Resource Details
FORRÁS

Časopis „Obrazovanje odraslih“ 2018, br.2

Časopis „Obrazovanje odraslih“ se objavljuje u Bosni i Hercegovini od 2001. godine i jedina je štampana publikacija koja tretira pitanja obrazovanja, učenja i obuke odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja. Osnovni cilj časopisa je unapređenje andragoške teorije i prakse u zemlji i šire, a sam sadržaj pokriva različita područja andragoškog obrazovnog rada, od prostora osnovnog obrazovanja odraslih i opismenjavanja, preko stručnog usavršavanja, obrazovanja za život u porodici, područja kulture, politike, aktivnog građanstva, popularnog i liberalnog obrazovanja, do univerzitetskih tema o obrazovanju odraslih.

Rješenjem Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta broj 02-15-6646/01 od 29.10.2001. godine časopis je upisan u registar medija.

Časopis „Obrazovanje odraslih“ je u 2018. godini proslavio 18 godina od izlaska prvog broja 2001. godine.

Od ovog mjeseca za javnost je dostupno i najnovije izdanje časopisa, a u povodu punoljetstva glavna i odgovorna urednica časopisa, prof.dr. Senada Dizdar, se u svojoj uvodnoj riječi osvrće na same početke i cijeli put koji je časopis prošao do sada.

Novi broj časopisa donosi šest tematski raznolikih članaka te kao dodatak potpunu Bibliografiju časopisa „Obrazovanje odraslih“ (2001-2018.). Teme članaka objavljenih u ovom broju su:

  • Kreativnost kao proces: „Pravac-A“ model,
  • Edukometrija u andragogiji: Skala kompetencija za cjeloživotno učenje učitelja,
  • Važnost medijske pismenosti u bosanskohercegovačkom društvu i uloga centara za cjeloživotno učenje u razvoju ovog koncepta u Bosni i Hercegovini,
  • Iz istorije obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini i najznačajnije ustanove i delatnosti (1918-1941),
  • Osiguranje kvaliteta u organizacijama za obrazovanje odraslih u Bosni i Hercegovini i
  • Nužnost izučavanja predmeta Javni nastup u formalnom visokom obrazovanju na fakultetima društvenih nauka.

Izvor: DVV International BiH

Resource Details
Forrásszerző(k)
prof. dr. Šefika Alibabić, prof. dr. Mirjana Mavrak, prof. dr. Senada Dizdar, prof. dr. Branislava Knežić, prof. dr. Lejla Turčilo, dr. sc. Emir Avdagić, Amina Isanović – Hadžiomerović, M.A., Adnana Emirhafizović, dipl. psiholog
Forrástípus
Cikkek
Közzététel dátuma
A dokumentum nyelve
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!