Ugrás a tartalomra
Blog
Blog

Hasznos-e az önkéntes tevékenység a veszélyeztetett csoportok részvételének növelésében?

Simon Broek lerántja a leplet a veszélyeztetett társadalmi csoportokat övező egyes mítoszokról, és a munkáltatók alacsony képzettségű felnőttek továbbképzésében játszott szerepére is kitér.

Vulnerable adults

 

Simon Broek lerántja a leplet a veszélyeztetett társadalmi csoportokat övező egyes mítoszokról, és a munkáltatók alacsony képzettségű felnőttek továbbképzésében játszott szerepére is kitér.

 

Veszélyeztetett társadalmi csoportok és munkáltatók

Végleg leszámolunk azzal a mítosszal, miszerint a veszélyeztetett csoportokat a foglalkoztatásból kimaradók alkotják. Amint az a kompetenciafejlesztési pályákra vonatkozó kezdeményezésről szóló összegző jelentésből látható, 61 millió 25 és 64 év közötti felnőtt (közülük 34 millió foglalkoztatott) még mindig alacsony képzettséggel rendelkezik.

Az alacsony képzettségűeknek tehát a fele a munkahelyen keresendő. A munkahely továbbá az a hely, ahol zömében az egész életen át tartó tanulásra sor kerül, és a tanulást is itt finanszírozzák. Jól látható ez a tanulmány alábbi ábráján.

Sponsorship of adult education in Finland

A felnőttoktatás finanszírozása (az alábbi finn tanulmányból: Tanulmány a továbbtanulást támogató struktúrákról – nemzetközi összehasonlítás; Desjardins 2017 alapján)

 

A munkahely a tanulás színtere, különösen a veszélyeztetett csoportok esetében.

Úgy tűnik, hogy a veszélyeztetett felnőttek eredményes bevonásához a vállalatok képzésben való részvételének támogatására és ösztönzésére is szükség van. A finn tanulmány megállapítása szerint a munkáltatók felelőssége az egész életen át tartó tanulás finanszírozása, ez azonban ritkán jelenik meg a jogszabályokban, azaz nem kötelességük ezt biztosítani. A jogi keret hiánya ellenére számos országban hoznak létre különféle struktúrákat, hogy segítsék a vállalatokat munkavállalóik tanulási részvételi arányának javításában.

 

Egyéni és közös lépésekre egyaránt szükség van a munka melletti tanulás előmozdításához

Egyre inkább felismerjük, hogy az egyes személyek aktiválásához egyéni és közös intézkedésekre egyaránt szükség van. A 2019 májusában Bukarestben megrendezett, a felnőttek tovább- és átképzéséről szóló konferencián három másik mellett ez fogalmazódott meg az egyik legfontosabb üzenetként:

  • 1. fontos üzenet: Tekintettel a felnőttek továbbképzésében és átképzésében tapasztalható probléma léptékére és a szűkös költségvetési forrásokra, a jövőben egyre fontosabbá válnak a finanszírozási eszközök; jó kialakítás esetén ezek rendkívül sikeresnek bizonyulhatnak a vállalatok megcélzásában.
  • 2. fontos üzenet: Egyre nagyobb szükség van a tovább- és átképzésre, valamint azoknak a készségeknek a fejlesztésére, amelyek segíthetnek az egyéneknek és a munkáltatóknak az alkalmazkodásban, a kreatív gondolkodásban, a multikulturális környezetben való interakciókban és az interdiszciplináris területeken való eligazodásban.
  • 3. fontos üzenet: Egyre nagyobb az érdeklődés az egyéni tanulási kedvezmények iránt. A szakértők viszont arra is felhívták a figyelmet, hogy ez az egész életen át tartó tanulás támogatásának csupán egy eszköze, azt egy tágabb készség-ökoszisztémába kell ágyazni, mellette egyéb, a munkáltatókat, munkavállalókat és álláskeresőket célzó szakpolitikai intézkedésekre is szükség van.

Ez volt az Európai Bizottság munkahelyi felnőttoktatásról szóló jelentésének is az egyik legfőbb üzenete: Fenntartható társfinanszírozási rendszereket kell biztosítani, amelyek mindenki számára nyilvánvalóvá teszik, hogy érdemes a munkahelyi felnőttoktatásra forrásokat fordítani (6. építőkő). Ez magában foglalja a munkáltatók és az egyének számára vonzó pénzügyi konstrukciók és kiegészítő intézkedések kialakítását.

 

Elég-e ennyi a veszélyeztetett csoportok tanulásban való részvételének javításához?

Elég-e ennyi azonban vagy az egész még mindig túlságosan az önkéntességen alapul? Statisztikai adatok szerint a munkáltatók tanulásban való részvétele a vállalat méretétől és a munkavállaló képzettségétől függően változik. A nagyobb cégek több lehetőséget biztosítanak munkavállalóiknak a tanulásra, és a munkáltatók több képzésben részesítik a magasabban képzett munkavállalókat. A munkáltató által támogatott egész életen át tartó tanulás így tovább növelheti a szakadékot az előnyös helyzetben lévők és a veszélyeztetett csoportok között.

Miután annak érdekében, hogy lépést lehessen tartani a technológia fejlődésével, szükség van a folyamatos tanulásra, továbbá a munkakörök is egyre széttagoltabbá válnak, talán egyértelmű jogokat kellene biztosítani a munkavállalók számára a tanuláshoz ahelyett, hogy a tanulás segítését a vállalatok jóindulatára bíznánk.

Tekinthetjük úgy, hogy az, hogy mindenki részese lehessen az egész életen át tartó tanulásnak, a kormány, a munkáltatók és az egyének közös kötelessége. Ebből a szemszögből nézve felvetődik a kérdés, hogy nagyobb hangsúlyt kellene-e fektetni azon munkáltatói kötelezettségre, miszerint szisztematikusan támogatni kell a tanulást. Egyes országokban (például Franciaországban) ez már viszonylag kidolgozott elképzelés, de sok más európai országban több figyelmet érdemelne. A korábban említett finn tanulmányban például arra tettek javaslatot, hogy a továbbképzés legyen központi eleme a következő kormány társadalombiztosítási reformjának.


Simon Broek számos európai kutatási projektben vett részt az oktatás, a munkaerőpiaci kérdések és a biztosítási tevékenység témakörében. Tanácsadóként segítette az Európai Bizottságot, az Európai Parlamentet és az európai ügynökségeket az oktatáspolitikákkal, az egész életen át tartó tanulással és a munkaerőpiaci kérdésekkel kapcsolatban, jelenleg pedig az Ockham Institute of Policy Support ügyvezetője.

Login (7)

Másik nyelvi verzió iránt érdeklődik?

A dokumentum más nyelveken is elérhető. Kérjük válasszon az alábbiak közül.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE-közösség: Ossza meg sikeres munkahelyi felnőttkori tanulási projektjeit a közösséggel!

Szeretnénk, ha az EPALE-közösség tagjaként beszámolna a munkahelyi tanulás témakörében végrehajtott bármilyen sikeres projektről, kezdeményezésről vagy programról.

Több