Ugrás a tartalomra
Blog
Blog

Az alapkészségek fenntartható elsajátítását célzó megszólítási stratégiák

Basic skills programmes targetting adults with lower-level qualifications are of key importance for equity and inclusion. They also contribute to enabling societies to react better and more efficiently to change. The efficiency and sustainability of basic skills programmes are greatly dependent on how many of the learners who started the programmes persist in their training, achieve their goals, and can go on to further training initiatives if they so wish. Outreach and guidance measures can significantly contribute to the success of basic skills trainings in a number of ways.

Outreach strategies for sustainable basic skills provision
 • Az alacsonyabb szintű képzettséggel rendelkező felnőtteket célzó, alapkészségekkel kapcsolatos programok kulcsfontosságúak a méltányosság és a befogadás szempontjából. Hozzájárulnak ahhoz is, hogy a társadalom jobban és hatékonyabban tudjon reagálni a változásokra.
 • Az alapkészségekkel kapcsolatos programok hatékonysága és fenntarthatósága nagymértékben függ attól, hogy a programokat elkezdő tanulók közül hányan folytatják képzésüket, érik el céljaikat, és – ha úgy kívánják – vesznek részt továbbképzésen.
 • A megszólítási és pályaorientációs intézkedések többféleképpen is jelentősen hozzájárulhatnak az alapkészségekkel kapcsolatos képzések sikeréhez:
  • képzési lehetőséghez vezető kezdeti kapcsolatfelvétellel (megszólítás)
  • a tanuló motivációjának és kitartásának ösztönzésével (megszólítás és pályaorientáció)
  • a tanulók, a társadalom és az érdekelt felek (döntéshozók, munkáltatók stb.) figyelmének felhívásával az alapkészségekkel kapcsolatos kezdeményezések előnyeire

A megszólítás, a pályaorientáció és a tanulók motivációja kulcsfontosságú olyan időkben, amikor az alacsonyabb képzettségű felnőtteket munkaerőpiaci és ezáltal a társadalmi kirekesztés veszélye fenyegeti.

E blogbejegyzés célja:

 • számba venni a megszólítási intézkedéseket és ajánlásokat az EU-ban
 • a megszólítás tudatosságát fokozó kezdeményezések kreatív példáinak bemutatása

A megszólítási intézkedések fontossága régóta vita tárgyát képezi.

Az Európai Bizottság felnőttképzéssel foglalkozó, 2013-ban létrehozott ET2020 munkacsoportja 2015-ben jelentést készített „Improving Policy and Provision for Adult Learning in Europe” (A felnőttoktatási politika és a felnőttképzési kínálat javítása Európában) címmel. A jelentés megállapításai:

 • A felnőttek alapkészségeinek javításához jelentős lendületre van szükség Európában.
 • Az uniós tagállamoknak sokkal több felnőttnek kell segítséget nyújtaniuk abban, hogy kompetenciáikat fejlesszék a ma társadalmában való boldoguláshoz szükséges alapkészségek terén.
 • A tagállamoknak proaktív szakpolitikákat kell kidolgozniuk annak érdekében, hogy javítsák állampolgáraik lehetőségeit és ösztönözzék őket az alapkészségek elsajátítására irányuló tanulási tevékenységekben való részvételre.
 • A nemzeti, regionális és felnőttoktatási szolgáltatók szintjén megvalósított hatékonyabb, célzottabb megszólítási stratégiák felhívhatják a figyelmet az alapkészségek hiányára, és fokozhatják az egyének készségfejlesztésre irányuló motivációját.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az a célcsoport, amelynek a leginkább szüksége van az alapkészségek elsajátítására, pont az, amelyik kevésbé valószínű, hogy a tanulás irányába lépéseket tegyen. A felnőttképzés a tanuló önkéntes elkötelezettségén alapul, és függ a motiváció és a proaktivitás szintjétől. Folyamatosan azok a tanulók jelentik a legnagyobb kihívást a megszólítási kezdeményezések számára, akiknél a legnagyobb szükség lenne az alapkészségek szintjének emelésére. A PIAAC adatai szerint az OECD-országokban négyből több mint három alacsony képzettségű felnőtt nem vesz részt tanulási tevékenységekben. Az alacsony képzettségű felnőttek kevesebb mint fele akkora valószínűséggel vesznek részt felnőttoktatásban, mint a magasabb képzettségűek. A PIAAC adatai szerint az alacsony képzettségű felnőtteknek csak 20%-a vesz részt felnőttoktatásban.

A megszólítási intézkedések általában arra irányulnak, hogy tudatosítsák a célcsoportban a magasabb szintű alapkészségek elsajátításának szükségességét. Fontos leszögezni, hogy minden megszólítási és motivációs intézkedés célja a potenciális jelöltek bevonása a teljes folyamatba.

Az alacsony képzettségű felnőttek továbbtanulásba való bevonásáról szóló OECD-jelentésben öt olyan javasolt intézkedést találunk, amelyek növelhetik a célcsoport részvételét az alapkészségekhez kapcsolódó tanulási lehetőségekben:

 1. Kreatív módok keresése a potenciális tanulók elérésére (munkahelyi programokon, családi tanulási programokon, közösségi alapú tanuláson vagy mobil tanulási és információs egységeken keresztül). Aktív kapcsolatépítés felnőttekkel gyakori előfordulási helyeiken, például a munkahelyen, a közösségi intézményekben és a nyilvános tereken. Olyan szereplők felkutatása, akik kapcsolatot létesítettek az alacsony képzettségű felnőttekkel. Lehetővé tenni, hogy e szereplők tájékoztathassák az alacsony képzettségű felnőtteket és ösztönözhessék őket a tanulási lehetőségek kihasználására.KezdeményezésekA Belgiumban folyó brüsszeli székhelyű Formtruck projekt egy a képzési lehetőségekkel foglalkozó mobil információs központ. Célja az alacsony képzettségű álláskeresők és a foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő fiatalok bevonása olyan helyeken, ahol általában idejüket töltik, például rendezvényeken, parkokban és köztereken.Az egész életen át tartó tanulás szlovén hete 1996 óta több ezer inspiráló oktatási, promóciós, információs és pályaorientációs rendezvényre, valamint különböző társadalmi és kulturális eseményre hívta már fel a nyilvánosság figyelmét. A fesztivál olyan mozgalommá nőtte ki magát, amely évente több száz intézményt, civil szervezetet, érdekcsoportot és más érdekeltet mozgat meg. Nemzeti szinten a hetet a szlovén Felnőttoktatási Intézet (SIAE) koordinálja. 
 2. Holisztikus és személyre szabott tanácsadás és pályaorientáció. Holisztikus tanácsadási és orientációs szolgáltatások kialakítása kifejezetten az alacsony képzettségű felnőttek számára. Egyablakos ügyintézési pontok létrehozása és partnerségek kialakítása az alacsony képzettségű felnőtteket kiszolgáló más szervezetekkel annak érdekében, hogy konszenzus alakuljon ki a tanácsadással kapcsolatban. Annak biztosítása, hogy a pályaorientációs szolgáltatásokat szakképzett személyzet nyújtsa, akik képesek a szolgáltatást az egyes felnőttek igényeihez és helyzetéhez igazítani.Kezdeményezések     Izlandon az egész életen át tartó tanulás központjai oktatási és pályaorientációs tanácsadást is nyújtanak, külön hangsúlyt fektetve az alacsony képzettségű felnőttekre. Kifejezetten a munkatársaik készségeire összpontosítanak: a pályaválasztási tanácsadók mind az oktatás, mind a tanácsadás területén képzettek. Több tucat egész életen át tartó tanulással foglalkozó központ működik Izlandon, ahol a 360 ezer lakosra évente körülbelül 10 000 alacsony képzettségű emberekkel folytatott tanácsadási foglalkozás jut.
 3. Érdekes és releváns tanulási lehetőségek létrehozása. A tanulási lehetőségek megtervezésekor figyelembe kell venni, hogy a felnőttek hogyan tanulnak: az oktatás legyen gyakorlatias, problémaorientált és szorosan kapcsolódjon a tanuló környezetéhez. Vegyes tanulási lehetőségek biztosítása (szemtől szemben, távoktatással kombinálva), lehetővé téve a tanulók számára, hogy kiválasszák a számukra legmegfelelőbb formát. Biztosítani kell, hogy a tanulási módszer megfelelő legyen a célcsoport számára, élvezetessé kell tenni a tanulást, és szükség esetén további támogatást kell nyújtani.KezdeményezésekNémetországban az eVideoTransfer elnevezésű német projekt digitális tanulási lehetőségeket kínál az alacsony szintű alapkészségekkel rendelkező munkavállalók számára, és korlátozottan időt biztosít az osztálytermi tanulásra is. A tanulási modell a tanulók által végzett munka típusához igazodik, és egyesíti az alapkészségekre és a szakképzésre vonatkozó tanulási tartalmakat. Minden képzés webalapú, és videók segítségével egy magával ragadó történeten vezeti végig a tanulókat. A tanulóknak ehhez ugyan alapszintű digitális jártasságra van szükségük, de akik nem rendelkeznek ezzel, azoknak van egy bevezető tanulási modul az egér és a billentyűzet használatáról. A VideoTransfer a német AlphaDekade keretében működő projekt, amelyet a német oktatási minisztérium finanszíroz.
 4. Meglévő készségek elismerése. Az alacsony képzettségű felnőtteknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy előzetesen megszerzett ismereteiket elismertessék. Hozzáférhető és gyakorlati tanácsokra és pályaorientációs szolgáltatásokra is szükségük van, amelyek segíthetik őket az elismerési folyamatra való felkészülésben. Az elismerési eljárások létezésének tudatosításában a munkáltatóknak is szerepet kell kapniuk. 
 5. Tanulási lehetőség modulokba szervezése. Minden programnak tanulási modulokból kell felépülnie, a tanulóknak mikrobizonyítványokat kell kiállítani az egyes egységek sikeres elvégzése után. Az összes modul befejezésével teljes képesítés adható. Lehetővé kell tenni, hogy a felnőttek modulokat válasszanak a különböző típusú lehetőségek közül, ezzel megteremtve saját tanulási pályájukat.KezdeményezésekDániában az alapkészségek elsajátítására irányuló képzés kivételes rugalmasságot biztosít a tanulók számára. A tanulók a hivatalos képesítés megszerzéséhez különböző típusú felnőttképzési lehetőségek moduljai közül válogathatnak. Ezzel a rugalmas módszerrel a felnőttek jelentős része szerezhet képesítést felnőttoktatásban.

Belgiumban a Flamand Közösség által kínált alapkészségekkel kapcsolatos képzést a modularizáció és a vegyes tanulás lehetősége jellemzi. A képzések az év során különböző időpontokban kezdődnek, így téve még rugalmasabbá a kínálatot. A közösség 13 központjában nyújtott alapfokú felnőttoktatás magában foglalja az írás-olvasás, a számolási és digitális készségek oktatását. A felnőttek minden modul után részképesítést kapnak, idővel pedig teljes képesítést is szerezhetnek. A központok vegyes tanulási kínálatának ösztönzése érdekében a kormány 120%-os finanszírozást biztosít a legalább 25%-ban távoktatásban kínált modulokhoz. A flamand kormány minden évben kiegészítő finanszírozást nyújt azon központok támogatására, amelyek jelentős arányú távoktatással szeretnének új programot indítani.A megszólítás, a pályaorientáció és a támogatás, a motiváció, kitartás és a fenntartható alapkészségekre vonatkozó szakpolitikák koncepciójával kapcsolatos további információért olvassa el az Európai Alapkészség-fejlesztési Hálózat (EBSN) szakértői által készített, a kapcsolatfelvételről, a motivációról és a kitartásról szóló OER-egységet.

Login (12)

Másik nyelvi verzió iránt érdeklődik?

A dokumentum más nyelveken is elérhető. Kérjük válasszon az alábbiak közül.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE-közösség: Ossza meg sikeres munkahelyi felnőttkori tanulási projektjeit a közösséggel!

Szeretnénk, ha az EPALE-közösség tagjaként beszámolna a munkahelyi tanulás témakörében végrehajtott bármilyen sikeres projektről, kezdeményezésről vagy programról.

Több