Blog
Blog

Az EPALE kiemelt témái 2022-ben

Milyen stratégiai szerepet tölthet be a felnőttoktatás egy fenntartható, inkluzív, szép jövő megtervezésében és felépítésében?

Kiemlet témák 2022

Az oktatásban súlyos fennakadások voltak a világjárvány 2020 eleji kitörése óta. A Covid19 a mai napig jelentős következményekkel jár a tanulók minden nemzedékére nézve.

A pandémia új megoldások és innovatív gyakorlatok előtt nyitotta meg az utat a tanulásban és a felnőttoktatásban. A világon mindenhol égetően fontos lett, hogy figyelmet és erőforrásokat fordítsunk az eredményesebb, méltányosabb és rugalmasabb tanulási rendszerek kialakítására. Ezért felbecsülhetetlenül értékes tulajdonság, ha valaki foglalkozik személyes és szakmai fejlődésével, készségei fejlesztésével, mivel az egyéneknek alkalmazkodniuk kell az állandóan változó körülményekhez. Nagy becsben kell tartanunk ezeket a tanulságokat, és fokoznunk kell az igazságos, fenntartható és inkluzív társadalmak megvalósítására tett erőfeszítéseinket az egész életen át tartó tanulás terén szerzett tapasztalatok segítségével.

A felnőttoktatás jövője sosem tűnt még ennyire ígéretesnek!

Young adults

Fiatal felnőttek

Európának a jobb, azaz többek között zöldebb, befogadóbb és nagyobb mértékben digitalizált jövő felépítése érdekében szüksége van minden fiatal aktív részvételére.

Annak szándékával, hogy segítse és ösztönözze a fiatalok aktív polgári és a pozitív változások előidézésében való szerepvállalását, az Európai Bizottság lehetőségeket kíván biztosítani a fiatalok személyes, szociális és szakmai fejlődésére az ifjúság 2022-es európai évében. A Bizottság a közös uniós projekt további megerősítése és felpezsdítése érdekében kész ihletet meríteni a fiatalok tetteiből, elképzeléseiből és meglátásaiból.

2022-ben az ifjúság európai évében az EPALE egy éves kiemelt témát szentel a fiatal felnőtteknek, különös tekintettel a 25-30 éves korosztályra. Ezzel a csoporttal konkrét szempontok mentén fogunk foglalkozni: intergenerációs tanulás, partnerségek építése és társadalmi kohézió; polgári kompetenciák mint az aktív társadalmi szerepvállalás előfeltételei; alacsonyan képzett fiatal felnőttek és a fejlődéshez szükséges készségekkel való felvértezésük módja.

E kiemelt figyelem segítségével átgondolhatjuk, hogy hogyan közelíthetjük meg pozitívan a fiatal felnőttek tanulásának, mint az egész életen át tartó tanulás felé tett első lépésnek a kérdését.

Kapcsolódó téma: Fiatal felnőttek

 

 

Skills revolution

A készségfejlesztés forradalmának innovatív módszerei

A megfelelő készségkészlet lehetőségeket teremt az egyén számára, biztonságot ad a változó világban és elősegíti a befogadást. Az egyéni tanulási számlákkal és a mikrotanúsítványokkal kapcsolatos bizottsági kezdeményezés azt hivatott biztosítani, hogy mindenki releváns, igényeire szabott képzési lehetőségekhez jusson egész életében. A készségfejlesztés középpontjában közvetlenül a tanuló, mint egyedi helyzetben lévő egyén áll, így az egész életen át tartó tanulási pályára kiterjedően dinamikus továbbképzésre és oktatásra ad lehetőséget. Annak érdekében, hogy minden egyes kisebb tanulási tapasztalat elismerésére sor kerüljön, a mikrotanúsítványok igazolják, hogy az adott személy milyen tudást, készséget vagy kompetenciát sajátított el.

E kiemelt téma keretében számos altémával foglalkozunk, úgymint: innovatív továbbképzési és átképzési gyakorlatok; kezdményezések a személyre szabott készségfejlesztés területénrugalmas tanulási útvonalaka kombinált tanulás felépítéseinnovatív készség-előrejelzési eszközök.

Melyek tehát a felnőttoktatás új, felfedezésre váró területei? Hogyan javítható az egész életen át tartó tanulás és a foglalkoztathatóság? Ossza meg velünk tapasztalatait és gondolatait a felnőttoktatást gyökeresen átalakító innovatív módszerek fejlesztéséről!

Kapcsolódó témák: Egyéni tanulási számlákMikrotanúsítványokOktatási módszerekTovábbképzés és átképzés

 

 

Learning communities

Tanulóközösségek

A tanulás közösségekben zajlik, építi a közösségeket és segíti a fejlődésüket. Ennek feltétele, hogy oktatásra ne csak intézményekben, formálisabb intézményi keretek között kerüljön sor, hanem nem formális tanulási környezetben és informális gyakorlatok révén is, hiszen a falak nem szabnak gátat a tanulásnak, az nincs fizikai és hivatalosan erre a célra kialakított terekhez kötve.

Abból a feltevésből kiindulva, hogy a tanulás az egyes tanulók és a társadalom egésze szempontjából is hasznos, e kiemelt téma keretében azt járjuk körül, hogy hogyan hozhatók létre inkluzív tanulóközösségek az európai térségben. Kiemelt figyelmet kapnak az alábbi témák: tanuló városokcivil társadalmi terek és biztonságos terekvidéki térségekcsaládi írás- és olvasásfejlesztő programok; tanulóközösségek a munkahelyen; a tanulóközösségek új értelmezése a virtuális, fizikai és vegyes tanulási terekben; önkéntesek és közösségfejlesztés; a kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportokat célzó kezdeményezések.

Önnek mik a tapasztalatai? Mely tanulóközösségek fejlődéséhez járul hozzá?

Kapcsolódó témák: Közösségi tanulásKözösségi terekNem formális és informális tanulásTársadalmi befogadás

 

 

Creativity and culture

Kreativitással és kultúrával a társadalmi kohézióért

Milyen stratégiai szerepet tölthet be a felnőttoktatás egy fenntartható, inkluzív, szép jövő megtervezésében és felépítésében? Az új európai Bauhaus iránytűként használható „a gyarapodást szolgáló, fenntartható és inkluzív helyek, gyakorlatok és tapasztalatszerzési lehetőségek kialakításához”, és mint ilyen hozzájárul ahhoz, hogy ellenállóképesebb közösségek jöjjenek létre. A kultúrák közötti párbeszéd elősegítésével és a felnőtt tanulók önrendelkezésének és demokráciatudatának támogatásával a kulturális oktatás a társadalmi kohézió egyik fő mozgatórugója és elősegítő tényezője. Arra kérjük, hogy osszon meg olyan gondolatokat és kezdeményezéseket, amelyek a kreativitás és a kultúra felnőttoktatásban elfoglalt helyével kapcsolatosak! Örömmel olvasunk multidiszciplináris kulturális terekről (a múzeumok, könyvtárak, színházak mellett akár új, innovatív tanulási terekké átalakított informális terekről); a társadalmi kohéziót szolgáló kreatív eszközökről és módszerekrőlalulreprezentált csoportok (pl. kisebbségek és vidéki közösségek) tanulási kultúrájáról; az érzelmi intelligenciáról.

Milyen, a társadalmi kohéziót szolgáló kreatív eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban van tapasztalata? Mi történik a kulturális terekben és az újonnan kialakuló kreatív ökoszisztémákban? Hogyan köti össze a kreativitás az embereket a felnőttoktatásban a szépség terjesztése és az összetartozás érzésének kiváltása céljából? Hogyan teremthetünk sikeresen inkluzív és emberközpontú társadalmakat az egész életen át tartó tanulás segítségével?

Kapcsolódó témák: KreativitásKulturális sokszínűségKultúra

 

 


 

A négy kiemelt téma egész évben velünk marad, ezért ne hagyja ki a lehetőséget, hogy ezekhez kapcsolódó blogbejegyzést vagy hírt írjon, eseményt javasoljon és szakmai anyagot osszon meg!

 

Login (53)

Másik nyelvi verzió iránt érdeklődik?

A dokumentum más nyelveken is elérhető. Kérjük válasszon az alábbiak közül.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE beszélgetés angol nyelven a készségek jövőjéről

Csatlakozzon hozzánk, és ossza meg nézeteit arról, milyenek lesznek az alapkészségek a jövőben!

Több

EPALE Beszélgetés: Befogadó nyelvi sokszínűség kiépítése Európában

A nyelvtanulás nemcsak a társadalmi befogadás és a munkaerő mobilitása szempontjából kulcsfontosságú, hanem hozzájárul az összetartó, kulturális szempontból gazdag Európához is. Vegyen részt a következő beszélgetésünkben, melyben megvitatjuk a nyelvtanulás mai szerepét Európában.

Több

Angol nyelvű online beszélgetés: Aktív korosodás és életszakaszok közötti átmenet

Mit értünk aktív korosodás alatt? Hogyan segíthet az intergenerációs tanulás az aktív korosodásban és az új életszakaszba lépés folyamatában?

Több