Ugrás a tartalomra
Blog
Blog

Útmutató a pályakövetéshez– „Hogyan csináljuk jól”

A Bizottság új Európai Készségfejlesztési Programja (2016) hangsúlyozta, hogy az országok számára elengedhetetlen a felsőoktatásban végzettek tel

A Bizottság új Európai Készségfejlesztési Programja (2016) hangsúlyozta, hogy az országok számára elengedhetetlen a felsőoktatásban végzettek teljesítményének jobb megértése. Ennek érdekében a Bizottság új kezdeményezést javasolt a pályakövetésre vonatkozóan „a felsőoktatásban végzettek munkaerő-piaci helyzetének alakulásával kapcsolatos információszerzés javítása céljából”. Ezt követően jelent meg a pályakövetésről szóló tanácsi ajánlás (2017) .

Az Ajánlás szerint a tagállamok „2020-ig előrehaladást érnek el a pályakövetési rendszerek létrehozása terén”, és meghatározásra került ezek megvalósítási módja is. Az Ajánlás szerint azok a kezdeményezések és rendszerek, amelyek a felsőoktatást és a szakképzést elhagyókra vonatkozó információk gyűjtésére irányulnak, fejleszthetők a már létező európai jó gyakorlatok alapján.

A felsőoktatásban és a szakképzésben végzettek pályakövetése a hatékony minőségbiztosítási rendszerek egyik kulcseleme, mivel olyan mechanizmusokat működtet, amelyek a megszerzett tudás és készségek munkaerőpiaci hasznosulására és a munkaerőpiaci elhelyezkedési arányokra vonatkozó adatok gyűjtését szolgálja. Mind a Felsőoktatás minőségbiztosításának európai sztenderdjeiben és irányelveiben (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area , ESG), mind pedig a Szakképzés Európai Minőségbiztosítási Referenciakeretében (European Quality Assurance Framework for Vocational Education and Training, EQAVET) megtalálható a pályakövetésre vonatkozó ajánlás, amelyet a színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés európai keretrendszere (European Framework for Quality and Effective Apprenticeships) is megerősít.

A most magyarul is közzétett, bevált módszerekre vonatkozó útmutató (Graduate tracking: a 'how to do it well' guide) célja, hogy támogassa azon kormányzati és más nemzeti és regionális szintű szervezetek képviselőit, akik részben vagy egészben a pályakövetést célzó intézkedések kidolgozásáért, végrehajtásáért és fenntartásáért felelősek.

A módszertan fejlesztésén vagy felülvizsgálatán dolgozók számára az egész útmutató hasznos lehet. Azok számára, akik már kialakították rendszereiket, az útmutató ösztönzőként hathat a további fejlesztő intézkedésekre, illetve iránymutatást adhat a pályakövetésre irányuló intézkedéseik kidolgozását vagy megerősítését célzó folyamat egy-egy aspektusára vonatkozóan.

Az útmutató gyakorlati tanácsokkal segíti a nemzeti és regionális kormányokat a pályakövetés színvonalas megvalósításában, és támogatja az országokat a pályakövetést célzó intézkedésekről szóló tanácsi ajánlás bevezetésében.

Ebben az útmutatóban a pályakövetési mechanizmus kialakításának négy alapvető lépését mutatjuk be, az előkészítéstől a tervezésen és a végrehajtáson át egészen a disszeminációig.

  1. lépés

A pályakövetés előkészítése, amely magában foglalja a fő célok és a felhasználási módok meghatározását, az alkalmazandó módszerek megállapítását, a használandó adatforrások megjelölését, az erőforrásokhoz való hozzáférést, reális határidők kitűzését és érdemi konzultáció lefolytatását.

  1. lépés

A pályakövetési mechanizmusok kialakítása, amely kiterjed a tanulási programok hatékony lefedettségének biztosítására, a rendszeres adatgyűjtés módjának meghatározására, a meghatározott célokhoz szükséges információk körének kijelölésére és az adatvédelmi előírások betartásának módjára.

  1. lépés

A pályakövetésre szolgáló konkrét módszerek alkalmazása, beleértve a felmérések magas válaszadási arányának elérésére irányuló módszereket, a hatósági adatbázisok összekapcsolásának módját, valamint a hatósági nyilvántartásokból és felmérésekre adott válaszokból nyert adatok összegyűjtésére szolgáló hatékony módszereket.

  1. lépés

A pályakövetési mechanizmusokból származó adatok disszeminálása és hatékony felhasználása, ezen belül az adatok publikálásának és hozzáférhetővé tételének hatékony gyakorlata, valamint azoknak a módszereknek a meghatározása, amelyek az oktatás és képzés színvonalának javítását célozzák a pályakövetési adatok visszacsatolási folyamatának kialakításával.

 

Az olvasók tájékozódhatnak a különböző módszerek erősségeiről és gyengeségeiről, valamint az egyes országok tapasztalataiból levont tanulságokról. Az útmutató nem határoz meg kötelező feladatokat a pályakövetésre vonatkozóan, hiszen az egyes országok alkalmazni kívánt módszerei és lehetőségei a nemzeti vagy regionális kontextustól függenek.

Az útmutató a 2019 szeptembere és decembere között végzett, már meglévő kutatások elemzésére, az adott országok képviselőivel folytatott interjúkra és az Európai Bizottság által összehívott, a pályakövetéssel foglalkozó szakértői csoport konzultációjára támaszkodik.

A teljes útmutató innen tölthető le.

 

Olvassa el az EQAVET - pályakövetés a szakképzésben témahét további cikkeit!

Molnárné Stadler Katalin: Pályakövetés a szakképzésben és az EQAVET Keretrendszerben

Marton József: Rövidtávú pályakövetési módszertan a szakképző intézmények számára

Marton József: Együttműködés a szlovén és magyar EQAVET Nemzeti Referencia Pontok (NRP) között

 
Login (27)

Users have already commented on this article

Jelentkezzen be vagy Regisztráljon, hogy hozzá tudjon szólni.

Másik nyelvi verzió iránt érdeklődik?

A dokumentum más nyelveken is elérhető. Kérjük válasszon az alábbiak közül.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE-közösség: Ossza meg sikeres munkahelyi felnőttkori tanulási projektjeit a közösséggel!

Szeretnénk, ha az EPALE-közösség tagjaként beszámolna a munkahelyi tanulás témakörében végrehajtott bármilyen sikeres projektről, kezdeményezésről vagy programról.

Több