Ugrás a tartalomra
Blog
Blog

Гражданско образование

Присъединете се към EPALE – общността от над  51,000 професионалисти в сектора за учене на възрастни, за да оценявате, коментирате и дадете своя принос!

Скъпи колеги от общността EPALE,

От месец март до месец май тематичният ни фокус е гражданското образование  и проучваме важността на гражданското образование за изграждането на отговорно общество и за възпитаването на възрастните как да бъдат по-добре критично осведомени за тенденциите в развитието на обществото.

Не забравяйте редовно да посещавате платформата EPALE за ново съдържание по темата за гражданското образование от месец март до месец май!

В периода 25-28 февруари, EPALE организира он-лайн инициатива за събиране на добри практики да дигитално учене на възрастни. Получихме различни примери от широк кръг професионалисти в сектора за учене на възрастни от над 20 Европейски страни. Благодирим на всеки, който осъществи ценен принос към общността  EPALE!

Тази статия  съдържа резюме на темите, програмите, проектите и допълнителните изследвания, споделени по време на инициативата. 

Блог постове

Образователен активист се бори срещу дискримирането чрез семейна неправителствена организация   (EN)

Тематичният координатор на EPALE Markus Palmén  интервюира завършилата образование за възрастни  Andrea Kutlikova  за Неправителствената организация за гражданско образование Kalab, която тя основава заедно със семейството си.  

Да бъдем активни граждани: Как да направим по-включващи моделите за образование на възрастни ? (CS, DE, FR, HR, HU, PL)

Професор  Pirkko Pitkänen и Д-р Amalia Sabiescu споделят идеите за проект EduMAP и начините, чрез които образованието на възрастни може да подпомогне интеграцията на възрастните в неравнопоставеност.

Насърчаване на толерантността и разбирателството – специалната роля на образованието за възрастни  (BG, CS, DE, ES, FR, HR, HU, LV, PL)

Тематичният координатор на EPALE Andrew McCoshan  прави преглед на ролята, която може да има образованието на възрастни в насърчаването на ценности, като свобода, недискриминация и разнообразието.

Новини от Европа