Ugrás a tartalomra
Blog
Blog

Alapkészségek a felnőttoktatásban és felnőttképzésben… kezdjük a bevált módszerekkel

Szeretnénk elismerni az Erasmus+ közösség e célkitűzés elérése érdekében tett erőfeszítéseit olyan projektek bemutatásával, amelyek kiemelkednek hatásaikkal, a politikai döntéshozatalhoz való hozzájárulásukkal, innovatív eredményeikkel és/vagy kreatív módszerek alkalmazásával, így elnyerték az Európai Bizottság „Sikertörténet” elismerését. Remélhetőleg inspirációként hatnak másokra.

Literacy in adult education

Ha az andragógia – azaz a felnőttképzés elmélete – széles körben az egyik legbonyolultabb és heterogénebb területnek tekinthető az oktatástudomány területén, akkor az írni-olvasni tudás fogalma tökéletesen tükrözi ennek komplexitását az alkalmazás szintjén. Ez is azt mutatja, hogy az alacsony alapkészségekkel rendelkező felnőttek számára mennyire fontos a tanácsadás és a tanulás többdimenziós és transzdiszciplináris jellege. Noha az írástudást általában az „olvasás és írás képességként” határozzuk meg (az írástudásról szóló vitáról bővebben lásd David Mallows az EPALE-n 2017. szeptember 1-jén megjelent cikkét), angolul a megfelelő szó – literacy – egy jelzővel párosítva gyakran egy speciális területen szerzett kompetenciára utal. A felnőttoktatás és -képzés 2016-os kiemelt kezdeményezése a kompetenciafejlesztési pályákról szóló „Upskilling Pathways”, majd annak későbbi elfogadása és előmozdítása az összes EU tagállamban formálisan is beillesztette az írni-olvasni tudást, valamint a számolni tudást és a digitális készségeket az Unió oktatási politikájának prioritásai közé, hogy így támogassa az alapkészségek terén nehézségekkel küzdő felnőtteket, akiket a munkanélküliség, a szegénység és a társadalmi kirekesztés veszélye fenyeget. Ezért is szeretnénk elismerni az Erasmus+ közösség e célkitűzés elérése érdekében tett erőfeszítéseit olyan projektek bemutatásával, amelyek kiemelkednek hatásaikkal, a politikai döntéshozatalhoz való hozzájárulásukkal, innovatív eredményeikkel és/vagy kreatív módszerek alkalmazásával, így elnyerték az Európai Bizottság „Sikertörténet” elismerését. Remélhetőleg inspirációként hatnak másokra:

Az IDEAL projekt fő általános célja az volt, hogy útmutatást nyújtson és képzést biztosítson Európa felnőttoktatási és –képzési szakembereinek az IKT-eszközök és digitális módszerek alkalmazásáról az alapkészségek eredményesebb oktatása érdekében. Mindez az innovatív és inkluzív oktatási és tanulási gyakorlatok összegyűjtése, megosztása és terjesztése terén, integrált módszerekkel, infokommunikációs eszközök és digitális módszerek felhasználásával történt. Tekintse meg a projekt bevált gyakorlatokra vonatkozó útmutatóit és oktatóvideóit.

A projekt módszertana három fő területre összpontosított: folyamatos párbeszéd és információcsere a munkacsoportok között, kooperatív tanulás, végül pedig a célcsoport aktív részvétele az összes tevékenységben. A projekt fő eredményei a felnőttoktatási szakemberek és a szakterületen működő intézmények készségeinek fejlesztése, a formális és nem formális oktatásban részt vevő oktatók és képzők közötti együttműködés, valamint a nem hagyományos tanulási módszerekkel kapcsolatos pozitív hozzáállás kialakítása. További információ a projektről elkészült tájékoztató füzetben található angol, görög és spanyol nyelven).

A projekt fő célja az alacsony képzettségű felnőttek alapkészségeinek javítása volt. A projekt fő tevékenységei a következők voltak: a nyitott oktatási segédanyagokhoz és bevált gyakorlatokhoz kapcsolódó meglévő eszközök összegyűjtése, elemzése és kategorizálása az alacsony képzettségű felnőttek oktatásának támogatására, valamint az eszközök interaktív készletének (online adatbázisának) összeállítása, amely lehetővé teszi a meglévő eszközök kategorizálását és értékelését, valamint új eszközök hozzáadását.

A projekt számos segédanyagot tett közzé azzal a céllal, hogy elősegítse a büntetésvégrehajtási intézetekben történő tanulást és validálja az ott folyó informális és nem formális tanulási eredményeket. Célja volt továbbá egy egységes módszer kidolgozása mind a kompetenciák átadásához, mind a tanulási eredmények méréséhez. Ezeket a segédanyagokat jelenleg három, a büntetésvégrehajtási intézetekre összpontosító európai projekt is használja, amelyeket az Euro-CIDES/FR koordinál. Az EPALE Szakmai anyagok gyűjteményében további információ található a folyamatban lévő projektekről.

A projekt célja a felnőtt tanulók motiválása az alapkompetenciák (informatika és angol nyelv) fejlesztésére. Ehhez a zenét didaktikai eszközként használja fel. A projekt eredményeként megszületett egy kézikönyv, egy tanárképzési program, valamint egy interaktív eszköz, amely az értelmi fogyatékos és hallássérült időskorúak és felnőttek számára készült.

A projekt célja az olyan sikeres módszerek feltérképezése és terjesztése, amelyek javítják az oktatási lehetőségekhez korlátozott hozzáféréssel rendelkező felnőtt polgárok integrációját és támogatását. Az európai tanácsadói, oktatási és képző intézmények munkatársai a lakosság, az alacsony képzettségű munkavállalók, a migránsok és más kiszolgáltatott csoportok oktatásának alternatív módszereit ismerhették meg, amelyeket hat online dokumentumfilm is bemutat.

Az írni-olvasni tudás és a nyelvtanulás elősegítését célzó, osztálytermen kívüli oktatásra alapozva, a részben a már bevált, részben az újabb kutatásokon alapuló projekt kiegészíti és tovább erősíti a formális írni-olvasni tudás terén jelenleg tett erőfeszítéseket. A projekt által javasolt tanulási modell költséghatékony és fenntartható, és egy sor elméleti és gyakorlati segédanyag segítségével térképezhető fel holland, angol és német nyelven.

Login (21)

Másik nyelvi verzió iránt érdeklődik?

A dokumentum más nyelveken is elérhető. Kérjük válasszon az alábbiak közül.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE-közösség: Ossza meg sikeres munkahelyi felnőttkori tanulási projektjeit a közösséggel!

Szeretnénk, ha az EPALE-közösség tagjaként beszámolna a munkahelyi tanulás témakörében végrehajtott bármilyen sikeres projektről, kezdeményezésről vagy programról.

Több