European Commission logo
Fiók létrehozása
Blog
Blog

Livslangt engasjement for livslang læring

Grethe Haugøy har arbeidet med livslang læring i 30 år. Hva har hun lært av sitt engasjement innenfor internasjonale samarbeidsprosjekter?

bilde av bygninger med glassfasader som skinner i solskinn, med blå himmel i bakgrunn

I mars i år tok jeg farvel med gode kollegaer og samarbeidspartnere etter å ha tilbrakt seks år i Europas navle, Brussel. I denne navlen er det en god del lo i form av tilsynelatende ugjennomtrengelige juridiske og finansielle regelverk, og ikke minst stive kulturelle normer som ofte virker gammelmodige. Samtidig er Brussel spekket med energiske og flinke mennesker som representerer organisasjoner med spennende og ambisiøse samfunnsoppdrag. Det skjer noe hele tiden, og innboksen min rant ofte over av invitasjoner til interessante møter, seminarer og konferanser. Det er mye prat i Brussel. Dialog og relasjonsbygging er viktige verktøy for å oppnå enighet og kompromisser om veien videre.

Den belgiske hovedstaden er en viktig hub for europeisk samarbeid, men det meste av arbeidet for europeisk integrasjon og utvikling skjer selvsagt i medlemslandene. Gjennom mitt mangeårige engasjement med internasjonalt samarbeid innenfor voksnes læring har jeg hatt gleden av å samarbeide med organisasjoner i samtlige EU-land, og spesielt i de nyeste medlemslandene i øst og sør. Jeg har skrevet prosjektsøknader, ledet prosjekter og arbeidet i internasjonale organisasjoner med store programmer innenfor livslang læring, og det har vært artig og ikke minst lærerikt og utviklende for meg personlig og profesjonelt.

Det er en rekke aspekter ved europeisk samarbeid som har vært viktig for meg å anerkjenne, og i denne artikkelen vil jeg kort trekke fram tre av dem:

De nyeste medlemslandene i øst og sør har tatt sin naturlige plass i det europeiske fellesskapet.

I 2004 økte antallet medlemsland i EU fra 15 til 25 etter at Kypros, Malta og åtte land i Øst-Europa fikk tilgang til unionen. Bulgaria og Romania fulgte etter i 2007 og Kroatia i 2013. Det har vært spennende å se hvordan mange organisasjoner som arbeider med voksnes læring i disse landene har gått fra å være usynlige, ydmyke og takknemlige mottakere til å bli aktive pådrivere og uunnværlige partnere i europeiske prosjekter.

 Europeisk samarbeid mellom ulike organisasjoner og land har en rekke fordeler, men også en del svakheter.

De store fordelene med internasjonalt samarbeid er hvordan vi sammen kan oppnå felles mål gjennom dialog, relasjonsbygging, informasjonsdeling og utvidet kulturell forståelse. Svakhetene med internasjonalt samarbeid er språkproblemer, konseptuelle ulikheter, og til tider en manglende forståelse for at teorier, metoder og praksis i stor grad er kontekstavhengig.

Mye penger kanaliseres til kortvarige prosjekter på bekostning av drift og langsiktig aktivitet.

Kortvarige europeiske prosjekter, det vil si prosjekter som avsluttes innen to-tre år, kan gi mye inspirasjon og være et viktig bidrag til organisasjonsutvikling og læring hos prosjektdeltakerne. Det ligger innbakt i selve definisjonen av ordet prosjekt at aktiviteten er tenkt å være midlertidig. Siden innovasjon er et honnørord for givere og sponsorer vil det ofte ikke være mulig å få friske midler til videreføring av prosjektaktiviteter eller til å sikre at det man har lært i prosjektet kan bli en del av regulær drift. Det innebærer at hvis et prosjekt f.eks. har forsøkt å sette inn ekstra personalressurser i et opplæringsløp og oppnådd gode resultater, vil organisasjonene svært sjelden motta midler til å videreføre dette tilbudet til de som trenger det. Selv prosjekter som er godt forankret lokalt og har gode nettverk kan dermed få problemer med å følge opp prosjektaktivitetene. Det er mange interessante og vellykkede prosjekter som etterhvert kun lever videre i et utdatert nettsted.

EPALE er en nyttig arena for informasjonsdeling mellom ulike aktører innenfor voksnes læring, og jeg vil gjerne dele mer av erfaringene mine fra europeisk samarbeid.

Kommentarer og innspill er velkomne!

 


Grethe Haugøy (1966) har vært engasjert i voksnes læring i 30 år. Hun har jobbet som lektor ved Statens ressurs- og voksenopplæringssenter i Oslo og som rektor i den kommunale voksenopplæringen i Sandefjord, og som seniorrådgiver i Vox. Som assisterende regiondirektør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet arbeidet hun med kvalifisering av nyankomne flyktninger. Hun har i tillegg jobbet 10 år i internasjonale engasjementer innenfor utdanning og arbeidsliv, blant annet som Norges nasjonale ekspert i EUs senter for yrkesfagene, Cedefop. Grethes siste stilling var som seniorrådgiver i EØS-midlenes sekretariat i Brussel, der hun var ansvarlig for utviklingen og implementeringen av et fond rettet mot ungdomsledighet.

a woman with a red blouse, brown hair, smiling to the camera


 

Login (2)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

Angol nyelvű online beszélgetés – Kreativitás és kultúra a társadalami befogadásért

Online beszélgetés angol nyelven „Átképzés és továbbképzés: A generációk közötti együttműködés elősegítése” címmel

Vegyen részt ezen az online beszélgetésen, ahol megvizsgáljuk, miért és hogyan kell lépéseket tennünk az átképzés és a továbbképzés felé a különböző ágazatokban vagy korcsoportokban.

Több

EPALE beszélgetés angol nyelven a készségek jövőjéről

Csatlakozzon hozzánk, és ossza meg nézeteit arról, milyenek lesznek az alapkészségek a jövőben!

Több