Resource Details
FORRÁS

Kompetence pro demokratickou kulturu: Stručný průvodce pro vzdělavatele

Na počátku stály dvě otázky: Jaké kompetence jsou pro občany důležité, aby se mohli ve společnosti chovat demokraticky? A mají vzdělavatelé možnosti rozvoj těchto kompetencí pozitivně ovlivnit?

Odpověď na první otázku nabízí model kompetencí pro demokratickou kulturu vytvořený mezinárodním týmem pod patronací Rady Evropy, se kterým v tomto průvodci můžete seznámit. Odpověď na druhou otázku vám nabízíme hned: ANO. Věříme, že vzdělavatelé mají možnost rozvoj důležitých kompetencí ovlivnit. Domníváme se, že dnes, kdy se přesvědčujeme, že demokratická kultura v zemích Střední a Východní Evropy ještě není rozvinutá a zakořeněná, má vzdělávání směřující k rozvoji demokratických kompetencí klíčovou úlohu.

Průvodce, který je určen primárně vzdělavatelům, přibližuje kompetenční model českým čtenářům. Vychází z původního dokumentu Rady Evropy a souhrn přeložila česká organizace Centrum občanského vzdělávání. Ta průvodce doplnila o zkušenosti českých vzdělavatelů a stručnými komentáři k jednotlivým kompetencím. Průvodce je určen

Model kompetencí pro demokratickou kulturu tvoří dvacet nejvýznamnějších kompetencí moderního občana, který se chce účinně podílet na demokratické kultuře a chce pokojně žít s ostatními v kulturně rozmanitých demokratických společnostech

MODEL KOMPETENCÍ POTŘEBNÝCH PRO DEMOKRATICKOU KULTURU:

Hodnoty: lidská důstojnost a lidská práva, kulturní rozmanitost, demokracie, spravedlnost, čestnost, rovnost a právní stát

Postoje: otevřenost ke kulturní rozmanitosti a k odlišným přesvědčením, názorům a chování, respekt, občanská uvědomělost, odpovědnost, sebedůvěra, tolerance k nejednoznačnému

Dovednosti: samostatné učení, analytické a kritické myšlení, aktivní naslouchání, empatie, flexibilita a přizpůsobivost, jazykové a komunikační dovednosti, spolupráce; řešení konfliktů

Znalosti a kritické porozumění:  sobě samému, jazyku a komunikaci, světu: politiky, zákonů, lidských práv, kultury, kultur, náboženství, dějin, médií, ekonomik, životního prostředí, udržitelnosti

Zdroje: http://www.obcanskevzdelavani.cz/

Kompetence pro demokratickou kulturu – Soužití rovných s rovnými v kulturně rozmanitých demokratických společnostech. Rada Evropy, 2016

 

Resource Details
Forrásszerző(k)
Centrum občanského vzdělávání, Rada Evropy
Forrástípus
Szabadon használható tananyag
Közzététel dátuma
A dokumentum nyelve
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!