Blog
Blog

Infografikas izmantošana pieaugušo mācīšanā

Kādu laiku atpakaļ man bija iespēja piedalīties mācībās par infografikas izmantošanu izglītībā. Atceros, ar kādu aizrautību zīmēju dažādus plakātus, rakstīju dažādus virsrakstus un attēloju sakāmvārdus, zīmējot simbolus. Mācības beidzās, bet interese par infografikas izmantošanu mācībās ir tikai palielinājusies, un šobrīd liekas neiespējami mācīt kādam kaut ko bez infografikas izmantošanas. Iespējas to pielietot ir visplašākās.

Kādu laiku atpakaļ man bija iespēja piedalīties mācībās par infografikas izmantošanu izglītībā. Atceros, ar kādu aizrautību zīmēju dažādus plakātus, rakstīju dažādus virsrakstus un attēloju sakāmvārdus, zīmējot simbolus. Mācības beidzās, bet interese par infografikas izmantošanu mācībās ir tikai palielinājusies, un šobrīd liekas neiespējami mācīt kādam kaut ko bez infografikas izmantošanas. Iespējas to pielietot ir visplašākās.  Infografiku var izmantot, dažādojot mācību procesu un padarot mācīšanos aizraujošāku un rezultatīvāku.

 

Kas ir infografika

Infografikas ideja ir maksimāli uzskatāmi un loģiski sniegt lielu informācijas apjomu, mūsu uztverei ērtā veidā. Tā ir vizuāli vienkāršota sarežģītu datu attēlošana, lai radītu interesi, visiem pieejamā un saprotamā formā.

Infografikas veidošanas struktūra ir vienkārša un izmantojama ne tikai pieaugušo izglītotājam, bet arī mācību dalībniekiem. Tās veidošanas secība ir:

 • Tēmas un mērķa izvēle
 • Informācijas savākšana, apkopošana
 • Informācijas sistematizēšana
 • Skices radīšana
 • Rezultāts

Infografika-1

 

Izmantojamie materiāli

Materiāli pieejami un visiem labi zināmi – papīrs, flomāsters un zīmulis. Protams, ja gribam pilnveidot zīmēšanas un attēla vizuālo izskatu, varam izmantot speciālus flomāsterus, ko var iegādāties NEULAND mājas lapā un iepazīties www.neuland.com. Savā pieredzē gan esmu secinājusi, ka lieliski noder jebkuri flomāsteri un marķieri.

Flomasteri

Strādājot ar infografiku, tā būs piemērojama auditorijās līdz 30 dalībniekiem, ja dalībnieku skaits būs lielāks, attēls būs grūti uztverams un tās izmantošanas efektivitāte nebūs pietiekama.

 

Kā infografika var noderēt mācībās?

Mācībās pieaugušo izglītotājs daudz vairāk var iesaistīt dalībniekus, rosinot dalībniekiem patstāvīgi meklēt un iepazīties ar informāciju, savstarpēji diskutēt un strukturēt informāciju, domājot kā interesantāk, saprotamāk un vienkāršāk to izstāstīt citiem. Gatavojot infografiku, mācību dalībniekiem attīstās kritiskās domāšanas un analīzes prasme. Pilnveidojas arī dalībnieku profesionālā komunikācija par jebkuru jomu un nozari.

Mācot pieaugušos, infografiku varam izmantot vairākos veidos:

 • Interpretējot infografiku – tam būs nepieciešami dažādi dati un jau gatavas infografikas, kuras varam sagatavot un dot mācību dalībniekiem analizēt un izdarīt secinājumus, domāt par tiešo un slēpto informāciju, ko varam nolasīt interpretējot gatavas infografikas par dažādām tēmām
 • Datu vizualizācija – mācam domāt un izvērtēt kā dažādos veidos (grafiki, shēmas, simboli, tabulas utt.) varam pasniegt informāciju, kā labāk to attēlot, kā attēls var izmainīt informācijas uztveri
 • Kritiskā infografikas analīze – attīstām kritiskās domāšanas prasmi, analizējot un salīdzinot dažādus datus, rādītājus un to vizuālos attēlojumus
 • Infografikas veidošana – šī prasme apvienos visas iepriekšējās, bet vēl dalībniekiem nāksies sameklēt un apkopot informāciju, tad strukturēt to un domāt kā labāk attēlot citiem šo informāciju.

Balstoties uz šiem paņēmieniem, varam dažādot mācības gan mācot valodu, grāmatvedību, sociālās zinības, praktiskos darbus un attīstot personību. Infografika nodarbībās būs noderīga gan pedagogam, gan mācību dalībniekiem. Tas palīdzēs labāk iegaumēt, strukturēt, analizēt informāciju, savstarpēji sadarbojoties un aktivizējot pasīvo vārdu krājumu.

 

Daži piemēri

Ņemam A1 formāta lapu un glīti noformējam, šo lapu varam izmantot ļoti dažādi pieaugušo mācīšanā:

 • Grupas dalībnieku iepazīšanās vieta (katrs grupas dalībnieks pielīmē savu vārdu uz kopējās bildes)
 • Mācību vajadzību savākšanas un strukturēšanas vieta (dalībnieki uz lapiņām uzraksta savas mācību vajadzības un pielīmē, tiek fiksēti arī mācību pasūtītāja un pasniedzēja mērķi)
 • Vieta noteikumiem grupas vadītājam un dalībniekiem (grupa ar pasniedzēju vienojas par noteikumiem, ko visi ievēros mācību laikā)
 • Nodarbības satura un paužu laiki (uz lapas uzrakstām svarīgākās tēmas, nodarbību pārtraukumus un noslēguma laiku)
 • Uzdevumu instrukcijas fiksēšana (pasniedzējs secīgi pieraksta un ilustrē ar simboliem uzdevuma instrukciju)
 • Jautājumi un uzdevuma analīzes shēma (pasniedzējs pieraksta jautājumus, uz kuriem nodarbību dalībniekiem ir jāatbild analizējot uzdevumu)
 • Grupas dalībnieku jautājumu “stāvvieta” (nodarbības vai lekcijas laikā dalībniekiem rodas jautājums, kurš tiek nolikts “stāvvietā”, lai nodarbības noslēgumā uz to atbildētu; arī dalībnieki nodarbību laikā paši var uzrakstīt jautājumus, uz kuriem pieaugušo izglītotājs var atbildēt nodarbības beigās)

Infografikas-2-4

 

Infografika var būt arī kā lekcija vai prezentācija par noteiktu tēmu, svarīgi, ka zīmējums top vienlaicīgi ar stāstījumu, tāpēc skice var būt veidota ar zīmuli, bet pieaugušo izglītotāja stāstījums vienlaicīgi zīmēts ar flomāsteru un pavadīts ar stāstījumu par kādu tēmu. Zīmēšana piesaistīs grupas dalībnieku uzmanību un rosinās viņu iztēli un domāšanu.

Infografika-5

Piemērs par personāla ciklu uzņēmumā vai iestādē. Sākumā atlasām personālu, tad mācam jauno darbinieku, tad motivējam piedāvājot dažādus stimulus, tad domājam par tālāko attīstību uzņēmumā vai ārpus tā.      

Infografiku var veidot arī grupas dalībnieki, īpaši, ja aplūkojamā tēma ir zināma un par to ir atrodama pietiekami daudz informācija.

 

Sandra Pallo, Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības izglītības eksperte

Login (0)
Címkék

Users have already commented on this article

Jelentkezzen be vagy Regisztráljon, hogy hozzá tudjon szólni.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE beszélgetés angol nyelven a készségek jövőjéről

Csatlakozzon hozzánk, és ossza meg nézeteit arról, milyenek lesznek az alapkészségek a jövőben!

Több

EPALE Beszélgetés: Befogadó nyelvi sokszínűség kiépítése Európában

A nyelvtanulás nemcsak a társadalmi befogadás és a munkaerő mobilitása szempontjából kulcsfontosságú, hanem hozzájárul az összetartó, kulturális szempontból gazdag Európához is. Vegyen részt a következő beszélgetésünkben, melyben megvitatjuk a nyelvtanulás mai szerepét Európában.

Több

Angol nyelvű online beszélgetés: Aktív korosodás és életszakaszok közötti átmenet

Mit értünk aktív korosodás alatt? Hogyan segíthet az intergenerációs tanulás az aktív korosodásban és az új életszakaszba lépés folyamatában?

Több