Ugrás a tartalomra
Blog
Blog

Mindenki a média kompetenciájáról beszél. Ki vállalja a felelősséget?

A konferencia lehetőséget nyújtott a nemzetközi eszmecserére és szakpolitikai tájékozódásra a média- és információműveltségi koncepciók területén.

2021.06.18., Szerző: Tania Napravnik, COMMITSzerkesztő: Helmut Peissl, COMMIT

A konferencia lehetőséget nyújtott a nemzetközi eszmecserére és szakpolitikai tájékozódásra a média- és információműveltségi koncepciók területén.

 

Alle reden über Medienkompetenz (c)Lana Lauren, http://commit.at

 

A cím a 2021. április 19. és 21. között megrendezésre kerülő konferencia elnevezése.

Belgium, Írország, Norvégia, az Egyesült Királyság és más országok média- és információs műveltségi (MIL) hálózatai kulcsfontosságú szerepet játszanak az érdekelt felek közötti kapcsolatépítésben, és felhívják a figyelmet a megfelelő oktatási lehetőségek szükségességére, növelve az említett szervezetek ismertségét. Az áprilisi webináriumon médiakompetencia-koncepciók és -tevékenységek sokasága került bemutatásra és megvitatásra. A konferencia lehetőséget nyújtott a nemzetközi eszmecserére és szakpolitikai tájékozódásra. Elismert szakértők mutatták be az UNESCO MIL-koncepcióját, a kritikus médiaműveltségi koncepciót, valamint a nemzeti MIL-hálózatok tapasztalatait és stratégiáit.

Az UNESCO MIL-koncepciója

Ez a megközelítés az információ és a média demokratikus társadalmakban betöltött központi szerepére összpontosít. Információ- és tartalomkészítőkként és -fogyasztókként elengedhetetlen, hogy a polgárok képesek legyenek megérteni az információ és média funkcióját, kritikai módon felmérni a fogyasztott tartalmakat, és mindezek alapján megalapozott döntéseket hozni. Ebben a prezentációban Alton Grizzle, az UNESCO szakértője azt is megemlítette, hogy ez a MIL-koncepció most minden eddiginél sürgetőbb fontosságú a digitalizált média és az információterjesztési módszerek változása miatt, amelyhez a különböző felek egyenlőtlenül férnek hozzá.

A médiakompetencia, mint az oktatási- és médiapolitika fő kihívása

Martin Ritter, Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) munkatársa a német MIL-erőfeszítésekről szolgált tájékoztatással. Felhívta a figyelmet arra, hogy Németországban a Tartományközi Médiaegyezmény (korábban Tartományközi Műsorszolgáltatási Egyezmény) 2021-es bevezetése óta nem válik el szigorúan egymástól az oktatás és a média. Ez többek között fontos kezdeményezések együttműködéséhez is vezetett. Türingiában a TLM a különböző médiakompetencia-szereplőkről szolgáltat adatokat és áttekintést. Ritter szerint jelenleg elegendő az információgyűjtésre koncentrálni. „Mindez nem történik meg egyik napról a másikra. A polgári média meghirdetett finanszírozás alapján történő erőforrásbeli támogatása nagyban előremozdítaná a folyamatot.”

Ritter azt is hangsúlyozta, hogy a sikeres MIL-feltérképezés (a MIL-kezdeményezések virtuális térképe) nem valósulhat meg egy olyan felelős személy nélkül, aki összefogja ezeket az erőfeszítéseket: „Fontos, hogy legyen valaki, aki része a releváns munkacsoportoknak, és aki ismeri és képes megvitatni az iránymutatásokat.” A TLM ezt a szerepkört betöltve széles körű elfogadottságot élvez a türingiai érdekeltek körében. Most az jelenti a legnagyobb kihívást, hogy a projekt finanszírozási forrásai nem fenntarthatóak. A cél az intézményes finanszírozás megszerzése négy vagy öt évre, és ezen keresztül az eltávolodás a sok médiaszervezet által igénybe vett bizonytalan éves projekttámogatási rendszertől. A türingiai MIL-feltérképezést a két fő ágon történő finanszírozás tette lehetővé. Ennek egyik fele a hivatali létesítmény alapvető finanszírozása, amely megteremti az alapot a munkavégzéshez, valamint a működési finanszírozás igényléséhez. Ehhez járul hozzá a szövetségi finanszírozáshoz hasonló célzott, projektalapú finanszírozás, amely kiterjeszthető a speciális projektekre és kisebb kezdeményezésekre is.

A MIL-kezdeményezések és -tevékenységek kombinálásának fontossága Ausztriában

Az Ausztriában és külföldön a MIL alapját képező számos koncepció és stratégia bemutatása után kisebb csoportok alakultak ki, hogy megvitassák egy MIL-hálózat lehetőségét Ausztriában. Az eszmecserék egyik fő konklúziója az volt, hogy Ausztriában érdemes és fontos lenne létrehozni egy MIL-hálózatot, azonban ez részben megvalósítható a meglévő alhálózatok bevonásával. A szakértők további megállapításait (röviden azt, hogy Ausztriában átláthatóbb módon kell összegyűjteni és rendszerezni a MIL-lel kapcsolatos adatokat) bemutató prezentációt követően felvázolásra kerültek az ausztriai MIL-hálózat létrehozásának közös alapelvei. A média- és oktatáspolitikai szereplőkön kívül a felnőttoktatási szereplőknek is aktív szerepet kell játszaniuk a MIL-koncepciók és -stratégiák megvalósításában..

Következő lépések

A szeminárium résztvevői és az egyéb érdekelt felek számára fel kell állítani egy kommunikációs platformot. A résztvevő szakértők szerint az ír MIL-modell szintén komoly lehetőségeket rejt Ausztria számára. Az ír Martina Chapman kezdeményezésével egy különálló online esemény kerül megszervezésre a tapasztalatok megvitatásának, illetve az osztrák MIL-hálózat megalapozásának céljával. Tervben van egy MIL-feltérképezési folyamat megtervezése és megvalósítása is, amelynek keretein belül dokumentálják az összes olyan aktív és potenciális szervezetet és partnert, amely szóba kerülhet egy MIL-hálózat esetén. Ez a platform média-útmutatójának jelenlegi munkája alapján történhet.

A további eszmecserének és munkának a következő személyes részvételű, Médiaműveltség a felnőttoktatásban elnevezésű esemény biztosít helyet, amely 2021. október 4-én és 5-én a Felnőttoktatási Szövetségi Intézetben (bifeb) kerül megrendezésre. A Kritikai médiakompetencia a felnőttoktatásban agytröszt következő ülését szintén erre a konferenciára tervezik.

A további közös tevékenységekre a témakörrel foglalkozó speciális napok és hetek biztosítanak majd lehetőséget, többek között a 2021. október 18-a és 25-e közötti Médiakompetencia-hét, az évente megtartott Internet napja, valamint a Politikai oktatási hét.

Főbb tények a legutóbbi konferenciáról

Az április 19. és 21. között megrendezésre kerülő konferencia címe a következő volt: „Mindenki a médiakompetenciáról beszél. Ki vállal érte felelősséget?”. Az online szemináriumot Gerhild Schutti (bifeb) és Helmut Peissl (COMMIT) tervezte és vezette le, a moderátor Jeffrey Wimmer (Augsburgi Egyetem) volt. A meghívott szakértők a következők voltak: Alton Grizzle (UNESCO, Párizs), Maria Donde (OFCOM/EPRA, London), Martin Ritter (Thüringer Landesmedienanstalt, TLM), Martina Chapman (Media Literacy Ireland, Dublin), Isabelle Courtney (az MLI képzési és fejlesztési alcsoportja), Elaine King (near tv, Dublin).

További információk:

 A szöveg a CC BY 4.0 International alapján van licencbe adva.

Login (7)

Másik nyelvi verzió iránt érdeklődik?

A dokumentum más nyelveken is elérhető. Kérjük válasszon az alábbiak közül.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE Beszélgetés: Befogadó nyelvi sokszínűség kiépítése Európában

A nyelvtanulás nemcsak a társadalmi befogadás és a munkaerő mobilitása szempontjából kulcsfontosságú, hanem hozzájárul az összetartó, kulturális szempontból gazdag Európához is. Vegyen részt a következő beszélgetésünkben, melyben megvitatjuk a nyelvtanulás mai szerepét Európában.

Több

Angol nyelvű online beszélgetés: Aktív korosodás és életszakaszok közötti átmenet

Mit értünk aktív korosodás alatt? Hogyan segíthet az intergenerációs tanulás az aktív korosodásban és az új életszakaszba lépés folyamatában?

Több