chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - A felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja

Blog

Dossier: Flexibilisering

31/05/2018
létrehozta NSS EPALE Nederland
Nyelv: NL

/hu/file/epalethemaflexibiliseringpngepale_thema_flexibilisering.png

Beroepen veranderen, verdwijnen en verschijnen. De conjunctuur fluctueert en de pensioenleeftijd gaat omhoog. Naast het veranderen van beroepen, is ook de arbeidsmobiliteit flink toegenomen (bron: Meer werknemers veranderen van baan, BNR nieuws). Een leven lang leren is cruciaal voor duurzame inzetbaarheid en participeren in maatschappij van nu én morgen. Flexibilisering van onderwijs is hierbij een belangrijk instrument om professionals op een actuele en gepersonaliseerde manier te bedienen in hun scholingsvraag.

 

Het belang van permanente scholing krijgt steeds meer draakvlak, zowel bij de professionals als bij de werkgevers. Bij 85 procent van de bedrijven in Nederland namen werknemers in 2015 deel aan een of meerdere bedrijfsopleidingen. Ten opzichte van 2010 is dit aandeel toegenomen (bron: Statistische trends. Bedrijfsopleidingen 2015, CBS). En het CAO-onderzoek van het ministerie van SZW laat zien dat opleidingsfondsen in 2015 aan opleidings- en ontwikkelingsgerelateerde doelstellingen ruim € 240 miljoen uitgaven (bron: Ministerie van SZW, cao-onderzoek, 2015).

Zowel vanuit de opleidings- en ontwikkelingsfondsen vanuit de branche en vanuit het ministerie van OCW wordt veel aandacht besteed aan scholing van volwassenen. Onderzoek van de commissie Rinnooy Kan (Rapport Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen, ministerie OCW, 2014) toont aan dat binnen het hoger onderwijs te weinig rekening wordt gehouden met de kenmerken van de doelgroep werkende volwassenen. Flexibilisering van onderwijs is nodig om beter op deze doelgroep in te kunnen spelen, zodat meer mensen een HO-opleiding met een diploma kunnen afronden. 

 

Leeswijzer

/hu/file/leeswijzerjpgleeswijzer.jpg

Op deze themapagina besteden we aandacht aan het thema flexibilisering van onderwijs: wat verstaan we eronder en hoe creëer je flexibeler onderwijs. Er zijn tips voor flexibilisering van het onderwijs en voorbeelden uit de onderwijspraktijk en de arbeidsmarkt. Tot slot volgen er leestips.

Ook een mening of een aanvulling? Wij stellen uw bijdrage op prijs! Laat het weten middels een bijdrage onderaan het betreffende item, door een eigen bijdrage te plaatsen of via epale@cinop.nl.

 

 

Wat en hoe rond flexibel onderwijs

De term flexibilisering is een enorm containerbegrip. Binnen EPALE hanteren we de volgende definitie: flexibel onderwijs is onderwijs dat in staat is zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en verschillende mogelijkheden biedt in het wat, waar, wanneer en hoe er geleerd wordt, leidend tot een erkend diploma of certificaat.

 

Hoe creëer je meer flexibel onderwijs? - Blog

Er is niet één beste aanpak voor flexibilisering, hiervoor zijn verschillende routes.

/hu/file/tipsvoorsuccesvolwerkenaanflexibiliseringpngtips_voor_succesvol_werken_aan_flexibilisering.png

 

Tips voor succesvol werken aan flexibilisering van het onderwijs - Blog

In dit blog worden zeven tips gegeven om te werken aan flexiblisering van het onderwijs.

 

Flexibel onderwijs: je kunt niet slim zijn tegen je zin! - Blog

Joseph Kessels (hoogleraar-emeritus HRD Universiteit Twente en Educational Leadership Open Universiteit) neemt u in een filmpje mee in zijn visie op onderwijs.

 

De flexScan: een instrument om in kaart te brengen hoe flexibel het onderwijs is - Leermiddel

De FlexScan DT is ontwikkeld in het kader van de experimenten leeruitkomsten en geeft onderwijsinstellingen inzicht in de (gewenste) mate van flexibiliteit in het onderwijs.

 

 

Voorbeelden uit de onderwijspraktijk

Bekijk een webinar, lees meer over de pilot mbo-certificaten beroepsgerichte eenheden, de pilots flexibilisering hogescholen, een expiriment met flexstuderen en of scholen door flexibel onderwijs in een spagaat komen.

 

Webinar flexibel onderwijs 'Van one size fits all tot maatpak' - Leermiddel

Hoe creëer je flexibiliteit waarbij je zoveel mogelijk recht doet aan verschillende groepen studenten en tegelijkertijd rekening houdt met de werkdruk in het team, de organiseerbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs?

 

Pilot mbo-certificaten beroepsgerichte eenheden - Nieuws

In de pilots mbo-certificaten beroepsgerichte eenheden werken onderwijsinstellingen en bedrijven samen aan de ontwikkeling van een scholingstraject voor werknemers waarin een beroepsgericht deel van een mbo-opleiding centraal staat.

 

Pilots flexibilisering hogescholen - Nieuws

/hu/file/flexibel1jpgflexibel_1.jpg

In deze pilots flexibilisering mogen hogescholen hun vaste onderwijsprogramma's loslaten en in de plaats hiervan eenheden van leeruitkomsten vaststellen. In eenheden van leeruitkomsten wordt vastgelegd wat studenten moeten kennen en kunnen, maar niet hoe het bijbehorende programma er uit moet zien.

 

Experiment flexstuderen - Nieuws

Lees meer over de pilot die vier hogescholen zijn gestart met 'flexstuderen', waarbij studenten per studiepunt betalen en niet per jaar.

 

Flexibel onderwijs: scholen in spagaat? - Nieuws

Een school moet maatwerk bieden, voorzien in gepersonaliseerd leren en een student als het even kan veel keuzemogelijkheden aanbieden. Maar hoe ziet dat er in de praktijk nu eigenlijk uit?

 

Flexibel leren in de bouw binnen een hybride leeromgeving - Blog

Geert Tjarks (Deltion College - team Bouw) vertelt in een filmpje over een leerconcept dat al jaren succesvol is voor de Deltion bouwopleidingen.

 

Praktijkcasus: organiseren van flexibiliseren bij de HAN; lessons learned - Blog

Fokke Aukema (Sectorhoofd staf Politieacademie, voorheen programmamanager Deeltijdonderwijs HAN) vertelt in een filmpje over de mooie resultaten die de HAN heeft geboekt in de ontwikkeling naar een portfolio dat meer aansluit op de behoeften van werkgevers en studenten.

 

 

Voorbeelden uit het bedrijfsleven

 

Meer werknemers veranderen van baan - Nieuws

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de afgelopen jaren steeds meer mensen een ander beroep kiezen.

 

/hu/file/icarojpgicaro.jpg

Innovative curriculum on soft skills for adult learners (ICARO) - Nieuws

ICARO: een Erasmus+ project (2017) waarin Europese partners uit vijf landen werken aan een op maat gemaakt opleidingstraject voor betere integratie op de arbeidsmarkt.

 

Praktijkcasus: Via waarderen en valideren naar versneld kwalificeren - Blog

Fred Kuijpers (ministerie van Defensie) belicht in een filmpje een aanpak die kan bijdragen aan versnelde inzetbaarheid. De aanpak houdt in dat via een versnelde route een civiel mbo-diploma kan worden behaald.

 

 

Verder lezen

 

EPALE-dossier validering (2018) - Blog

Dit dossier biedt informatie over valideringsinstrumenten, interviews en artikelen..........validering is immers een belangrijk thema bij flexibilisering.

 

Jaarrapport Studeren met een functiebeperking (2017) - Leermiddel

Studenten met een functiebeperking ondervinden allerlei belemmeringen tijdens hun studie. Voor het hoger onderwijs ligt dan ook een grote opdracht om ervoor te zorgen dat ook studenten met een beperking hun studie met succes kunnen afronden en hun weg vinden naar de arbeidsmarkt.

 

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs (2017) - Leermiddel

Het onderwijs kan bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau inspelen op de diversiteit van de leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs.

 

Adviesrapport beleid rijksoverheid flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (2014) - Leermiddel

Lees meer over maatregelen die genomen kunnen worden om meer volwassenen een hbo of universitaire opleiding te laten volgen.

 

Brief over leven lang leren van de ministers van SZW en van OCW (2018) - Nieuws

In deze brief gaan de ministers in op een aantal uitgangspunten die zij willen hanteren bij de uitwerking van het beleid rond een leven lang ontwikkelen, zoals dat in het Regeerakkoord is aangekondigd.

 

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn
Refresh comments Enable auto refresh

1 - 1/1 megjelenítése
 • sandra beugel képe

  Het netwerk flexibilisering bestaat 1 jaar! De laatste bijeenkomst hebben we de opbrengsten geëvalueerd. Hieronder de bevindingen.  


  Werkwijze

  De twaalf deelnemers kwamen vier keer een halve dag bij elkaar. De locatie wisselde tussen de deelnemende MBO’s. Een mooie manier om letterlijk een kijkje bij een ander te nemen. In de bijeenkomsten werd elke keer een ander thema met elkaar besproken.

  “Wat het mij heeft opgeleverd, is inspiratie en vertrouwen in de toekomst. Vooral het samen delen, met elkaar vanuit verschillende organisaties naar vraagstukken kijken die met flexibilisering te maken hebben, om op die manier te kijken wat je daarvan mee kunt nemen naar jouw eigen organisatie.  Ilse Hartgers | ROC Midden-Nederland


  Uitkomst

  In de eerste bijeenkomst werd als oefening de FlexScan ingevuld. In de gesprekken die volgden bleek dat alle deelnemende MBO’s met dezelfde onderwerpen bezig zijn, elk met een andere invulling. De FlexScan bood een mooie structuur om het gesprek aan te gaan. In de bijeenkomsten die volgden werden onder meer thema’s als verandermanagement, blended leren, de opbouw van het curriculum, examinering en de veranderende rol van de docent in het kader van flexibilisering besproken. De uitwisseling met collega’s bleek zeer waardevol, waardoor de deelnemers met nieuwe kennis, ideeën en inspiratie aan de slag konden met flexibilisering in hun eigen onderwijsinstelling.

  “Gedurende de netwerkbijeenkomsten ben ik geïnspireerd door collega's van diverse ROC's uit Nederland. In alle openheid hebben deelnemers ervaringen met het flexibiliseren van onderwijs gedeeld binnen het raamwerk van de FlexScan.” 

  Zwaan Zwart | Noorderpoort


  Volgende stap

  De wens is er om volgend jaar een nog steviger netwerk neer te zetten, waarbij de deelnemers intensiever kunnen uitwisselen. Mogelijk kan er worden gewerkt in een combinatie met deelnemers vanuit het HBO. Tijdens de CINOP Lentesessie eind maart is er ook vanuit het hoger onderwijs namelijk veel interesse voor flexibiliseren getoond.

  Daarnaast willen de deelnemers concreter aan de slag, aan de hand van de eigen casussen. Ook worden de bijeenkomsten komend jaar langer. Een hele in plaats van een halve dag, om zo meer diepgang met elkaar te kunnen zoeken.