Blog
Blog

Az élet későbbi szakaszában az élethosszig tartó tanuláshoz és a tevékeny időskorhoz szükséges hat fő kompetencia

Az idősek társadalmi befogadása az Európai Bizottság egyik kiemelt szakpolitikai célkitűzése. Az elmúlt támogatási időszakban időszakban számos különböző uniós finanszírozási eszköz és program folyamatos támogatását élvezte. Ily módon lehetővé vált számos olyan szempontra való rávilágításfejl, amelynek segítségével széles körben elismertté válhat az, hogy milyen társadalmi és kulturális értékkel bír közösségeink idős tagjai tevékeny életmódjának megőrzése és társadalmunk fenntartható fejlődésébe való teljes körű bevonása sszempontjából.

The six key competencies for life learning in later life and active ageing.

Az idősek társadalmi befogadása az Európai Bizottság egyik kiemelt szakpolitikai célkitűzése. Az elmúlt támogatási időszakban időszakban számos különböző uniós finanszírozási eszköz és program folyamatos támogatását élvezte. Ily módon lehetővé vált számos olyan szempontra való rávilágításfejl, amelynek segítségével széles körben elismertté válhat az, hogy milyen társadalmi és kulturális értékkel bír közösségeink idős tagjai tevékeny életmódjának megőrzése és társadalmunk fenntartható fejlődésébe való teljes körű bevonása sszempontjából.

Néhány évvel ezelőtt az Európai Bizottság élethosszig tartó tanulási programja által finanszírozott, és az időseket európai mozifilmek kritikus elemzésével és gyakorlati filmkészítési tapasztalatszerzéssel megszólító, rendkívüli hatású projekt (CINAGE – Az európai mozi a tevékeny időskorért) megvalósulásának köszönhetően lehetőségem nyílt arra, hogy részt vegyek a tevékeny időskor szempontjából leginkább releváns hat kompetencia azonosításában és elemzésében.

Az EPALE-közösség tagjait szeretném inspirálni és bevonni a következő online eszmecserébe, amelynek témája „Az idősödő népesség társadalmi befogadása és az intergenerációs tanulás”, és amely október 28-án, szerdán kerül megrendezésre. Ezért összeállítottam egy listát a sikertörténetekről és bevált módszerekről, amelyeket előzőleg a Bizottság az Erasmus+ program keretein belül ismert el hivatalosan. A továbbiakban ezeket a fent említett hat kompetencia keretei között mutatom be.

  1. Tanulási kompetenciaEz a későbbi életszakaszban kihasználható lehetőségekre vonatkozik, ideértve az önirányított tanulást, a készségek felfrissítésére vagy fejlesztésére vonatkozó lehetőségeket, a kreatív tanulási lehetőségeket, valamint az új technológiák elsajátítását.Az „Old Guys Say Yes to Community” (Az öregfiúk igent mondanak a közösségre) egy Erasmus+ projekt, amely arra hivatott, hogy elősegítse az idősek tanulási és oktatási tevékenységekbe való bekapcsolódását annak érdekében, hogy ez pozitív hatással legyen jóllétükre, egészségükre és társasági életükre. A kétéves projekt számos különböző eredményt hozott, valamint létrejött egy szabad hozzáférésű oktatási anyagokat biztosító platform, amelyen megtalálhatók az „Old Guys” projekt keretében létrehozott tananyagok.
  2. Polgári és közösségi kompetenciaEz a tevékeny időskorra, azaz az egyén és a társadalom számára egyaránt előnyökkel járó, önkéntes vagy fizetett tevékenységekben való részvételre vonatkozik. A közösség, amelyhez az egyén hozzájárul, lehet akár egy család, egy helyi szolgáltatás, egy környék, egy város, egy régió, egy nemzet vagy egy globális közösség. A polgári tevékenység a nemzedékek közötti kohézióhoz is hozzájárulhat.Egy kiváló példa erre a kompetenciára a Mobility Scouts (A mozgékonyság cserkészei) elnevezésű projekt, amelynek célja az idős férfiak és nők bevonása a döntéshozatali folyamatokba, ezáltal lehetővé téve számukra azt, hogy társalkotóként hozzájárulhassanak idősbarát környezetek és szolgáltatások létrehozásához. A Mobility Scouts partnerei kidolgoztak egy online tanfolyamot, amely 5 különböző nyelven érhető el, és amely háttérinformációkat, inspiráló példákat és gyakorlati eszközöket biztosít az idősbarát környezetek létrehozásában való részvételhez.
  3. Egészségi kompetenciaEz a jóllét időskorban való megőrzésére vonatkozik, amelynek fizikai, szellemi és társadalmi aspektusai is vannak. Az életmód, a szolgáltatások és a támogatási rendszer minősége, valamint a társas kapcsolatok, az ápolás-gondozás és a biztonság hatással lehet az egészségre és a jóllétre. Ez az időseket célzó Erasmus+ projektek által legaktívabban képviselt témakörök egyike. Azért választottuk a Vivifrailt inspiráló kezdeményezésként ehhez a ponthoz, mert az egész projekt azon az elgondoláson alapul, hogy az idősek egészségének felmérésekor a szervezet megfelelő működését, nem pedig azt a betegséget kell figyelembe venni, amely meghatározza a várható élettartamot, az életminőséget, valamint azokat az erőforrásokat vagy támogatási formákat, amelyekre egyes népessségcsoportoknak szükségük van. Emellett a Vivifail-partnerség által létrehozott online anyagok az EU 11 hivatalos nyelvén érhetők el, azokat jelenleg több mint 5 000 egészségügyi szakember használja, és több mint 15 000 embert szólítanak meg.
  4. Érzelmi kompetenciaEz az autonómia és a méltóság időskorban való megőrzésére, valamint az érdemi társas és érzelmi kapcsolatok, az ápolás-gondozás és a támogatás otthoni és közösségen belüli biztosítására és igénybevételére vonatkozik.A Handling Multiculturality in Care (A multikulturalizmus kezelése az ápolás-gondozás terén) egy másik rendkívül hasznos projekt, amely az együttesen felmerülő demográfiai és interkulturális kihívásokra reagál. Az „érzelmi” kompetencia szempontjából ez az egyik leginkább releváns projekt, ugyanis a gondozók közvetlenül részt vesznek saját képzési anyagaik  kidolgozásában, hivatásos színészeket vonnak be a képzési tevékenységekbe, valamint általában véve a munka és az oktatás világa között rendkívül szoros az együttműködés a pedagógiai folyamat általános kialakítása és megtervezése során.
  5. Pénzügyi/gazdasági kompetenciaEz a gazdasági környezet olyan aspektusaira vonatkozik, amelyek konkrét hatást gyakorolnak a tevékeny időskorra és a biztonságra, azaz a következőkre: jövedelem, munkalehetőségek és szociális védelem, például nyugdíjak és más juttatások. Hogy tetszik a Warehouse of Opportunities (Lehetőségek Tárháza)? Ez egy eszköz- és erőforrás-gyűjtemény, amelyben az ötven felettiek megtalálhatják azokat az eszközöket, amelyek segítségével megszervezhetik életüket és megvalósíthatják jövőbeli terveiket. Ezek az eszközök felhasználhatók az élet kiteljesítéséhez, egy új karrierhez, egy vállalkozás beindításához, új barátok kereséséhez vagy a pénzügyi helyzet áttekintéséhez szükséges új képességek elsajátításához. Ez a legjelentősebb eredménye a Catch the Ball (Kapd el a labdát) projektnek, amely az Academy of Opportunities (Lehetőségek akadémiája) szolgáltatással együtt a harmadik életszakaszban lévők igényeit kívánja kielégíteni annak érdekében, hogy új utakat és lehetőségeket találhassanak a fejlődésre és a növekedésre, és így időskoruk tevékeny és élvezetes lehessen.
  6. Technológiai kompetenciaEz a technológiához való hozzáférésre és annak használatára vonatkozik (ideértve a számítógépeket, mobiltelefonokat és alkalmazásokat) közösségi hálózatépítés, e-kommunikáció és e-tanulás céljából. A kompetencia a segítő technológiákra – például a tevékeny időskor megőrzéséhez szükséges mobilitáshoz vagy a függetlenséget támogató ápolás-gondozás (például távgondozáshoz) igénybe vételéhez kapcsolódó technológiákra – is kiterjed. Ez utóbbi kompetenciaterületen érdemes megemlíteni az AcTive project kezdeményezést. Ennek célja olyan oktatóanyagok kifejlesztése, amelyek különös figyelmet szentelnek az IKT-alapú eszközök (például okostelefonok vagy segélyhívó rendszerek) használatában nem jártas személyek sajátos igényeinek. Ezeket az oktatóanyagokat használhatják barátok, családtagok, de szakemberek is arra, hogy megválaszolják a technológia mindennapi életben jelentkező előnyeivel kapcsolatos kérdéseket, és be is bizonyítsák ezeket az előnyöket. Az oktatóanyagok egy online platformon érhetők el.
Login (29)

Másik nyelvi verzió iránt érdeklődik?

A dokumentum más nyelveken is elérhető. Kérjük válasszon az alábbiak közül.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE Beszélgetés: Befogadó nyelvi sokszínűség kiépítése Európában

A nyelvtanulás nemcsak a társadalmi befogadás és a munkaerő mobilitása szempontjából kulcsfontosságú, hanem hozzájárul az összetartó, kulturális szempontból gazdag Európához is. Vegyen részt a következő beszélgetésünkben, melyben megvitatjuk a nyelvtanulás mai szerepét Európában.

Több

Angol nyelvű online beszélgetés: Aktív korosodás és életszakaszok közötti átmenet

Mit értünk aktív korosodás alatt? Hogyan segíthet az intergenerációs tanulás az aktív korosodásban és az új életszakaszba lépés folyamatában?

Több