chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - A felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja

Forrás

Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: TRANSPORT, LOGISTIKA, MOOTORSÕIDUKITE REMONT JA HOOLDUS

Nyelv: ET

Megosztotta Katre Savi

Transpordi, logistika, mootorsõidukite remondi ja hoolduse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta lõpus.

Transpordi, logistika, mootorsõidukite remondi ja hoolduse (TLM) valdkonna uuringus kajastatakse erinevaid valdkonna tegevusalasid – mootorsõidukite müük, remont ja rent; maismaa-, vee-, ja õhutransport; laondus ja veondust abistavad tegevused ning posti- ja kulleriteenistus.

TLM on suur, erinevatest harudest koosnev ja majandusnäitajatelt (nt lisandväärtus, tootlikkus, keskmine palk) heterogeenne valdkond, mida iseloomustab kiire tehnoloogiline areng ning üha teravnev rahvusvaheline konkurents. TLM valdkonna arengusuundi ja tuleviku tööjõuvajadust on keeruline prognoosida, kuna mitmed tegevusalad seisavad suurte muutuste lävel ja erinevaid mõjutegureid on korraga palju. Tehnoloogia areng, uued turule pürgijad, innovaatilised ärimudelid ning muutuvad tarbijaootused loovad nii täiendavaid võimalusi kui ka väljakutseid. Lisaks sellele kujundavad valdkonna tulevikule laiema raamistiku geopoliitiline olukord, riikidevahelised suhted, kokkulepped ja koostöö, ELi poliitika ja regulatsioonid, aga ka riigi toetus ja investeeringud transpordi ning logistika jaoks olulistesse projektidesse.

TLM valdkonna ettevõtetes töötas kokku üle 60 000 inimese ehk iga kümnes hõivatu Eestis. TLM valdkonna ettevõtluses kõige suurema töötajate arvuga tegevusala on kaubavedu maanteel, järgnevad mootorsõidukite müük, remont ja rent ning laondus ja veondust abistavad tegevusalad.

Täienduskoolitus

Üleilmsete trendide mõjul muutub töökeskkond ja töö sisu sellisel määral, et elukestvas õppes peavad osalema kõikide põhikutsealade esindajad. Valdkonnas on hulk ameteid (nt laevapere liikmed, sõidukijuhid, transpordikorraldajad), kus on vajadus pidevaks seadustest ja regulatsioonidest tulenevaks nõuetekohaseks enesetäienduseks. Kiiresti muutuvas tehnoloogilises keskkonnas ei ole tasemeõppes võimalik kõiki erialaspetsiifilisi oskusi omandada ja ettevõtted korraldavad oma töötajatele vastavalt vajadusele ka töökohapõhiselt või täiendusõppe vormis väljaõpet. Lähtuvalt ootustest töötajate oskustele on suur vajadus IKT ja üldoskuste alaseks täiendusõppeks. Sobivad koolitused tuleb leida tööandjate, koolitajate jt osapoolte koostöös.

Valdkonnas on ameteid, millele saab siseneda täiendusõppe baasil. Sobivaid ameteid võib leida näiteks logistika (tõsteseadmete operaatorid, postitöötajad, sõltuvalt ettevõttest ka lennujuhid, vähesemal määral logistikud) ning transpordi alavaldkonnast (raudteeveeremi töötajad, mootorsõidukite juhid).

Erinevates alavaldkondades vajatakse täiendusõpet järgmistel teemadel:

  • transpordi ja logistika valdkonna juhid ja tippspetsialistid: juhtimisalased kompetentsid, erialane IKT, valdkonna ja majandusalased trendid;
  • logistika alavaldkond: seadustest ja regulatsioonidest tulenev täiendusõpe veokorraldajatel, tollideklarantidel ja tõsteseadmete operaatoritel; erialane IKT ning üldoskused;
  • transpordi alavaldkond: seadustest ja regulatsioonidest tulenev täiendusõpe laevapere liikmetel; ametikoolitus ja täiendusõpe ühissõiduki ja veoautojuhtidel; kvalifikatsioonile vastava kutse taotlemiseks vajalik täiendusõpe raudteeveeremi töötajatel; erialane IKT ning üldoskused;
  • mootorsõidukite alavaldkond: nn margipõhised koolitused tehnikutele ja diagnostikutele; erialane IKT ning üldoskused.

Valdkonnas on rohkelt ameteid, nt lennujuhid, raudteeveeremi töötajad, mootorsõidukite juhid, tõsteseadmete operaatorid ja postitöötajad, kuhu saab tööle asuda täiendusõppe baasil.

--

Uuringu olulisemate tulemuste, lühiaruande, tervikteksti ja infograafikaga, samuti ka tulevikutrendide ja teiste valdkondade uuringute tulemustel sõnastatud täienduskoolituse vajadustega tutvu Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA kodulehel.

 

Forrásszerző(k): 
Terje Kaelep, Anneli Leemet SA Kutsekoda
Közzététel dátuma:
csütörtök, 5 október, 2017
A dokumentum nyelve
Forrástípus: 
Nemzeti és európai szakpolitika
Ország:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email