkotása és céljának kijelölése

Ez az áttekintés 33 ország jelentésén alapul. Leírja a munkanélküli felnőttek számára biztosított képzések finanszírozását, irányítását és végrehajtását, levonja a tanulságokat az alkalmazott gyakorlatokból, körvonalazza a képzési programok során tapasztalt kihívásokat, és ajánlásokat fogalmaz meg.