Blog
Blog

Rozwijanie karier poprzez kompetencje przekrojowe

Kompetencje przekrojowe, takie jak komunikacja i przywództwo, to kluczowe umiejętności, które mogłyby być wykorzystane w miejscu pracy. Jak rozwijać i oceniać te wszystkie ważne, ale czasami wysoce subiektywne zdolności? Projekt DEVELOP, kierowany przez europejskie konsorcjum i współfinansowany przez UE, opracowuje aplikację internetową przeznaczoną do mierzenia i rozwijania tych umiejętności. Łączy w sobie różne techniki, takie jak metody oparte na grze, społeczne uczenie się i planowanie oparte o sztuczną inteligencję w celu pomocy użytkownikom w rozwijaniu ich kariery. Dr Uta Schwertel, Project Manager, opowiedziała o projekcie DEVELOP.

Transversal skills.

tłumaczenie NSS Polska

Kompetencje przekrojowe, takie jak komunikacja i przywództwo, to kluczowe umiejętności, które mogłyby być wykorzystane w miejscu pracy. Jak rozwijać i oceniać te wszystkie ważne, ale czasami wysoce subiektywne zdolności? Projekt DEVELOP, kierowany przez europejskie konsorcjum i współfinansowany przez UE, opracowuje aplikację internetową przeznaczoną do mierzenia i rozwijania tych umiejętności. Łączy w sobie różne techniki, takie jak metody oparte na grze, społeczne uczenie się i planowanie oparte o sztuczną inteligencję w celu pomocy użytkownikom w rozwijaniu ich kariery. Dr Uta Schwertel, Project Manager, opowiedziała o projekcie DEVELOP.

Rozwój kariery w dużych organizacjach był od dawna oparty na odgórnych rozwiązaniach zarządzania talentami. Zmieniające się rynki pracy, zmniejszone bezpieczeństwo zatrudnienia i dłuższe życie zawodowe odsuwają pracowników od ściśle ukierunkowanych ścieżek kariery w kierunku kompetencji umożliwiających im zatrudnienie przez całe życie.

Umiejętności miękkie, inaczej: kompetencje przekrojowe, takie jak zdolności przywódcze i komunikacyjne, są kluczowymi umiejętnościami możliwymi do nauczenia dla wszystkich przyszłych pracowników. Odejście od tradycyjnej ścieżki kariery wymaga od pracowników przejęcia kontroli nad własnym rozwojem. Wiąże się to także z koniecznością stworzenia narzędzi do wspierania rozwoju kariery opartej na kompetencjach pracowników.

Internetowa aplikacja wspierająca rozwój kariery

Współfinansowany przez UE projekt DEVELOP opracowuje narzędzia do oceny rozwoju kariery opartej na kompetencjach. DEVELOP jest kierowany przez konsorcjum europejskich partnerów, składające się z prywatnych firm, uniwersytetów i organizacji badawczych. DEVELOP Personalised Learning Environment (PLE) to przestrzeń wirtualna dla użytkowników, takich jak pracownicy, menedżerowie i pracownicy działów HR w średnich i dużych firmach, którzy potrzebują informacji w zakresie doradztwa zawodowego i chcą aktywnie rozwijać swoją karierę. PLE oferuje narzędzia takie, jak ocena kompetencji międzysektorowych (np. przywództwo, komunikacja, krytyczne myślenie itp.), analizę kapitału społecznego w oparciu o wirtualną sieć społeczną pracownika, rekomendacje dotyczące ścieżki kariery i powiązane działania edukacyjne, pomagające pracownikom odkryć ich mocne strony i rozwijać karierę. Produkt końcowy projektu ma być komercyjnym narzędziem dla średnich i dużych firm.

DEVELOP project.

Użytkownicy mogą odkrywać swoje kompetencje, korzystając z internetowych narzędzi opracowanych przez firmę DEVELOP

Ten film zawiera krótkie omówienie narzędzi DEVELOP oraz podejście do rozwoju kariery oparte na kompetencjach.

Jak oceniać i rozwijać kompetencje przekrojowe w erze cyfrowej?

Jak ocenia się kompetencje przekrojowe w omawianym projekcie, biorąc pod uwagę ich subiektywny charakter?

DEVELOP łączy internetowe kwestionariusze oceny osobowości, informacje zwrotne (zarówno samoocenę, jak i od kolegów, podwładnych i przełożonych danej osoby) oraz inne kwestionariusze jako jeden ze sposobów oceny kompetencji przekrojowych badanego. Twórcy narzędzia korzystają również z nowatorskich technik planowania opartego o sztuczną inteligencję tak, aby użytkownik mógł wybrać realistyczne ścieżki uczenia się w celu osiągnięcia określonego celu zawodowego. Ponadto projekt rozwija i integruje kolejne innowacyjne narzędzia do oceny i nauczania kompetencji przekrojowych: oceny oparte na grach i narzędzie Social Learning.

Diagnoza oparta na grach

Umiejętności o charakterze transwersalnym, takie, jak komunikowanie się i przywództwo, są zwykle mierzone za pomocą kwestionariuszy, odgrywania ról a czasami przy użyciu informacji zwrotnych. Chociaż te metody zapewniają korzyści, bywają czasochłonne i kosztowne. Nowocześniejszym sposobem oceniania umiejętności miękkich, takich jak przywództwo, jest stosowanie ocen opartych na grach. Koncepcja serious game polega na wychwytywaniu różnorakich postaw w obszarze grywalizacji, w taki sposób, aby było wystarczająco powiązane z rzeczywistym zachowaniem, ale mierzone cyfrowo w zabawny i efektywny sposób. Okazało się, że taka metoda się sprawdza, zwłaszcza, gdy bardziej tradycyjne metody są mniej odporne na zafałszowanie wyników.

DEVELOP stworzył poważną grę mierzącą i uczącą kompetencji przywódczych. Gracz jest zanurzony w autentycznym środowisku związanym z miejscem pracy. Interakcje z członkami wirtualnego zespołu pomagają zidentyfikować preferowany styl przywództwa. Wypełnia się także kwestionariusz, który określa, jak gracz myśli o sobie jako o przywódcy. Po zakończeniu symulacji, użytkownik dostaje raport, który opisuje postrzeganie siebie jako lidera w porównaniu do różnych stylów przywództwa.

Film pokazuje krótkie wprowadzenie do gry przywódczej. DEVELOP kończy obecnie kolejny projekt dotyczący gry oceniającej kompetencje: Virtual Cooperation.

Social Learning Tool - wyuczone kompetencje w prawdziwym życiu

Kompetencje przekrojowe nie mogą być rozwijane wyłącznie poprzez uczestnictwo w kursach internetowych czy szkoleniach w klasie, ponieważ nie zapewniłyby odpowiedniej praktyki. Wypróbowywanie nabytej wiedzy w codziennych aktywnościach pracowników i interakcje z innymi ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu uczenia się w miejscu pracy. Uczenie się w grupach, w różnych kontekstach społecznych, mając na uwadze wspólny cel oraz otrzymywanie informacji zwrotnej i oceny od kolegów, jest nowym trendem w szkoleniach korporacyjnych. W jaki sposób technologia  można wspomóc ten proces?

W ramach projektu stworzono narzędzie online Social Learning Tool, które ułatwia samodzielne uczenie się i rozwój kompetencji, dodatkowo wspierane przez społeczność internetową. Narzędzie oferuje różne funkcje motywowania użytkowników do stosowania wiedzy w praktyce. Trener może korzystać z Social Learning Tool w celu przygotowania szkolenia dotyczącego danej kompetencji przekrojowej. Każde ćwiczenie składa się z różnych małych zadań, które uczący się mogą wykonywać samodzielnie lub w grupach.

Social Learning Tool.

Social Learning Tool - Zadania należące do uczenia się w społecznościach internetowych w ramach szkolenia dotyczącego umiejętności negocjacyjnych

Co dalej?

Latem 2018 roku, DEVELOP rozpocznie pilotaż stworzonych narzędzi w trzech dużych firmach. Faza testowa ma trwać od czterech do sześciu miesięcy a projekt ma się zakończyć w lipcu 2019 roku.

Jeśli chciałbyś otrzymać więcej informacji o projekcie lub narzędziach, skontaktuj się z zespołem DEVELOP.


Develop logo.
DEVELOP (Developing Careers through Social Networks and Transversal Competencies) to innowacyjny projekt badawczy finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon2020 (umowa nr 688127).
Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE Beszélgetés: Befogadó nyelvi sokszínűség kiépítése Európában

A nyelvtanulás nemcsak a társadalmi befogadás és a munkaerő mobilitása szempontjából kulcsfontosságú, hanem hozzájárul az összetartó, kulturális szempontból gazdag Európához is. Vegyen részt a következő beszélgetésünkben, melyben megvitatjuk a nyelvtanulás mai szerepét Európában.

Több

Angol nyelvű online beszélgetés: Aktív korosodás és életszakaszok közötti átmenet

Mit értünk aktív korosodás alatt? Hogyan segíthet az intergenerációs tanulás az aktív korosodásban és az új életszakaszba lépés folyamatában?

Több