Blog
Blog

Konference par Eiropas nākotni

Konference par Eiropas nākotni - kas tas ir par pasākumu un kā tas ietekmēs Latvijas iedzīvotāju nākotni, t.sk. izglītību?

Foto: futureu.europa.eu

 

Arvien vairāk un vairāk Eiropas dienaskārtībā un arī Latvijā tiek pieminēta konference par Eiropas nākotni. Rodas jautājums – kas tas ir par pasākumu un kā tas ietekmēs Latvijas iedzīvotāju nākotni, t.sk. izglītību? Ar nelielu atskatu pagātnē, 2021.gada jūnijā Eiropas Komisija oficiāli atklāja konferenci par Eiropas nākotni, kas aizsāka plašu un daudzpusīgu pasākumu īstenošanu katrā no ES dalībvalstīm. Būtiski ir veicināt un iesaistīt eiropiešus diskusijā par to, kā viņi saredz Eiropas nākotni un savu vietu tajā.

Eiropas Komisijas mājas lapā ir teikts, ka:

Konference par Eiropas nākotni ir unikāla un aktuāla iespēja Eiropas iedzīvotājiem diskutēt par Eiropas problēmām un prioritātēm. Neatkarīgi no tā, no kurienes jūs esat vai ko jūs darāt, šī ir vieta, kur padomāt par to, kādu nākotni vēlaties Eiropas Savienībai. … Eiropas projekta nākotnes veidošanā varēs piedalīties Eiropas iedzīvotāji ar dažādu dzīves pieredzi no visas Savienības, un galvenā loma tajā būs Eiropas jauniešiem.

Kā apgalvo Eiropas Komisija: “Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija ir apņēmušies uzklausīt Eiropas iedzīvotājus un savas kompetences robežās sekot līdzi sniegtajiem ieteikumiem. Sagaidāms, ka līdz 2022. gada pavasarim Konference nāks klajā ar secinājumiem, kuros būs dotas norādes par Eiropas nākotni. Piedalīties var arī Eiropas, valstu, reģionālās un vietējās iestādes, kā arī pilsoniskā sabiedrība un citas organizācijas, kas vēlas organizēt pasākumus un sniegt idejas. ”.

Viens no veidiem kā katrs no mums var tieši piedalīties, ir reģistrēties Eiropas Komisijas tīmekļvietnē un pievienoties diskusijai.

 

Kā tas ietekmē pieaugušo izglītību?

Eiropas Komisija ir definējusi 9 tēmas, par kurām tiek aicināti izteikties ES iedzīvotāji, un viena no tām ir izglītība, kultūra, jaunatne un sports. Reģistrējoties sistēmā, Jums ir iespēja sniegt savu ideju vai redzējumu par Eiropas nākotni. Tam ir atvēlētas 1500 rakstu zīmes un sistēma pati automātiski pārtulkos angļu valodā. Visas idejas ir publicētas konferences par Eiropas nākotni tīmekļvietnē.

Tīmekļvietnē ir atspoguļoti arī visi pasākumi saistībā ar Konferenci par Eiropas nākotni. Tā, piemēram, kalendārā ir redzams, ka 2021. gada 1. oktobrī notiks aizraujoša klātienes diskusija jauniešiem (13 – 30 g.v.), kurā dalībniekiem būs iespēja paust savu viedokli un diskutēt par tēmu "Kvalitatīva dzīve jauniešiem Latvijā". Diskusiju rīko Latvijas Jaunatnes padome sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un Eiropas Savienības māju. Šobrīd kalendārā nav atrodami pasākumi izglītības jomā, kuri tiktu organizēti tieši Latvijā. Taču nereti jautājumi par izglītību ir “horizontālie” jautājumi, t.sk. arī pieminētajā diskusijā jauniešiem viens no aplūkotajiem jautājumiem būs Vai Latvijas izglītības sistēma ir pielāgota un dod nepieciešamās prasmes un zināšanas jauniešiem?

Eiropas Komisijas pārstāvniecības mājas lapā ir pieejama detalizēta informācija, turpat ir pievienots arī pasākumu grafiks un uz doto brīdi (sākot ar augustu līdz septembra beigām) par Eiropas nākotni ir plānoti 22 pasākumi, turklāt visi pasākumi notiek ārpus Rīgas, t.i., reģionos. Tā, piemēram, Jēkabpils Eiropas Savienības Informācijas punktā, Krustpils kultūras namā, 5. oktobrī notiks pasākums “Saruna par aktuāliem Eiropas Savienības jautājumiem un mācības par digitālajām prasmēm" kā daļa no pasākumu cikla vairākās reģionu pilsētās.

Attiecībā uz idejām par Eiropas nākotni, pašlaik tīmekļvietnē ir 659 idejas, katrai idejai ir arī sekotāji, kuri arī izsaka savu viedokli par ideju vai arī tas ir vispārīgs komentārs. Tā, piemēram, Filippo Garrone izsaka priekšlikumu, ka būtu nepieciešams noteikt minimālo % no IKP izglītības finansējumam, lai garantētu jeb nodrošinātu visas sabiedrības minimālo izglītības līmeni.

Eiropas Komisija aicina organizēt pasākumus par Eiropas nākotni un šāds pasākums var būt arī par izglītības nākotni.

Vairāk informācijas skatīt šeit: https://futureu.europa.eu/?locale=lv

 

 

Linda Romele, Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība, eksperte izglītības un nodarbinātības jautājumos

Login (2)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE beszélgetés angol nyelven a készségek jövőjéről

Csatlakozzon hozzánk, és ossza meg nézeteit arról, milyenek lesznek az alapkészségek a jövőben!

Több

EPALE Beszélgetés: Befogadó nyelvi sokszínűség kiépítése Európában

A nyelvtanulás nemcsak a társadalmi befogadás és a munkaerő mobilitása szempontjából kulcsfontosságú, hanem hozzájárul az összetartó, kulturális szempontból gazdag Európához is. Vegyen részt a következő beszélgetésünkben, melyben megvitatjuk a nyelvtanulás mai szerepét Európában.

Több

Angol nyelvű online beszélgetés: Aktív korosodás és életszakaszok közötti átmenet

Mit értünk aktív korosodás alatt? Hogyan segíthet az intergenerációs tanulás az aktív korosodásban és az új életszakaszba lépés folyamatában?

Több