chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

EPALE A felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja

 
 

EPALE hírlevél

epale newsletter categories

Em agosto e setembro o foco temático da EPALE foi o papel da educação de adultos para a inclusão social de grupos vulneráveis. Durante este período, as equipas nacionais EPALE e a comunidade publicaram estudos de caso inspiradores, artigos, relatórios e outros recursos sobre o tema. Visite a página temática Inclusão Social para encontrar esses conteúdos (o conteúdo varia consoante a versão linguística da EPALE que visitar).

V auguste a septembri bola témou EPALE úloha vzdelávania dospelých v sociálnom začlenení zraniteľných skupín. V tomto období národné tímy a komunita EPALE uverejnili množstvo inšpiratívnych príkladov, článkov, správ a ďalších zdrojov na túto tému. Navštívte našu tematickú stránku Sociálne začlenenie (obsah sa líši podľa vašich preferencií v jazyku).

V srpnu a v září jsme se na EPALE věnovali tématu role vzdělávání dospělých na sociální inkluzi ohrožených skupin. Během tohoto období jednotlivé národní týmy EPALE zveřejnily množství inspirativních případových studií, článků, zpráv a dalších zdrojů týkajících se tohoto tématu. Pokud se na tyto zdroje budete chtít podívat, navštivte naši tematickou stránku s názvem  Sociální inkluze (obsah se liší v závislosti na zvolené jazykové verzi).

I augusti och september handlade EPALEs tematiska fokusområde om vilken roll vuxnas lärande har för social inkludering och utatta grupper. Under denna period publicerade EPALEs nationella team och medlemmar flera intressanta och inspirerande fallstudier, artiklar och andra resurser i ämnet. Besök vår tematiska sida social inkludering för mer information (innehållet varierar beroende på språkversion).

Rugpjūtį ir rugsėjį EPALE daugiausia dėmesio skyrė temai suaugusiųjų mokymosi vaidmuo pažeidžiamų grupių socialinėje įtrauktyje. Per tą laiką EPALE nacionalinės komandos ir bendruomenė šia tema paskelbė daugybę įkvepiančių pavyzdžių, straipsnių, ataskaitų ir kitų šaltinių. Apsilankykite mūsų teminiame puslapyje „Social inclusion“ (lie. Socialinė įtrauktis), jei norite juos rasti (turinys skiriasi priklausomai nuo jūsų pasirinktos kalbos).

Elo-syyskuussa EPALEn teemana oli aikuisoppimisen rooli haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien sosiaalisen osallisuuden edistämisessä. Tänä aikana kansalliset EPALE-tiimit ja ‑yhteisö julkaisivat aiheesta useita innostavia tapausesimerkkejä, artikkeleita, raportteja ja muita tietolähteitä. Voit perehtyä näihin aiheisiin sosiaalisen osallisuuden teemasivullamme (sisältö vaihtelee kieliversioittain).

În august și septembrie, tematica noastră EPALE a fost pusă pe rolul educației adulților în incluziunea socială a grupurilor vulnerabile. În acest timp, echipele naționale și comunitatea EPALE vor publica o serie de studii de caz inspirate, articole, rapoarte și alte resurse pe această temă. Vizitați pagina noastră tematică privind Incluziunea Socială pentru a le găsi (conținutul variază în funcție de preferințele dvs. lingvistice).

През месеците август и септември тематичният фокус на EPALE беше върху ролята на ученето на възрастни в социалното включване на уязвимите групи. В продължение на този период националните екипи и общността EPALE публикуваха множество вдъхновяващи практики, статии, доклади и ресурси по темата. Посетете тематичната страница Социално включване, за да ги откриете (cъдържанието варира в зависимост от езиковите Ви предпочитания).

V avgustu in septembru smo se na EPALE posvečali pomenu izobraževanja odraslih pri socialni vključenosti ranljivih ciljnih skupin. Obiščite našo tematsko stran Socialna vključenost, kjer smo v tem času objavili nekaj primerov dobrih praks, prispevkov, poročil in drugih virov s to tematiko (vsebina je lahko različna glede na jezikovno različico).

W sierpniu i wrześniu na EPALE skupiamy się na roli edukacji dorosłych w integracji społecznej grup szczególnie wrażliwych. W tym czasie Krajowe Biura i społeczność EPALE opublikują wiele inspirujących studiów przypadków, artykułów, raportów i innych materiałów. Regularnie odwiedzaj EPALE – sprawdź naszą stronę tematyczną o włączaniu społecznym.

Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο η EPALE είχε μια θεματική εστίαση στον ρόλο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι εθνικές ομάδες και η κοινότητα της EPALE δημοσίευσαν μια σειρά μελετών, άρθρων, εκθέσεων και άλλων πόρων σχετικά με το θέμα. 

F’Awwissu u Settembru, l-EPALE għamlet enfasi tematika fuq ir-rwol tat-tagħlim għall-adulti fl-inklużjoni soċjali ta’ gruppi vulnerabbli. Matul dan iż-żmien, it-timijiet nazzjonali u l-komunità tal-EPALE ppubblikaw ħafna studji tal-każ, artikli, rapporti u riżorsi oħra ta’ ispirazzjoni dwar is-suġġett. Żur il-paġna tematika tagħna dwar l-Inklużjoni soċjali biex issibhom (il-kontenut ivarja abbażi tal-preferenza lingwistika tiegħek).

În august și septembrie, tematica noastră se concentrează pe rolul educației adulților în incluziunea socială a grupurilor vulnerabile.

Notre focus thématique d'août et septembre porte sur le rôle de l'apprentissage des adultes dans l'inclusion sociale des groupes vulnérables.

През август и септември нашият тематичен фокус е върху ролята на ученето на възрастни в социалното включване на уязвимите групи.

V auguste a septembri  je našou témou úloha vzdelávania dospelých v sociálnom začlenení zraniteľných skupín.

Em Agosto e setembro o nosso foco temático está no papel da Educação de Adultos para a inclusão social de grupos vulneráveis.

In augustus en september is de thematische focus van EPALE de rol van de volwasseneneducatie in de sociale inclusie van kwetsbare groepen.

U kolovozu i rujnu naš tematski fokus je o ulozi obrazovanja odraslih u socijalnoj uključenosti ranjivih skupina. 

V srpnu a v září se budeme věnovat roli vzdělávání dospělých na sociální inkluzi zranitelných skupin.

Augusztusban és szeptemberben kiemelt témánk a felnőttoktatás veszélyeztetett csoportok társadalmi befogadásában betöltött szerepe.

I august og september er vores tematiske fokus på betydningen af voksenlæring for den sociale inklusion af sårbare grupper.

V avgustu in septembru se na EPALE posvečamo pomenu izobraževanja odraslih pri socialni vključenosti ranljivih ciljnih skupin.

Ad agosto e settembre il nostro focus tematico è sul ruolo dell'apprendimento degli adulti nell'inclusione sociale di gruppi vulnerabili.

Oldalak

Feliratkozás RSS - EPALE hírlevél csatornájára