Blog
Blog

Oktatás - Informatika - Pedagógia Konferencia 2020

Az oktatás területére egyre inkább betörnek azok a megoldások, amelyek révén digitális környezetben, bárhol, bármikor tanulhatunk, taníthatunk. Az új módszerek, eszközök adta lehetőségeket járta körül a 2020. február 14-én megrendezett Oktatás – Informatika – Pedagógia konferencia. A Debreceni Egyetem és a Debreceni Akadémiai Bizottság közös szervezésében lebonyolított rendezvény sok érdekes aspektusát megragadta a digitális világ és az oktatás kapcsolatának.

A plenáris előadás a „Mi a különbség az informatika tanítása és az élménypedagógia között?” kérdés megválaszolására törekedett. Turcsányi-Szabó Márta előadó, felvázolta azokat a főbb szempontokat, amelyeket érdemes szem előtt tartani annak érdekében, hogy egy adott korosztály számára – ez lehet óvodás, iskolás vagy egyetemi – minél hasznosabb legyen a digitális eszközhasználat beépítése a tanulmányokba. Fontosnak tartja emellett az egyes diszciplínák közötti kapcsolatok erősítését, tehát azt, hogy a diákok lássák, hogyan kapcsolódnak egymáshoz az egyes tudományterületek. Véleményem szerint az elhangzottakból a módszertani elemek, amelyek a leghangsúlyosabbak:

  • életszerű: ne csak az iskola falain belül létezzen az a tudás, amelyet elsajátít
    Debreceni_konferencia
  • felfedező tanulás: intuitív módon történjen; maga a felhasználó tárja fel, hogy a saját céljai alapján mire jó
  • differenciált: támogassa az egyéni tanulási utat és haladást
  • probléma-alapú: előzetes tudás alkalmazására nyújt lehetőséget
  • 4-K-t építő legyen: kommunikáció, kreativitás, kollaboratív, kritikus gondolkodás.

A plenáris előadást követően párhuzamos szekciókban mutatták be kutatási eredményeiket, elméleti megközelítéseiket, alkalmazott jó gyakorlataikat az előadók. Ezen előadások közül néhányat szeretnék kiemelni.

Köpösdi Zsuzsa előadásában azt a kérdést járta körül, mitől lehet sikeres egy online kurzus: mik azok a szempontok, amelyek pozitív értékelése fontos a sikeresség szempontjából. A vizsgálat 5 féléven keresztül zajlott egyetemi hallgatók körében az „Információkeresés és könyvtárhasználat” c. kurzus vonatkozásában. Összességében a résztvevő hallgatók 50%-a töltötte ki a kérdőívet (félévente 80-110 hallgató vett részt), és jelzett vissza pozitívan a felvett kurzussal kapcsolatosan. Az e-learning tananyagban rendszeresen voltak önellenőrző kérdések, amelyeknek legalább az 50%-ának helyes megválaszolásával engedett a rendszer továbblépést a következő tanulási egységbe. Vizsgálatai alapján az a csoport, amely kéthetente kapott valamilyen, a kurzushoz kapcsolódó érdekes videót, nem mutatott semmiben szignifikáns eltérést attól a csoporttól, akinek nem küldött oktatóként plusz tartalmakat. Tehát elmondható, hogy az oktatóval történő konkrét kapcsolatteremtés nélkül is elégedettek voltak az e-learning tananyaggal a hallgatók, főként a megfelelő módszertannak és következetes felépítésének köszönhetően. A bemutatott kurzushoz hasonlóak érhetőek el tanulók részére (kreditpontokért) a K-MOOC könyvtárában.

Farkas Bertalan Péter előadásában megismerhettük az „A tanulás jövője” MOOC-hoz kapcsolódó kutatás eredményeit. A kurzus olyan pedagógusokat célzott meg, akik kezdő tartalomfejlesztők, de elérhető volt haladó (osztálytermi hacker) szinten is a tananyag. A közel 2000 regisztrált felhasználóból 1300 fő lépett be és kb. 300 pedig el is végezte a MOOC-ot. Az oktatásban heti szinten, átlagosan 4,5 órát töltöttek, amely megegyezett az előre eltervezett mennyiséggel. A kurzus felülete online közösségi térként is szolgált, így egymást is tudták támogatni a résztvevő pedagógusok.

A Szegedi Tudományegyetem két oktatója bemutatta az első magyar nyelven is elérhető Coursera kurzus létrehozásának okait és lépéseit. A felsőoktatásban nagyon magas a lemorzsolódás, amely arányszámnak a javításában tanulásmódszertani tudás elsajátítása is szerepet játszhat. Eddigi években személyes jelenlétet igénylő módon, tréning formában tudták biztosítani a diákoknak a tanulásmódszertanhoz kapcsolódó tudásuk fejlesztését, ugyanakkor ezáltal több 1000 diák esett el a lehetőségtől, hogy bekerüljön a kis létszámú csoportok valamelyikébe. Az online kurzus segítséget nyújt tehát abban, hogy bárhol, bármikor új technikákat tanuljon a feliratkozó, és a memorizáláson felül is képes legyen más megközelítésből hozzáállni egy nehezebb tananyag elsajátításához.

A konferencián a három kiemelt témán felül rengeteg újdonság hangzott el, melyek összefoglalóit és az előadók elérhetőségeit az absztraktkötet tartalmazza.

Login (8)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE beszélgetés angol nyelven a készségek jövőjéről

Csatlakozzon hozzánk, és ossza meg nézeteit arról, milyenek lesznek az alapkészségek a jövőben!

Több

EPALE Beszélgetés: Befogadó nyelvi sokszínűség kiépítése Európában

A nyelvtanulás nemcsak a társadalmi befogadás és a munkaerő mobilitása szempontjából kulcsfontosságú, hanem hozzájárul az összetartó, kulturális szempontból gazdag Európához is. Vegyen részt a következő beszélgetésünkben, melyben megvitatjuk a nyelvtanulás mai szerepét Európában.

Több

Angol nyelvű online beszélgetés: Aktív korosodás és életszakaszok közötti átmenet

Mit értünk aktív korosodás alatt? Hogyan segíthet az intergenerációs tanulás az aktív korosodásban és az új életszakaszba lépés folyamatában?

Több