News
Hírek

Nova revija o pismenosti odraslih

Ale_journal

Ustanova ProLiteracy je v sodelovanju Rutgers University začela izdajati novo revijo o pismenosti odraslih. Prva številka je izšla v juniju, napovedujejo dve izdaji letno.

Poslanstvo revije z naslovom Adult Literacy Education: The International Journal of Literacy, Language, and Numeracy (ALE Journal) je objavljati raziskave o osnovnem in srednješolskem izobraževanju odraslih ter prehodih na višje stopnje izobraževanja.

Revija obvešča izvajalce, raziskovalce, oblikovalce politik in financerje o najboljših praksah v zvezi z opismenjevanjem odraslih, matematično in jezikovno pismenostjo odraslih v javnoveljavnih programih, skupnostnim učenjem in v prostovoljstvu. Številke bodo tematske, vsebovale pa bodo tudi druge vsebine, zanimive za bralce (preglede virov, mnenja, razprave ipd.).

Ana Peklenik je zaposlena v Promocijskem in informacijskem središču Andragoškega centra Slovenije, kjer se ukvarja predvsem s knjižnično-dokumentacijsko dejavnostjo.

Login (0)
Címkék

Szeretne cikket írni?

Ne habozzon!

Az új cikk készítéséhez kattintson az alábbi linkre!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE Beszélgetés: Befogadó nyelvi sokszínűség kiépítése Európában

A nyelvtanulás nemcsak a társadalmi befogadás és a munkaerő mobilitása szempontjából kulcsfontosságú, hanem hozzájárul az összetartó, kulturális szempontból gazdag Európához is. Vegyen részt a következő beszélgetésünkben, melyben megvitatjuk a nyelvtanulás mai szerepét Európában.

Több

Angol nyelvű online beszélgetés: Aktív korosodás és életszakaszok közötti átmenet

Mit értünk aktív korosodás alatt? Hogyan segíthet az intergenerációs tanulás az aktív korosodásban és az új életszakaszba lépés folyamatában?

Több