Ugrás a tartalomra
Blog
Blog

Poznaj Ambasadorów EPALE 2020!

Trenerzy, szkoleniowcy, edukatorzy, eksperci edukacji dorosłych. Specjalizują się między innymi w edukacji kulturowej, animowaniu społeczności lokalnych, doradztwie zawodowym, nowych technologiach, metodach szkoleniowych, e-learningu czy ewaluacji. Dzielą się swoim doświadczeniem, dyskutują, konsultują. Na platformie możesz znaleźć ich teksty, skomentować je, zadać pytanie autorom czy nawiązać z nimi kontakt za pośrednictwem EPALE.

Trenerzy, szkoleniowcy, edukatorzy, eksperci edukacji dorosłych. Specjalizują się między innymi w edukacji kulturowej, animowaniu społeczności lokalnych, doradztwie zawodowym, nowych technologiach, metodach szkoleniowych, e-learningu czy ewaluacji. Dzielą się swoim doświadczeniem, dyskutują, konsultują. Na platformie możesz znaleźć ich teksty, skomentować je, zadać pytanie autorom czy nawiązać z nimi kontakt za pośrednictwem EPALE.

  

Beata Ciężka

Od 1995 roku zajmuje się ewaluacją pracując jako niezależny ewaluator (freelancer). Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczych i ewaluacyjnych prowadzonych m.in. dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Funduszu Współpracy, Fundacji im. Stefana Batorego, Instytutu Spraw Publicznych, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Pracowała jako ewaluator zewnętrzny wielu projektów i programów. Specjalizuje się w programach i projektach edukacyjnych. Jest autorką programów szkoleń z zakresu ewaluacji. Jest członkinią-założycielką, w latach 2004-2010 Prezeską Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, od 2010 członkinią Zarządu.

Radek Czahajda

Trener, naukowiec, aktywista. Koordynator europejskiej społeczności Trainers' Forum, współfundator inkubatora innowacji społecznych Impossible. Przeprowadził ponad 1500 godzin warsztatów, szkoleń i wystąpień dla trenerów, korporacji i organizacji pozarządowych w kilkunastu krajach Europy. W działalności naukowej szuka odpowiedzi na to, jak organizować najbardziej skuteczne szkolenia, a w trakcie warsztatów i wystąpień konferencyjnych promuje ważne odkrycia naukowe w obszarach edukacji, zasobów ludzkich, przedsiębiorczości i marketingu praktykom.

dr inż. Ewa Duda

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Pracownik Katedry Społecznych Podstaw Rozwoju Oświaty Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Prowadzi zajęcia z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Pracuje również jako adiunkt w Politechnice Warszawskiej, gdzie prowadzi zajęcia ze statystyki i geometrii wykreślnej. Przed objęciem obecnego stanowiska przez 13 lat pracowała w liceum dla dorosłych, gdzie oprócz nauczania matematyki była koordynatorem licznych projektów unijnych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki  środowiska uczenia się, wpływającego na poprawę jakości i komfortu życia ludzi.

Barbara Habrych

Ekspertka HR i rynku pracy, trenerka  biznesu i edukacji. Od 8 lat związana z branżą HR, ma doświadczenie w pracy  zarówno w dużej organizacji jak i w startupie rekrutacyjnym. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem procesów HR: rekrutacja i selekcja, adaptacja, rozwój i wsparcie dla menadżerów w zakresie zarządzania i relacji w zespole, sukcesja, mentoring, zarządzanie szkoleniami, dzielenie się wiedzą w organizacji, wspieranie rozwoju kultury organizacyjnej. Autorka programów rozwojowych dla pracowników  i menedżerów budowanych w oparciu o modele efektywności biznesowej. Współautorka eksperckiego podręcznika HRM. Certyfikowana tutorka i trenerka tutorów. Absolwentka  Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku pedagogika (specjalności: pedagogika rodzinna, psychologia społeczna w edukacji) oraz podyplomowych studiów na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Monika Hausman-Pniewska

Trenerka i animatorka, od wielu lat związana z sektorem pozarządowym i edukacją dorosłych, zwłaszcza tą pozaformalną i nieformalną, w działaniu. Pracuje w Federacji Organizacji  Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie. 

dr hab. Marta Kosińska

Kulturoznawczyni, pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współzałożycielka, działaczka i badaczka w Centrum Praktyk Edukacyjnych przy CK Zamek w Poznaniu. Jest animatorką środowiska edukacji kulturowej, doradczynią i konsultantką projektów dla edukatorów i animatorów kulturowych, ewaluatorką projektów edukacyjnych, badaczką i projektodawczynią badań z zakresu edukacji kulturowej. Współautorka raportu Edukacja kulturowa w Poznaniu. Raport z pierwszego etapu badań (2014). Autorka hasła „edukacja kulturowa” w: Edukacja kulturowa. Poręcznik (2014). Redaktorka raportu CPE Edukacja kulturowa w Wielkopolsce. Badania w działaniu (2016). Autorka książek: Problemy analizy kulturowej (2017); Ciało filmu. Medium obecnego w powojennej amerykańskiej awangardzie filmowej (2012). Współredaktorka i współautorka książek: Badania nad mediami w perspektywie kulturoznawczej. Kultura medialnie zapośredniczona (2010); Edukacja kulturalna jako projekt publiczny? (2012); Artysta – Kurator – Instytucja – Odbiorca (2012); Zawód kurator (2014); Cultural Theory and History: The Change of Everyday Life (2014). Zajmuje się komunikologiczną analizą kulturową, kulturą audiowizualną, edukacją i animacją kulturową. 

Rafał Kunaszyk

Ekspert ds. edukacji, rynku pracy, zajmuje się rozwojem kompetencji, kwalifikacji, trener i doradca zarządzania, wyszkolił w kraju i zagranicą ponad 5 tys osób, współwłaściciel firm rodzinnych Eurokreator sc i Eurokreator T&C, członek Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, członek Rady Fundatorów i Rady Programowej Klastra Life-Science, zarządzał ponad kilkudziesięcioma projektami edukacyjnymi w kraju i zagranicą. Obecnie jest ekspertem ds. Edukacji, ZSK, SRK w projekcie Sektorowa Rada Przemysłu Chemicznego i dyrektorem programowym i prowadzący Forum Inteligentnego Rozwoju. Były ekspert kluczowy ds. Lokalnej Rady Rozwoju Firm Rodzinnych, Standardu Usług doradczych i Szkoleniowych dla Firm Rodzinnych w ramach projektu Lokalne Centra Kompetencji Przedsiębiorczości Rodzinnej. Były ekspert ds. opracowania Sektorowej Ramy Kwalifikacyjnej IT, były koordynator Prac nad Sektorową Ramą Kwalifikacyjną Przemysłu Mody i nad Sektorową Ramą Kwalifikacyjny Motoryzacji i Elektromobilności, były członek Rady Programowej Małopolskiego Partnerstwa Kształcenia Ustawicznego. Trener osób dorosłych w zakresie zarządzania, komunikacji, kreatywności, partnerstw, rozwoju projektów innowacyjnych, współpracy biznes-nauka.

Sławomir Łais

Prezes zarządu OSI CompuTrain, wynalazca Learning Battle Cards, autor książki „Projektowanie efektywnych szkoleń”. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zawodowo uczeniem osób dorosłych i stosowaniem technologii informatycznych. Projektant rozwiązań technologicznych e-learning oraz blended learning z wykorzystaniem różnych podejść do uczenia, m.in. gryfikacji, social learning, personal learning environment. Przewodniczący Komisji ds. E-learningu działającej przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych. Współzałożyciel XY Learning Team. Jeden z twórców Learning Battle Cards – podejścia grywalizującego proces projektowania procesów rozwojowych, współautor książki opisującej to podejście. Doradca i ekspert w wielu projektach, prelegent i popularyzator. Współautor badań LPES „Learning Problems – e-solutions” dotyczących realiów e-learningu w dużych firmach. Współautor „Białej Księgi Usług Rozwojowych”. Autor bloga praktykatrenera.pl. Obserwator i entuzjasta zmian cywilizacyjnych. Poszukiwacz koncepcji i podejść dotyczących rozwoju człowieka i nadążających za zmianami świata oraz potrzebami nowych pokoleń.

Piotr Maczuga

Od ponad dekady zajmuje się zagadnieniami wykorzystania nowych technologii w edukacji dorosłych. Tworzy i wdraża w organizacjach oparte o technologie, które łączą w sobie nowoczesny marketing i edukację. Współautor podręczników w zakresie webinariów, webcastów, knowledge pills i innych. Metodyk, autor szkoleń z zakresu wykorzystania multimediów w uczeniu i biznesie oraz publikacji poświęconej tej tematyce. Na co dzień kieruje Digital Knowledge Lab - studiem produkcji multimedialnych treści edukacyjnych w Polsce działającym w ramach ekosystemu Digital Knowledge Village. Jego misją zawodową jest usuwanie barier technologicznych przed wszystkimi, którzy mają ambicje uczyć innych, aby wspomagać tworzenie społeczeństwa świadomie i sprawnie posługującego się otaczającymi nas narzędziami.

dr hab. Małgorzata Rosalska

Pedagog, doradca zawodowy, adiunkt w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, polityki rynku pracy, edukacji dorosłych i polityki oświatowej. Realizuje projekty badawcze i szkoleniowe dla instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy. Na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, w ramach specjalizacji doradztwo zawodowe i personalne, prowadzi zajęcia za zakresu diagnostyki w doradztwie zawodowym, metodyki doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz metodologii badań społecznych w doradztwie. Współautorka programów doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych. Autorka książek „Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego” (2012), „Dyrektor szkoły – administrator, menedżer, przywódca. Między szkolną codziennością a polityką oświatową” (2016). Współautorka książek „Praca w Polsce – Dobry Start. Ankieta rejestracyjna dla obcokrajowców” (2007), „Między szkołą a rynkiem pracy. Doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych” (2012) „Od marzeń do kariery. Poradnik dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (2013), „Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu. Propozycje rozwiązań metodycznych” (2014).

Monika Schmeichel-Zarzeczna

Historyk sztuki, trenerka, animatorka kultury, bibliotekarka i kurator wystaw. Studiowała historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ukończyła Akademię Trenerów Biznesu Grupy SET, Akademię Liderów Kultury prowadzoną przez wrocławski Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Akademię Animatorów Stowarzyszenia „Klanza”. Obecnie kieruje Filią nr 38 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie gdzie organizuje wydarzenia dla różnych grup wiekowych. Prowadzi także szkolenia i warsztaty z nowych technologii, narzędzi internetowych, komunikacji, budowania zespołu, pozyskiwania środków oraz nowoczesnych form pracy w bibliotekach. Członkini Stowarzyszenia LABiB.

dr Monika Sulik

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt, wykładowca akademicki. Swoje zainteresowania naukowo-badawcze rozwija przede wszystkim w obszarze zagadnień związanych z rozwojem człowieka dorosłego w ujęciu interdyscyplinarnym, z szczególnym uwzględnieniem kontekstów biograficznych. Prowadzi autorskie zajęcia dydaktyczne z zakresu przedmiotu biografia w edukacji, w ramach którego przeprowadza warsztaty związane z wykorzystaniem metody biograficznej w andragogice i edukacji dorosłych. Certyfikowany trener i mentor akademicki. Kompetencje zawodowe rozwija poprzez aktywne uczestnictwo w licznych konferencjach naukowych, odbywając staże zagraniczne oraz angażując się w różnych inicjatywach badawczych oraz dydaktycznych dotyczących człowieka dorosłego. Jest członkinią Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego oraz Stowarzyszenia Gerontologów Polskich. Od 2018 jest również sekretarzem redakcji czasopisma „Edukacja Dorosłych”. Prywatnie -  mama 10 letniego Witolda, miłośniczka przyrody oraz literatury biograficznej.

Karolina Suska

Socjolożka, trenerka, tutorka, dyrektorka instytucji kultury. Aktywna Kobieta Lubelszczyzny, laureatka tytułu Bibliotekarz Roku 16' w województwie lubelskim, a także Stypendium im. Olgi Rok. Absolwentka UJ, Szkoły Liderów PAFW i Akademii Liderów Kultury. Członkini Stowarzyszenia Kobiet "Łaziszczanki". Wiejska aktywistka zafascynowana pracą na rzecz lokalnych społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz kobiet. Pasjonatka odkrywania potencjału drzemiącego w ludziach. Miłośniczka podróży. Szczęśliwa kobieta z przepełnioną listą marzeń.

dr Marcin Szeląg

Historyk sztuki, edukator, pracownik Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, od kilkunastu lat zajmujący się edukacją kulturową w instytucjach kultury w szczególności muzeach. Pełnił funkcję kierownika Działu Edukacji w Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz wicedyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Był kuratorem wystawy głównej Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, zrealizowanej jako innowacyjna przestrzeń edukacji kulturowej. Przygotował projekty edukacyjne dla zróżnicowanych odbiorców, opracował scenariusze programów edukacyjnych, konsultował projekty nowopowstających instytucji kultury w zakresie ich potencjału edukacyjnego. Współzałożyciel Forum Edukatorów Muzealnych i animator jego przedsięwzięć o charakterze naukowymi i badawczym. Inicjator i autor projektu badań nad stanem edukacji muzealnej w Polsce, których podsumowanie stanowiły publikacje: Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju oraz Raport o stanie edukacji muzealnej. Cz. 1 i Cz. 2. Jego zainteresowania badawcze związane są z krytyką instytucji, analizą ich działalności edukacyjnej, kolekcjonerstwem i sztuką współczesną.

dr Nina Woderska

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Badaczka i trenerka edukacji obywatelskiej. Animatorka działań wolontaryjnych i prosenioralnych. Dzięki połączeniu pracy samorządowca w Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu oraz realizatora projektów w organizacjach pozarządowych wszechstronnie działa na rzecz integracji międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej seniorów. Autorka publikacji naukowych i popularno-naukowych. Pracuje również jako wykładowca uczelniany. Chętnie dzieli się wiedzą nie tylko ze studentami, lecz także z młodzieżą, seniorami, pracownikami korporacji czy osadzonymi w zakładach karnych. Cały czas poszukuje nowych inspiracji i zawodowych wyzwań.

Rafał Żak

Zajmuje się rozwojem ludzi i organizacji. Robi to w czterech rolach: trenera, mówcy, coacha i autora tekstów (www.rafalzak.com). Jako trener lubi pracę z grupami wysokiego potencjału, czyli osobami, które swoimi codziennymi działaniami przyczyniają się do rozwoju większych części organizacji. Zalicza do tej grupy przede wszystkim menedżerów różnych szczebli, koordynatorów czy szefów zespołów projektowych. W roli mówcy stara się łączyć atrakcyjność przekazu z zawartością merytoryczną, której niewiele można zarzucić. Jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców i zwycięzcą konkursu na najlepszą mowę biznesową 2014 roku. Jako coach (akredytacja ICF) pracuje głównie z menedżerami w zakresie business coachingu. W roli autora publikuje teksty dotyczące rozwoju kompetencji. Jest autorem książek „Rozwój osobisty. Instrukcja obsługi” oraz „Nie myśl, że NLP zniknie” wydanych przez wydawnictwo MT Biznes. Promuje rozwój oparty na dowodach. Nieco bezczelnie twierdzi, że w tym co robi zauważa różnicę pomiędzy rozwojem, który ma sens, a takim, który jest celem samym w sobie.

Login (8)

Users have already commented on this article

Jelentkezzen be vagy Regisztráljon, hogy hozzá tudjon szólni.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE-közösség: Ossza meg sikeres munkahelyi felnőttkori tanulási projektjeit a közösséggel!

Szeretnénk, ha az EPALE-közösség tagjaként beszámolna a munkahelyi tanulás témakörében végrehajtott bármilyen sikeres projektről, kezdeményezésről vagy programról.

Több