European Commission logo
Fiók létrehozása
Blog
Blog

Az EPALE kiemelt témái 2022-ben

Milyen stratégiai szerepet tölthet be a felnőttoktatás egy fenntartható, inkluzív, szép jövő megtervezésében és felépítésében?

Kiemlet témák 2022

Az oktatásban súlyos fennakadások voltak a világjárvány 2020 eleji kitörése óta. A Covid19 a mai napig jelentős következményekkel jár a tanulók minden nemzedékére nézve.

A pandémia új megoldások és innovatív gyakorlatok előtt nyitotta meg az utat a tanulásban és a felnőttoktatásban. A világon mindenhol égetően fontos lett, hogy figyelmet és erőforrásokat fordítsunk az eredményesebb, méltányosabb és rugalmasabb tanulási rendszerek kialakítására. Ezért felbecsülhetetlenül értékes tulajdonság, ha valaki foglalkozik személyes és szakmai fejlődésével, készségei fejlesztésével, mivel az egyéneknek alkalmazkodniuk kell az állandóan változó körülményekhez. Nagy becsben kell tartanunk ezeket a tanulságokat, és fokoznunk kell az igazságos, fenntartható és inkluzív társadalmak megvalósítására tett erőfeszítéseinket az egész életen át tartó tanulás terén szerzett tapasztalatok segítségével.

A felnőttoktatás jövője sosem tűnt még ennyire ígéretesnek!

Young adults

Fiatal felnőttek

Európának a jobb, azaz többek között zöldebb, befogadóbb és nagyobb mértékben digitalizált jövő felépítése érdekében szüksége van minden fiatal aktív részvételére.

Annak szándékával, hogy segítse és ösztönözze a fiatalok aktív polgári és a pozitív változások előidézésében való szerepvállalását, az Európai Bizottság lehetőségeket kíván biztosítani a fiatalok személyes, szociális és szakmai fejlődésére az ifjúság 2022-es európai évében. A Bizottság a közös uniós projekt további megerősítése és felpezsdítése érdekében kész ihletet meríteni a fiatalok tetteiből, elképzeléseiből és meglátásaiból.

2022-ben az ifjúság európai évében az EPALE egy éves kiemelt témát szentel a fiatal felnőtteknek, különös tekintettel a 25-30 éves korosztályra. Ezzel a csoporttal konkrét szempontok mentén fogunk foglalkozni: intergenerációs tanulás, partnerségek építése és társadalmi kohézió; polgári kompetenciák mint az aktív társadalmi szerepvállalás előfeltételei; alacsonyan képzett fiatal felnőttek és a fejlődéshez szükséges készségekkel való felvértezésük módja.

E kiemelt figyelem segítségével átgondolhatjuk, hogy hogyan közelíthetjük meg pozitívan a fiatal felnőttek tanulásának, mint az egész életen át tartó tanulás felé tett első lépésnek a kérdését.

Kapcsolódó téma: Fiatal felnőttek

 

 

Skills revolution

A készségfejlesztés forradalmának innovatív módszerei

A megfelelő készségkészlet lehetőségeket teremt az egyén számára, biztonságot ad a változó világban és elősegíti a befogadást. Az egyéni tanulási számlákkal és a mikrotanúsítványokkal kapcsolatos bizottsági kezdeményezés azt hivatott biztosítani, hogy mindenki releváns, igényeire szabott képzési lehetőségekhez jusson egész életében. A készségfejlesztés középpontjában közvetlenül a tanuló, mint egyedi helyzetben lévő egyén áll, így az egész életen át tartó tanulási pályára kiterjedően dinamikus továbbképzésre és oktatásra ad lehetőséget. Annak érdekében, hogy minden egyes kisebb tanulási tapasztalat elismerésére sor kerüljön, a mikrotanúsítványok igazolják, hogy az adott személy milyen tudást, készséget vagy kompetenciát sajátított el.

E kiemelt téma keretében számos altémával foglalkozunk, úgymint: innovatív továbbképzési és átképzési gyakorlatok; kezdményezések a személyre szabott készségfejlesztés területénrugalmas tanulási útvonalaka kombinált tanulás felépítéseinnovatív készség-előrejelzési eszközök.

Melyek tehát a felnőttoktatás új, felfedezésre váró területei? Hogyan javítható az egész életen át tartó tanulás és a foglalkoztathatóság? Ossza meg velünk tapasztalatait és gondolatait a felnőttoktatást gyökeresen átalakító innovatív módszerek fejlesztéséről!

Kapcsolódó témák: Egyéni tanulási számlákMikrotanúsítványokOktatási módszerekTovábbképzés és átképzés

 

 

Learning communities

Tanulóközösségek

A tanulás közösségekben zajlik, építi a közösségeket és segíti a fejlődésüket. Ennek feltétele, hogy oktatásra ne csak intézményekben, formálisabb intézményi keretek között kerüljön sor, hanem nem formális tanulási környezetben és informális gyakorlatok révén is, hiszen a falak nem szabnak gátat a tanulásnak, az nincs fizikai és hivatalosan erre a célra kialakított terekhez kötve.

Abból a feltevésből kiindulva, hogy a tanulás az egyes tanulók és a társadalom egésze szempontjából is hasznos, e kiemelt téma keretében azt járjuk körül, hogy hogyan hozhatók létre inkluzív tanulóközösségek az európai térségben. Kiemelt figyelmet kapnak az alábbi témák: tanuló városokcivil társadalmi terek és biztonságos terekvidéki térségekcsaládi írás- és olvasásfejlesztő programok; tanulóközösségek a munkahelyen; a tanulóközösségek új értelmezése a virtuális, fizikai és vegyes tanulási terekben; önkéntesek és közösségfejlesztés; a kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportokat célzó kezdeményezések.

Önnek mik a tapasztalatai? Mely tanulóközösségek fejlődéséhez járul hozzá?

Kapcsolódó témák: Közösségi tanulásKözösségi terekNem formális és informális tanulásTársadalmi befogadás

 

 

Creativity and culture

Kreativitással és kultúrával a társadalmi kohézióért

Milyen stratégiai szerepet tölthet be a felnőttoktatás egy fenntartható, inkluzív, szép jövő megtervezésében és felépítésében? Az új európai Bauhaus iránytűként használható „a gyarapodást szolgáló, fenntartható és inkluzív helyek, gyakorlatok és tapasztalatszerzési lehetőségek kialakításához”, és mint ilyen hozzájárul ahhoz, hogy ellenállóképesebb közösségek jöjjenek létre. A kultúrák közötti párbeszéd elősegítésével és a felnőtt tanulók önrendelkezésének és demokráciatudatának támogatásával a kulturális oktatás a társadalmi kohézió egyik fő mozgatórugója és elősegítő tényezője. Arra kérjük, hogy osszon meg olyan gondolatokat és kezdeményezéseket, amelyek a kreativitás és a kultúra felnőttoktatásban elfoglalt helyével kapcsolatosak! Örömmel olvasunk multidiszciplináris kulturális terekről (a múzeumok, könyvtárak, színházak mellett akár új, innovatív tanulási terekké átalakított informális terekről); a társadalmi kohéziót szolgáló kreatív eszközökről és módszerekrőlalulreprezentált csoportok (pl. kisebbségek és vidéki közösségek) tanulási kultúrájáról; az érzelmi intelligenciáról.

Milyen, a társadalmi kohéziót szolgáló kreatív eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban van tapasztalata? Mi történik a kulturális terekben és az újonnan kialakuló kreatív ökoszisztémákban? Hogyan köti össze a kreativitás az embereket a felnőttoktatásban a szépség terjesztése és az összetartozás érzésének kiváltása céljából? Hogyan teremthetünk sikeresen inkluzív és emberközpontú társadalmakat az egész életen át tartó tanulás segítségével?

Kapcsolódó témák: KreativitásKulturális sokszínűségKultúra

 

 


 

A négy kiemelt téma egész évben velünk marad, ezért ne hagyja ki a lehetőséget, hogy ezekhez kapcsolódó blogbejegyzést vagy hírt írjon, eseményt javasoljon és szakmai anyagot osszon meg!

 

Login (56)

Megjegyzés

Kasmet įvardijamos pagrindinės "Epale" tematikos yra tarsi kelrodžiai, įgalinantys dar geriau suprasti pagrindines suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą tendencijas ir geriau atliepti suaugusiųjų bendruomenės mokymo(si) poreikius. Visos čia įvardintos tematikos yra labai įdomios ir aktualios, tačiau man pačiai šiemet labiausiai imponuoja tai, kad didesnis dėmesys atkreiptas į jaunus suaugusiuosius. Tai visiškai nereiškia, kad jie svarbesni už kitus suaugusiuosius. Priešingai, tai rodo, kad vis labiau suvokiama, kad suaugusiųjų besimokančiųjų bendruomenė yra labai įvairialypė (tai akivaizdu vien jau remiantis kartų teorija), o tai reiškia, ir turinti labai įvairius mokymosi poreikius. Tiek turinio, tiek metodikos, tiek ir mokymo(si) problemų prasme. 

Su tuo labai tiesiogiai susijusi ir kita šių metų tematika - įgūdžių revoliucija ir naujas požiūris - kurioje ypatingas dėmesys skiriamas individualaus mokymosi krepšeliams ir mikrokredencialų sistemai. Šios priemonės, savo ruožtu, turėtų užtikrinti, kad kiekvienas asmuo visą gyvenimą galėtų naudotis atitinkamomis mokymo galimybėmis, pritaikytomis jo poreikiams. O tai reiškia, kad tikėtina, jog tokios individualizuotos mokymo(si) priemonės pritrauks dar daugiau suaugusiųjų ir labiau atlieps jų mokymosi poreikius. 

 

Login (0)

Mina tajun õpikogukonda enda ümber igapäevaselt - nii tööl, kodus kui ka kursusekaaslaste osas. Olen märganud, et mida rohkem ma õpin, seda rohkem mul huvi ka tekib - "süües kasvab isu". Tore on näha ka seda, et minu isutõusust on innustust saanud ka minu lähedased. Ülikoolis omandan teadmisi nii individuaalselt kui ka läbi jagamise kogukonnas, külvates neid teadmisi töö ja eraelu keskkondadesse edasi õpin läbi õpetamise. Paaril viimasel aastal olen kogenud ka vabatahtlikus organisatsioonis (naiskodukaitse) koosõpet, mida just nüüd raskel hetkel saame koos nii kasutada kui ka edasi külvata - kogukonna tunnetus on praegu võimas, au on seista õlg õla kõrval ja riik riigi kõrval.

Login (0)

Opportunities for learning are great, essential and this innovative is fantastic. One thing worth mentioning is that people are already learning, every day. We need a system that can evaluate and certify that knowledge obtained in informal settings! Let's work on that. Get in touch if you have ideas about skills recognition. 

Login (0)

Two Erasmus+ projects I'm involved in deal with inclusion paths of people with experiences of sever mental health issues and the involvement of local communities to encourage non formal learning on housing and living together.

I'd like to share ideas, suggestions and educational tools on the topic.

http://www.housing-project.eu/index.php/it/  the web site where you can find information on the two projects: HERO and CIVIC

See you soon!  ;-) Paola Cavalieri

project manager at ASL ROMA2 - Department of Mental Health

Login (1)

Great to see such variation in the themes and the emphasis on the individual and the community. Looking forward to opportunities to discuss and debate the themes.
Login (4)

Másik nyelvi verzió iránt érdeklődik?

A dokumentum más nyelveken is elérhető. Kérjük válasszon az alábbiak közül.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

Angol nyelvű online beszélgetés – Kreativitás és kultúra a társadalami befogadásért

Online beszélgetés angol nyelven „Átképzés és továbbképzés: A generációk közötti együttműködés elősegítése” címmel

Vegyen részt ezen az online beszélgetésen, ahol megvizsgáljuk, miért és hogyan kell lépéseket tennünk az átképzés és a továbbképzés felé a különböző ágazatokban vagy korcsoportokban.

Több

EPALE beszélgetés angol nyelven a készségek jövőjéről

Csatlakozzon hozzánk, és ossza meg nézeteit arról, milyenek lesznek az alapkészségek a jövőben!

Több