Blog
Blog

Új technológiák a kulturális intézményekben – a fablabok és a maker-mozgalom rövid bemutatása

Milyen szerepet töltenek be a kulturális intézmények a társadalom folyamatos digitális fejlődésében? Meddig számítanak „újnak” az új technológiák?

A cikket eredetileg Ewa Orzeszko töltötte fel lengyelül.


Milyen szerepet töltenek be a kulturális intézmények a társadalom folyamatos digitális fejlődésében? Meddig számítanak még „újnak” az új technológiák? Az „új” szükségszerűen jobbat jelent? Talán nincs is szükség arra, hogy szigorú határvonalat húzzunk az új és a régi között? Ebben a cikkben egy, a kulturális intézményekben kialakuló új tendenciát vizsgálok meg közelebbről – az új technológiák kulturális oktatásban való bevezetését a fablabok és a maker-mozgalom elképzelései alapján.

Mężczyzna siedzący tyłem pracuje na laptopie. Na stole wokół niego leżą między innymi pudełka, ka...

Fotó: Marcin Butryn  

Technológiai kihívások

Bár az új technológiák természetesen nem jelentenek újdonságot a kultúrában, kétségtelen, hogy a kultúrához való hozzáférés digitalizálása az utóbbi időben rohamosan felgyorsult, beleértve többek között a digitalizálási eljárásokat, a dokumentációt, a bemutatókat és a kulturális javak digitális népszerűsítését, valamint a kultúra címzettjeivel való kapcsolattartást. Nem célom annak értékelése, hogy ezek a tevékenységek mennyire hatékonyak vagy vonzóak, vagy hogy a kulturális intézmények technológiai szempontból mennyire voltak felkészülve a tevékenységeik formátumának megváltozásához való alkalmazkodásra. Sokkal inkább azt a következtetést szeretném levonni a tavalyi év tapasztalatai alapján, hogy a kulturális intézményeknek ma már nemcsak hogy vonzó digitális formában kell bemutatniuk a programjaikat, hanem meg is kell ismertetniük a közönségüket az új technológiákkal és digitális eszközökkel, így segítve őket a tudatos, kritikus és okos használatukban. Hogyan lehet ezt elvégezni? Az egyik legérdekesebb elképzelés a fablab-módszerek bevezetése a kulturális intézményekben.

 

A kulturális intézményeknek a világjárványból adódó, elmúlt hónapok alatti zárva tartása miatt a kulturális tevékenységek többsége az online térbe kényszerült, miközben a kulturális ágazat dolgozóit és a kulturális események befogadóit elárasztotta a digitális eszközök sokasága: élő közvetítés, számtalan Zoom-találkozó, digitális platformok, mobilalkalmazások, VR (virtuális valóság) és AR (kiterjesztett valóság), gépi tanulás (ML), a dolgok internete (IoT) és így tovább. Ezekben a hónapokban sokkal jobban megismertük mindezeket a kifejezéseket, és az említett eszközök a kultúrát szélesebb körben, az adott helyen kívül élő emberek számára is elérhetővé tették.

Męskie dłonie na pierwszym planie. Mężczyzna wpina przewody w kostkę elektryczną, przentując to o...

Fotó: Marcin Butryn

Fablabok, makerspace-ek, médialaborok, hackerspace-ek...

A fablabok (fabrication laboratories) fizikai terek, de egyben virtuális közösségek is, amelyek az új technológiák kreatív használatát segítik elő. Hivatalosan a fablabok olyan terek, amelyek megfelelnek az úgynevezett „The Fab Chart” elvnek, és a nemzetközi Fablab-hálózat részei. Ugyanakkor világszerte számos hasonló funkcióval működő tér létezik, nevezetesen a makerspace-ek, a hackerspace-ek és a médialaborok. A maker-mozgalom pedig – röviden megfogalmazva – új technológiákat vesz át a barkácsolás (DIY – Do-It-Yourself) mozgalom kiterjesztése érdekében.

Jelenleg a globális fablab-hálózat a legkülönfélébb életkorú alkotók, művészek, tudósok, mérnökök, oktatók, diákok, amatőrök és szakemberek nyitott, kreatív közössége, amelynek tagjai több mint 100 ország mintegy 1700 fablabjában tömörülnek. A kis közösségi műhelyektől a fejlett kutatóközpontokig a fablabok közös célja a technológiai innovációkhoz való szabad hozzáférés biztosítása.

A fablabok különböző háttérrel, kompetenciákkal és tapasztalatokkal rendelkező emberek, például mérnökök, programozók, művészek és lelkes barkácsolók találkozási pontjai. Az innovációk és a kreatív ötletek gyakran a készségek különféle együtteseinek találkozásából és a különböző közösségekből származó emberek hálózatba szerveződéséből születnek meg. A fablabok olyan műhelyek, amelyek teret, eszközöket, anyagokat és tudást biztosítanak azoknak, akik szeretnék megvalósítani az ötleteiket, és kibontakoztatni a szenvedélyeiket. A fablabok hozzáférést biztosítanak a legújabb technológiákhoz (pl. 3D nyomtatók, lézerplotterek, CNC-marógépek, elektronikus eszközök, számítógépek), de a fő elgondolásuk az, amit nagyjából a következőképpen határozhatunk meg: barkácsolás, a kreatív készségek fejlesztése és a kreativitás ösztönzése.

Eredeti indítványuk szerint a fablabok célja a korszerű gyártási és információs technológiákhoz való hozzáférés egyszerűsítése volt. Kezdetben főként egyetemeken hoztak létre fablabokat, de a fablabok ötlete idővel az iskolákban, civil szervezetekben és kulturális intézményekben is terjedni kezdett. Ezeken a helyeken oktatási célokat szolgálnak, ugyanakkor hozzáférést biztosítanak a tágan értelmezett alkotáshoz használt eszközökhöz olyan területeken, mint a dizájn és a kézművesség – lebontva az alkotó és a befogadó közötti határt, valamint bevonva a helyi közönséget. A fablab elképzelésének megvalósítása elősegíti a kreatív környezetek integrálását, növeli az ismeretek, a kreativitás és a vállalkozói készségek szintjét, valamint lehetővé teszi az egyének számára, hogy fejlesszék készségeiket és kreatív kifejezésmódjukat.

Dwie osoby odwrócone tyłem pracują pochylone nad laptopem. Z lewej strony stoi kobieta, z prawej ...

Fotó: Marcin Butryn

Bevált gyakorlatok Lengyelországból

Lengyelországban a fablab-ötleteket elsősorban helyi fablabok, makerspace-ek, médialaborok, hackerspace-ek és egyéb kreatív terek révén valósítják meg, amelyek általában civil szervezetként működnek – számuk ingadozó, de becsléseink szerint jelenleg nagyjából harminc működik. Továbbá ösztönző látni azt, hogy a kulturális intézmények egyre inkább felismerik az ilyen ötletek megvalósításának előnyeit, és állandó programok, valamint önálló rendezvények formájában nyitnak a nem szokványos tevékenységi formák felé. Az önálló rendezvényre példaként hozhatjuk a hackathonokat, az úgynevezett dizájnmaratonokat, mint amilyen a varsói Nemzeti Múzeum HackArt eseménye vagy a KARTA Központ FilmHack elnevezésű filmtörténeti hackathonja, amelyek során interdiszciplináris csapatoknak kell technológiai megoldást találniuk egy adott problémára, például egy mobilalkalmazásra.

Emellett a lengyelországi kulturális intézmények egyre inkább arra is összpontosítanak, hogy ha nem is szigorúan vett fablabokat, de legalább részben hasonló funkciókat betöltő tereket hozzanak létre, illetve a fablab módszertanát használják a közönséggel való együttműködésre. Az ilyen tevékenységek gyakran a meglévő lengyel fablabokkal való együttműködésen alapulnak, amelyek technológiai ismeretekkel és gyakorlati megoldásokkal támogatják a kulturális intézményeket.

A fablab-ötleteket magában foglaló állandó programra példa a Lublini Kulturális Műhelyek médialaborja. Küldetése, hogy találkozóhelyet hozzon létre a művészet, a technológia és az új média, valamint a különböző technikák művészi munkában való felhasználása és ötvözése iránt érdeklődő művészek és más emberek számára. A médialabor egy olyan stúdió, ahol korszerű berendezéseket, például marógépeket vagy 3D nyomtatókat használhatunk, hogy ötleteinket és projektjeinket konkrét, kézzelfogható tárgyakká alakítsuk, teszteljük művészi ötleteinket és létrehozzuk a prototípusaikat. A médialabor oktatási tevékenységei nagyon széles körűek: a 3D nyomtatástól kezdve az elektronikán át a hanggal kapcsolatos rendezvényekig és egyéb, a helyi közösség javát szolgáló oktatási eseményekig. Emellett a Lublini Kulturális Műhelyek szervezet koordinálja az Erasmus+ program felnőttoktatási ágazatában a „Stratégiai partnerségek” projektet. A „FABLABs – new technologies in adult education” (FABLAB-ok – új technológiák a felnőttoktatásban) elnevezésű projekt különböző európai országok (Finnország, Franciaország, Izland, Lengyelország, Portugália) fablabjait hozza össze, és fő célja a fablabokban alkalmazott, felnőtt tanulókat célzó oktatási módszerekkel kapcsolatos bevált gyakorlatok, valamint az oktatási módszertannal és gyakorlatokkal kapcsolatos know-how cseréje.

A fablab elképzelésén alapuló rendszeres műhelyfoglalkozásokat is tartanak, például a sulejóweki Józef Piłsudski Múzeumban. A Towarzystwo Rzeczy Przyjemnych a Niekoniecznie Pożytecznych (Kellemes, de nem feltétlenül hasznos dolgok társasága) projekt részeként olyan családi műhelyfoglalkozásokat tartanak, amelyek a történelmet ötvözik a barkácsolással, és amelyek a gyerekeket és szüleiket különböző közös tevékenységek végzése révén ösztönzik és tanítják.

A könyvtárak érdekes példái az új technológiák használatát népszerűsítő oktatási és kulturális intézményeknek. Az Információs Társadalom Fejlesztési Alapítvány által 2018 óta működtetett Kreativitásklubok a könyvtárakban program arra irányul, hogy helyi kreatív klubok létrehozását ösztönözze a könyvtárakban, olyan helyekét, ahol „az emberek találkoznak, és az ott rendelkezésre álló eszközöket és erőforrásokat használják ahhoz, hogy kísérletezés és játék révén tanuljanak, együttműködjenek és együtt alkossanak, valamint megvalósítsák a saját projektjeiket, megosszák tudásukat és problémákat oldjanak meg”. E klubok ötlete egyértelműen a fablabok és a makerspace-ek modelljeiből táplálkozik.

Egy másik példa erre a varsói Wolskie Kulturális Központban működő Męska Szopa (szó szerint: Férfisufni). „Férfias” neve ellenére a Męska Szopa mindenki számára nyitott hely, amely elsősorban asztalosmunkákhoz kínál műhelyt. Ahogy a szervezők írták, „a Męska Szopa platformként is szolgál a wolai [varsói kerület] munkásosztály történelmének, valamint a kerületünkben még mindig működő, többgenerációs iparosműhelyek örökségének ápolásához és felidézéséhez”. A Męska Szopának egyértelmű társadalmi funkciója is van – megerősíti és integrálja a helyi közösséget, valamint a tudásuk és tapasztalataik megosztására ösztönzi az embereket. A Szopa egyedi karaktere rámutat az új technológiák és a hagyományos kézművesség ötvözésének érdekességére is.

Chłopiec pod okiem mężczyzny wykonuje zadanie na laptopie. Obaj są odwróceni tyłem do obiektywu....

Fotó: Marcin Butryn

Mentorok a digitális térben

Nem tudjuk megállítani az új technológiák fejlődését és egyre növekvő szerepüket az életünkben, amelyben az offline és az online élet elkülönítése gyakorlatilag lehetetlenné vált. A kulturális intézményeknek e tekintetben fontos oktatási, művészeti és társadalmi célokat kell teljesíteniük – különösen a „túlzás kultúrája” közepette, ahol az internet mindent és mindenkit befogad. Ez nemcsak az új technológiákkal kapcsolatos ismeretek elmélyítésére és a használatukhoz szükséges képességekre vonatkozik, hanem a használatukkal és a mögöttes célokkal kapcsolatos kritikai tudatosságra is. A kulturális intézményeknek tehát fontos szerepet kell játszaniuk közönségük digitális kompetenciáinak fejlesztésében, de nem feltétlenül a hagyományos, iskolarendszerű oktatáson, hanem a tevékenységi és szakterületükön – a kultúrán és a művészeten – keresztül.

Ily módon a kulturális intézmények a digitális világ idegenvezetőivé és tanáraivá, valamint a tanulási folyamatban partnerekké válhatnak. Ahhoz azonban, hogy ezekben a szerepekben hatékonyak és eredményesek lehessenek, az új technológiák kulturális intézményekbe történő bevezetését a tudásátadási módszerek megváltoztatásának kell követnie, amihez a fablab-módszertan érdekes alternatívát kínál.

A fablab-elképzeléseken alapuló tevékenységek nemcsak a kultúrához való online hozzáférést támogatják, hanem – helyi szinten – a kreativitás fejlesztéséhez is kedvező feltételeket biztosítanak. Ösztönző receptjükkel, a tanár-diák szerep felcserélésével (ahol a hagyományos közönség – „a kultúra fogyasztói” – a kultúra alkotóivá válnak), valamint a befogadók saját kreatív tevékenységekre bátorításával elérhetővé válnak az új technológiák, valamint a magas színvonalú oktatás és kultúra.

Bár a fablabok létrehozása a kulturális intézményekben (jogi, pénzügyi vagy szervezeti feltételek miatt) nehézségekbe ütközhet, azt semmi sem akadályozza, hogy néhány fablab-ötletet vagy a csoportokkal való munka módszertanát beépítsék a kulturális tevékenységekbe. A szóban forgó – találkozókat, közös munkát, kísérletezést és kreativitást előmozdító – innovatív terek nagyon inspiráló válaszokat adhatnak napjaink kihívásaira. Szervezési szempontból újdonságnak tekinthetők, de alapgondolatuk egybeesik a kulturális intézmények küldetésével, amely a kultúra minél szélesebb körben való hozzáférhetővé tétele, a tevékenységek fellendítése oktatási eseményeken keresztül, a kultúrával kapcsolatos ismeretek elmélyítése, végül pedig a társadalmi befogadás és részvétel előmozdítása.

Ezért a kulturális intézmények bizonyos mértékig idegenvezetők és mentorok lehetnek a modern technológia világában, megtanítva a társadalmat arra, hogyan használják az eszközöket kreatívan, miközben a kritikai gondolkodást is erősítik. Olyan (fizikai és virtuális) terekké válhatnak, amelyek az új technológiákkal dolgoznak, ösztönzik az egyenrangú, kölcsönös tanulást, inspirálják a felhasználókat, és kapcsolatokat építenek velük. A kulturális intézmények olyan entitásokká válhatnak – sőt, kellene válniuk –, amelyek oktatják a világot, és megmagyarázzák a benne gyorsan végbemenő változásokat. Olyan intézményeknek kell lenniük, amelyek közreműködnek e változások forrásának felismerésében, és segítenek közönségüknek a változásokhoz való alkalmazkodásban – de nem passzívan és tapintatlanul. Meg kell értetniük, hogy az új technológiák elsősorban eszközök, és átfogóan be kell mutatniuk a különféle alkalmazási lehetőségeiket, miközben interdiszciplináris tevékenységeket kínálnak a különböző készségekkel és tapasztalatokkal rendelkező embereknek. Végül pedig küldetésük középpontjába a kulturális intézmények közönségét (felhasználóit) kell helyezniük, és így az embereknek a kultúra megteremtésében való kreatív részvételére kell összpontosítaniuk. A nyitottságot, rugalmasságot, interdiszciplinaritást és befogadást ösztönző fablab-módszertan nagyon hasznos eszköz lehet ebben a folyamatban.

Login (12)

Másik nyelvi verzió iránt érdeklődik?

A dokumentum más nyelveken is elérhető. Kérjük válasszon az alábbiak közül.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE beszélgetés angol nyelven a készségek jövőjéről

Csatlakozzon hozzánk, és ossza meg nézeteit arról, milyenek lesznek az alapkészségek a jövőben!

Több

EPALE Beszélgetés: Befogadó nyelvi sokszínűség kiépítése Európában

A nyelvtanulás nemcsak a társadalmi befogadás és a munkaerő mobilitása szempontjából kulcsfontosságú, hanem hozzájárul az összetartó, kulturális szempontból gazdag Európához is. Vegyen részt a következő beszélgetésünkben, melyben megvitatjuk a nyelvtanulás mai szerepét Európában.

Több

Angol nyelvű online beszélgetés: Aktív korosodás és életszakaszok közötti átmenet

Mit értünk aktív korosodás alatt? Hogyan segíthet az intergenerációs tanulás az aktív korosodásban és az új életszakaszba lépés folyamatában?

Több

Közelgő események