Blog
Blog

Az önkéntes munka szerepe és előnyei: mit tanulhatunk az Egyesült Királyságtól?

Andrew McCoshan, az EPALE témakoordinátora áttekinti az egyesült királysági önkéntes munkát, és úgy véli, hasznos ötletekkel tud szolgálni.

Volunteers in education.

 

Andrew McCoshan, az EPALE témakoordinátora áttekinti az egyesült királysági önkéntes munkát, és úgy véli, hasznos ötletekkel tud szolgálni.

 

Az Egyesült Királyság szerencsés, hogy az önkéntes munka bevett tevékenység. Becslések szerint nem kevesebb mint 2,7 millióan vesznek részt legalább évente egyszer felnőttoktatáshoz kapcsolódó, úgynevezett „formális” önkéntes tevékenységekben (a formális önkéntes munka csoport, klub vagy szervezet közreműködésével nyújtott, fizetetlen segítség). Ez a felnőtt népességből nagyjából miden huszadik embert jelenti. Sokkal többen vesznek részt olyan önkéntes munkában, amely informális tanulási elemet tartalmazó tevékenységeket, például sporttevékenységeket, művészeti tevékenységeket stb. foglal magában. Az Egyesült Királyság tehát jó helyzetben van ahhoz, hogy ötleteket keressen arra vonatkozóan, hogy a felnőttoktatáson belüli önkéntes munka mit foglalhat magában és milyen előnyöket hozhat.

 

Az önkéntesek szerepe

Az önkéntesek fontos szerepet töltenek be a matematikai alapkészségekhez és az írni-olvasni tudáshoz, valamint a számítástechnikához kapcsolódó oktatásban, sőt az angol mint második nyelv tanításában. Az önkéntesek ugyanakkor támogathatják az egészségügyre és a jóllétre vonatkozó oktatást, valamint az aktív polgári szerepvállalásra és a közösségi részvételre irányuló oktatást is.

Az önkénteseknek fontos szerepük van a járulékos támogatási igényekkel rendelkező tanulók segítésében, de vannak más szerepek is, amelyeket betölthetnek. A sokféle felnőttoktatási kurzust tartó, több mint 3000 önkéntest és 2000 oktatót tömörítő Workers’ Educational Association (WEA) jó példa arra, hogy egyrészt tantermi keretek között milyen jellegű szerepek támogatják a tanulást, másrészt milyen népszerűsítő és irányítási szerepek vannak a szélesebb közösségben.

  

Az önkéntesek szerepe – a Workers’ Educational Association példája

 • A tanteremben támogatást nyújtó önkéntesek az alapvető készségek kialakításában segítik a diákokat, illetve a konkrét fizikai vagy tanulási nehézségekkel küzdő egyéneket támogatják.
 • Az osztálytitkárok és a tanulók képviselői a diákok általi visszacsatoláshoz biztosítanak lehetőséget.
 • A közösséget megszólító önkéntesek a felnőttoktatás értékét népszerűsítik, különösen a hátrányos helyzetű közösségekben.
 • A munkahelyi tanulási pártfogók és támogatók a munkahelyi barátokkal és kollégákkal való tanulást népszerűsítik.
 • Az ágazati tagok a nagy kiterjedésű ágazati hálózaton keresztül szerveznek és népszerűsítenek helyi kurzusokat.
 • Az aktivisták népszerűsítő és adománygyűjtő rendezvényeket szerveznek.
 • Az önkéntesek formális irányítási szerepet töltenek be a WEA irányítóbizottságaiban, helyismerettel és az egész életen át tartó tanulás iránti szenvedéllyel gazdagítva azokat.

Fontos annak megértése is, hogy az önkéntesektől mit nem kell – vagy mit nem szabad – megkövetelni. Alapvető fontosságú, hogy az önkéntesek nem helyettesíthetnek szakembereket. Egy önkénteseket kereső tipikus hirdetésben a következő áll: az önkéntesek valamely csoport oktatójának felügyelete mellett dolgoznak, és „soha nem felelősek a csoportért vagy a foglalkozások tartalmáért”. Gyakran azt is egyértelművé teszik, hogy az önkéntesek „nem gondozók”.

 

Az önkéntes munka előnyei

Az önkéntes munka előnyös az egyének és a közösségeik számára. Ezek az előnyök egy grafikonon is ábrázolhatók, ahogyan az alábbiakban is látható. Az egyének tekintetében jelentkeznek olyan előnyök, mint találkozás új emberekkel és új tapasztalatok szerzése, de az emberek számára a részvételt elsősorban az motiválja, hogy változást hozzanak mások és a helyi közösségeik életébe. Az önkéntes munka legjelentősebb előnyei tehát az emberek és az életterük számára közös előnyök, ami hozzájárul az erősebb közösségek létrehozásához.

Scale of benefits.

Vannak más egyéni előnyök is, amelyek piramisszerűen épülnek fel. Amikor az emberek először kezdenek önkéntes munkát végezni, új tapasztalatokat szereznek, és ezek rövidesen új készségekké válnak, amelyekkel esetleg kiegészíthetik az önéletrajzukat. Előfordulhat az is, hogy a munka világában őket segítő referenciát kapnak. Egyes esetekben előfordulhat, hogy rész-szakképesítést vagy teljes szakképesítést szereznek, és az önkéntes tapasztalatot annak kipróbálására használják fel, hogy szeretnének-e felnőttoktatási szakemberré válni.

 

 

Alapkompetenciák

Az önkénteseknek különféle alapkompetenciákkal kell rendelkezniük, amelyek közül néhány az alábbi bekeretezett részben látható; jóval több létezik, ezek csak az önkénteseket kereső hirdetésekben jellemzően előforduló kompetenciák. Azt tükrözik, hogy az önkéntesek milyen szerepet töltenek be a tanulók támogatásában.

 

Az önkéntesektől megkövetelt néhány alapkompetencia

 • Elkötelezettség
 • A sokszínűség felkarolása
 • Empátia
 • Jó kommunikációs készségek
 • Türelem
 • Pozitív szemlélet
 • Megbízhatóság
 • Tisztelettudás
 • Segítőkészség
 • Megértés
 • Hajlandóság a tanulásra és a készségek megosztására

... és sok más ...

 

Maga az önkéntes munka lehetővé teszi az emberek számára, hogy továbbfejlesszék ezeket a kompetenciákat. Az önkéntesek jellemzően képzésben részesülnek a munka megkezdése előtt, és az önkéntes munka – ahogyan fentebb megjegyeztük – lehetőséget nyújthat ezeknek a kompetenciáknak az érvényesítésére, akár referenciaként vagy (rész-)szakképesítésként, bár ezek a folyamatok gyakran fejlesztést igényelnek, amint azt egy másik blogbejegyzés taglalja.

 

Egyre több alulról kezdeményezett önkéntes munka

Az Egyesült Királyságban az önkéntes munka sikere az alulról építkező kezdeményezésekben van. Az évek során intézményi struktúrák jöttek létre az önkéntes munka támogatására. A Lancashire Adult Learning elnevezésű felnőttoktatási szervezet önkéntes kurzusok széles skáláját kínálja, és 2016 szeptembere óta több mint 300 önkéntest képzett. Az idén Önkéntes Akadémiát nyitott azzal a céllal, hogy az önkéntesek iránti növekvő keresletre reagálva az önkéntes munka központi képzőhelye legyen. Részt vesz egy olyan programban is, amely lehetőséget nyújt az embereknek arra, hogy kreditet szerezzenek az önkéntes munkával töltött idejükért, amelyet „beválthatnak” más szervezeteknél: például egy időkredit 30 perces gitárórát „ér” valamelyik részt vevő iskolában.

Tekintettel arra, hogy az önkéntes munka számos különféle előnnyel járhat, mindenütt a felnőttoktatási kapacitás fontos részének kell lennie. Sajnos sok ország nem olyan szerencsés, mint az Egyesült Királyság, és nincsenek hagyományaik az önkéntes munka területén. Kicsiben elkezdeni azonban a siker alapvető elemét jelenti, amelynek reményt kell hoznia azok számára, akik be kívánják vezetni az önkéntes munkát a helyi felnőttoktatási közösségükben.


Andrew McCoshan több mint 30 éve dolgozik az oktatás és a képzés területén. Több mint 15 éve készít tanulmányokat és értékeléseket az EU számára, azt megelőzően pedig az Egyesült Királyságban volt tanácsadó. Andrew jelenleg független kutatóként és tanácsadóként dolgozik, az írországi Dublini Városi Egyetem oktatásbeli hátrányokkal foglalkozó központjának tudományos főmunkatársa.

Login (8)

Másik nyelvi verzió iránt érdeklődik?

A dokumentum más nyelveken is elérhető. Kérjük válasszon az alábbiak közül.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE Beszélgetés: Befogadó nyelvi sokszínűség kiépítése Európában

A nyelvtanulás nemcsak a társadalmi befogadás és a munkaerő mobilitása szempontjából kulcsfontosságú, hanem hozzájárul az összetartó, kulturális szempontból gazdag Európához is. Vegyen részt a következő beszélgetésünkben, melyben megvitatjuk a nyelvtanulás mai szerepét Európában.

Több

Angol nyelvű online beszélgetés: Aktív korosodás és életszakaszok közötti átmenet

Mit értünk aktív korosodás alatt? Hogyan segíthet az intergenerációs tanulás az aktív korosodásban és az új életszakaszba lépés folyamatában?

Több