Ugrás a tartalomra
Blog
Blog

A közösségi média használatának térnyerése a pályaválasztási tanácsadásban

Az elmúlt években a közösségi média fokozatosan megvetette a lábát a pályaválasztási tanácsadás területén, és ennek a területnek a szakemberei számára a mindennapi munka részévé vált. Ennek ellenére a szakma gyakorlói általánosságban bizonytalanok abban a tekintetben, hogy hogyan használhatják fel a legelőnyösebben a közösségi média eszközét mindennapi tevékenységeikhez és a kommunikációhoz.

Sokak számára a közösségi média egyszerűen olyan eszközök körét jelenti, amelyek lehetővé teszik különböző közösségek számára az információk megosztását, a kommunikációt és a közösségi érintkezést. Tágabb értelemben azonban a közösségi média használatát meghatározhatjuk úgy is, mint egy olyan folyamatot, melynek keretében egyének és csoportok különböző tartalmakon, közösségeken és webkettes technológiákon keresztül közös megértésre jutnak valamilyen tekintetben. A közösségi média új lehetőségeket nyit a pályaválasztási tanácsadással foglalkozó szakemberek számára, azonban új szükségleteket is teremt a további kompetenciák elsajátítása tekintetében.

Az információk átadásától a co-careering gyakorlatáig

Egy, a pályaválasztási tanácsadók tapasztalatait vizsgáló kutatás – beleértve az iskolákban dolgozó pályaválasztási tanácsadókat is – bepillantást nyújt abba, hogy jelenleg milyen módokon használják fel a szakemberek a közösségi médiát a pályaválasztási tanácsadás szolgáltatásához.

Mountain View

A pályaválasztási tanácsadás területén a közösségi média használatának a legjellemzőbb – és egyben leginkább korlátolt – célja az információk közvetítése. A közösségi médiumok hatékony eszközöket biztosítanak az információk gyors átadásához és elterjesztéséhez, ami lehetővé teszi a pályaválasztási tanácsadók számára, hogy egy pillanat alatt egyszerre nagy számú embert érjenek el. Azonban a közösségi médiának a szakmai célokat szolgáló információs forrásként való felhasználása – beleértve az iskolai oktatásban való ilyen célú felhasználást is – egyesek szerint aggasztó. A gyakorló szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a közösségi médiumok aktív és biztonságos alkalmazásához kiművelt készségekre van szükség, valamint a komplex online tartalmak felderítésére, kiválasztására és kiértékelésére való képességre. A pályaválasztási tanácsadás szempontjából ez azt jelenti, hogy az egyének egész élete során felhasználható pályaorientációs készségek kialakítása érdekében nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a fiatalok útmutatást kapjanak ahhoz, hogy hogyan használják fel az információkat, és hogyan értékeljék ki a pályaválasztással kapcsolatos információk, illetve a változatos források megbízhatóságát és érvényességét.

A közösségi médiumok használatának második (és kiterjedtebb) célja a közvetlen kommunikáció megvalósítása. Az üzenetek, videók és hanganyagok valós időben való megosztására való képesség számos új lehetőségeket nyit az interakciókra és arra, hogy a pályaválasztási tanácsadók együttműködést folytassanak a fiatalokkal, azok igényeinek megfelelően. Ebben a tekintetben a közösségi média a személyes pályaválasztási tanácsadás hatékony és könnyen elérhető alternatívájának tekinthető, és azt is lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy névtelenül osszák meg gondolataikat és kérdéseiket. Minthogy a közösségi médiumokon keresztül folytatott kommunikációnak a java írásban zajlik, az online felületekre való írás képességének kiemelkedő a jelentősége.

A harmadik – még kiterjedtebb – cél, amit a közösségi média szolgál, az az ilyen felületek interaktív munkafelületté való átalakítása. Ebben az esetben a közösségi média már nem alternatív eszközként szolgál, hanem inkább egy olyan munkafelületként, ami központi szerepet tölthet be a pályaválasztási tanácsadásban. Az interakciók, valamint az információk és eredmények közös feldolgozása szempontjából igen fontos szerepet játszik a lehetőség arra, hogy a felek az interneten keresztül folytassák megbeszéléseiket.

A közösségi média felhasználásának negyedik, legkiterjedtebb célja az úgynevezett „co-careering” (együttműködésen alapuló pályaorientáció) megvalósítása. A „co-careering” folyamata során egy közösség tagjai megosztják egymással szakértelmüket, és ténylegesen egymást támogatva dolgozzák fel a pályafutáshoz kapcsolódó kérdéseket. Ahhoz, hogy valaki megbízható és hiteles képet alakítson ki magáról egy, különböző kérdésköröket közösen megvitató közösségben, átgondolt, illetve megfelelően fenntartott és nyomon követett online jelenlét szükséges.

A közösségi médiának a pályaválasztási tanácsadást szolgáló felhasználásához szükséges kompetenciák

Az ezen a területen szükséges készségeket és kompetenciákat gyakran másodlagosnak tartják, így a képzések keretében rendszerint nem fordítanak kellő figyelmet a fejlesztésükre. Ezért sürgetően szükséges mind az alapképzések, mind a továbbképzések korszerűsítése, és annak biztosítása, hogy a pályaválasztási tanácsadók megfelelő támogatást kapjanak a változatos közösségi médiumok megismeréséhez, és annak megértéséhez, hogy ezek az eszközök milyen innovatív módokon illeszthetők be már bevett szakmai gyakorlatukba. Fontos a fiatalok azon készségeinek a fejlesztése is, amelyekre ahhoz van szükségük, hogy képesek legyenek hozzáférni, felhasználni és a javukra fordítani ezeket a szolgáltatásokat.

A közösségi média megkérdőjelezi a pályaválasztási tanácsadók és a fiatalok közötti interakciók hagyományos formáit. A „szakértelemről” fokozatosan átkerül a hangsúly a szakértelem és a közösségi formában épített tudás elegyére. Ilyen módon a közösségi média jelentős mértékben hozzájárulhat a pályaválasztási tanácsadás gyakorlatának megreformálásához, annak érdekében, hogy az jobban elérje azon fiatalokat, akiknek támogatásra van szüksége a pályaválasztáshoz és a döntéshozatalhoz.

További információk

Dániában az „eGuidance” elnevezésű szolgáltatás telefonon, e-mailen, chaten és webináriumok keretében nyújt útmutatást a fiataloknak a tanulmányaikkal kapcsolatos kérdésekben. A tanácsadás névtelenül elérhető, hetente 68 órában. Az eGuidance Facebook oldalán a fiatalok megoszthatják másokkal a tanulmányaikat érintő döntéseikhez kapcsolódó gondolataikat és tapasztalataikat.

Finnországban a központi nemzeti tantervben a pályaválasztási oktatás kötelező elemeként szerepel az IKT-ismeret, és a kötelező oktatásban tanuló minden diáknak kötelező bemutatni az országosan elérhető online pályaválasztási információkat és szolgáltatásokat. Mindennek az a célja, hogy hozzásegítsék a diákokat ahhoz, hogy a kötelező oktatás befejezése után képesek legyenek felhasználni az elérhető szolgáltatásokat, az egész életen át tartó tanulás előmozdítása érdekében is.

 

 

Szerző: Jaana Kettunen a finnországi University of Jyväskylä egyetemen működő Finnish Institute for Educational Research (finn oktatáskutatási intézet) kutatója. Munkája középpontjában az IKT-nak a tanulási- és munkakörnyezetekben való felhasználásának megtervezése és pedagógiai célú használata áll. Jelenleg kutatásai középpontjában a közösségi médiának a pályaválasztási tanácsadásban betöltött szerepe áll.

 

A cikk megjelent az európai hálózat az iskolai oktatás fórum.​

Login (14)

Másik nyelvi verzió iránt érdeklődik?

A dokumentum más nyelveken is elérhető. Kérjük válasszon az alábbiak közül.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE Beszélgetés: Befogadó nyelvi sokszínűség kiépítése Európában

A nyelvtanulás nemcsak a társadalmi befogadás és a munkaerő mobilitása szempontjából kulcsfontosságú, hanem hozzájárul az összetartó, kulturális szempontból gazdag Európához is. Vegyen részt a következő beszélgetésünkben, melyben megvitatjuk a nyelvtanulás mai szerepét Európában.

Több

Angol nyelvű online beszélgetés: Aktív korosodás és életszakaszok közötti átmenet

Mit értünk aktív korosodás alatt? Hogyan segíthet az intergenerációs tanulás az aktív korosodásban és az új életszakaszba lépés folyamatában?

Több