Blog
Blog

Kutatás világjárvány idején – Gondolatok a máltai CITO projekt 2. fázisában végzett terepmunkáról

A projekt célja, segítséget nyújtani a felnőtt tanulóknak céljaik meghatározásához, készségeik felméréséhez és tanulási lehetőségeik megismeréséhez.

Kutatás világjárvány idején – Gondolatok a máltai CITO projekt 2. fázisában végzett terepmunkáról.

 

Phase_2_-_a_0

Mivel foglalkozik a CITO projekt?

Az Európai Bizottság szerint az európaiak közel egyötödének problémát jelentenek a mindennapi életben szükséges írás-olvasási, számolási alapkészségek és a digitális eszközök használata. A Check In, Take Off (CITO, Jelentkezz és szárnyalj!) projekt e probléma kezelését tűzte ki céljául, a felnőtt tanulóknak nyújt segítséget céljaik meghatározásához, készségeik felméréséhez és ahhoz, hogy megtalálják a számukra elérhető tanulási lehetőségeket. A projekt kutatásra irányuló részében a következő három partnerország részvételével tesztelték a CITO App nevű alkalmazást: Írország, Norvégia és Málta. Közösen próbálják majd megállapítani, hogy az alkalmazás mennyire alkalmas arra, hogy a tanulókat elvezesse a tanulási lehetőségekhez és összegyűjtse meglátásaikat az alkalmazás használatáról.

The project is divided into three phases:

  • 1. fázis: A felmérés megtervezése és mintavételi stratégia
  • 2. fázis: A SkillChecker eszköz tesztelésének értékelésekor alkalmazott, többféle módszert ötvöző megközelítés
  • 3. fázis: Hatásértékelés

A projekt második fázisának helyszíni tesztelései 2020 októbere és decembere között lezajlottak, az utókövető felmérésre 2021. februárban került sor. Ez a blog Málta tapasztalatait ismerteti; elsősorban azokra a problémákra világít rá, amelyekkel a kutatók a kutatás során szembesültek, kitérve arra is, hogy hogyan sikerült megoldást találni rájuk.

 

Az elmélettől a gyakorlatig: A projekt 2. fázisának megvalósítása

 

Phase_2_b

A projekt második fázisa összesen tíz helyszín, illetve szervezet bevonásával zajlott, a következő három lépésben:

1. lépés: Nyolc helyszín résztvevői arra kaptak lehetőséget, hogy használják a CITO App alkalmazást és kitöltsenek egy online kérdőívet.

2. lépés: Közülük négy helyszínen fókuszcsoportokat hoztak létre, hogy részletesebb információkat kapjanak a CITO App hasznosságáról és használhatóságáról. A fókuszcsoportok közül kettő „összehasonlítási alapot adó helyszínként” funkcionált, ezekben nem tesztelték az alkalmazást, viszont a résztvevők megbeszélést folytathattak a készségfelmérő eszközökről és a különböző tanulási lehetőségekről, amelyeket a jövőben esetleg feltérképeznek.

3. lépés: 2021 februárjában utókövető kérdőívet küldtek mind a tíz helyszínre további visszajelzések összegyűjtése és ezek összehasonlítása céljából.

 

A terepmunka során adódó fő problémák és a megoldások

A CITO projekt máltai csoportjának kezdeti problémája abból adódott, hogy olyan ideális érdekelteket kellett találnia, akik készséges résztvevőket tudnak biztosítani a célcsoporton belül. Számolni kellett azonban a Covid19-világjárvány miatti egészségügyi előírásokból eredő problémákkal is. Normális körülmények között is épp elég erőfeszítést kíván az érdekeltek és a résztvevők toborzása, világjárvány idején azonban ez a feladat még nehezebbé válik.

 

 

Phase_2_-_c

 

Az egyes érdekelt szervezeteken belül a meghatározó szereplők személyében váratlanul bekövetkezett változások a helyszíni teszteléseken részt vevők toborzásában is zavart okoztak, a Covid19 miatt bevezetett intézkedéseknek köszönhetően ráadásul a szervezetek figyelme elsősorban nem a képzési és kutatási kezdeményezésekre irányult. E problémák ellenpontozásaként a kutatócsoport azokhoz az érdekeltekhez fordult, akiket a legjobban ismert. Ez rámutat arra, hogy mekkora szükség van egy olyan szakemberekből álló, jól kiépült hálózatra, akik bármilyen kutatási forgatókönyv esetén segíteni tudnak egymásnak, különösen egy világjárvány rendkívüli körülményei közepette. Papíralapú tájékoztató szórólapok terjesztésével, levelek szétküldésével, megbeszélésekre mutató hivatkozásokkal, valamint az érdekeltek és a résztvevők kérdéseinek megválaszolásával segítettek a projektben való közreműködésre buzdítani és biztosítani a szükséges részvételt.

 

 

Phase_2_d

Mivel a 2. fázis kezdete egybeesett a képzésre beiratkozott felnőttek tanévének kezdetével, az oktatási intézmények oktatói és személyzete még nem ismerték a tanulók profilját. Ez megnehezítette annak pontos meghatározását, hogy ki tartozott a projekt célcsoportjába. Ezenfelül nehézséget okozott az érintettek idejének szűkössége és az is, hogy csak korlátozott érdeklődés mutatkozott bármilyen kutatási kezdeményezés iránt. Sok potenciális résztvevő a képzésen se vett részt a koronavírusnak való kitettség miatti elővigyázatosságból vagy félelemből.

Mindezek fényében a máltai kutatócsoport tájékoztató megbeszélések szervezésével próbált minden tőle telhetőt megtenni azért, hogy minél többeket vegyen rá a részvételre. Az alkalmazáshoz nehezen hozzáférő, illetve annak használatában nehézségekbe ütköző résztvevők külön támogatásban részesülhettek. Különböző napokon, többek között hétvégén, és különböző, reggeltől estig terjedő időpontokban tartottak megbeszéléseket. A kutatócsoport gondoskodott róla, hogy a potenciális résztvevők számára ismerősek legyenek a helyszínek, például abba az oktatási központba kerüljenek, ahova járnak. Az önkéntes karanténba vonulók és a lakóhelyüket korlátozottan elhagyók részvételének ösztönzésére online megbeszéléseket is tartottak. A helyszíni tesztelések során nyújtott állandó támogatás biztosította, hogy a résztvevők kérés esetén megkaphatták a szükséges segítséget, e-mailben, telefonon, online konferenciaplatformokon vagy, ha biztosítható volt az egészségügyi előírások betartása, akár személyes találkozó keretében.

A kutatócsoportnak folyamatosan a koronavírus miatti korlátozó intézkedésekhez kellett igazítania toborzási stratégiáját, például a CITO App tesztelésére alkalmazott technológiát. Kezdetben a kutatócsoport csak kifejezetten erre a célra vásárolt táblagépeket akart használni, amelyekre a folyamat felgyorsítása és a résztvevőkre nehezedő nyomás csökkentése érdekében előzetesen feltelepítik az alkalmazást.

Amiatt azonban, hogy a résztvevők saját eszközeiket már jól ismerték és nem szívesen használták volna az eszközöket másokkal közösen (a csoport által a két használat között alkalmazott szigorú fertőtlenítési eljárások ellenére), több résztvevő inkább saját személyes eszközeit vagy a számára kijelölt osztálytermi számítógépet használta. Azoknak a résztvevőknek, akik szívesen kipróbálták volna a CITO App alkalmazást, de nem akarták a kutatók táblagépeit használni és nem volt náluk saját eszköz, önállóan, egyedül kellett használniuk az alkalmazást, illetve lehetőségük nyílt arra, hogy távolról, MS Teams segítségével vagy telefonon kapjanak segítséget.

 

Tanuljunk a múltból és tekintsünk a jövőbe!

A CITO projekt 2. fázisában a világjárvány következtében felmerült problémák több új meglátással szolgáltak azzal kapcsolatban, hogy mit éreznek, akarnak a felnőtt tanulók, és hogy mire van szükségük. Kiderült, hogy minden eddiginél fontosabbak a CITO projekthez hasonló olyan kezdeményezések, amelyek kevés térbeli, időbeli és helyszínt érintő korlátozással érhetők el a végfelhasználók számára. Mind a résztvevők, mind a kutatók nagyszerű eszköznek tartják azt az alkalmazást, amely az otthon biztonságából és kényelméből elérhető, továbbá rugalmasságra, önállóságra és folyamatos tanulásra ad módot. A felnőttoktatásnak még válság idején sem kell szünetelnie: a felnőttek továbbra is ellenőrizhetik készségeiket és választhatnak a szintjüknek megfelelő képzések közül.

Máltán az alkalmazáshoz további támogatás lenne biztosítható egy tanácsadási rendszer, illetve tanácsadó egység segítségével (amelyet a kutatással, egész életen át tartó tanulással és foglalkoztathatósággal foglalkozó igazgatóság a következő hónapokban kíván létrehozni), amelynek szakemberei szükség esetén segítséget nyújthatnak a felnőtt tanulóknak a CITO App használatához. A tanácsadó egység az oktatással kapcsolatos általános tanácsadás keretében nyújtana többek között tájékoztatást és támogatást azon képzések megtalálásához, amelyeket a CITO App a tanuló számára megfelelőnek ítél. Jelenleg alig várjuk a CITO projekt következő fázisát, hogy megállapításainkat elemzésnek vethessük alá és 2021-ben eljussunk az alkalmazás fejlesztésének végső szakaszába.

Login (4)

Másik nyelvi verzió iránt érdeklődik?

A dokumentum más nyelveken is elérhető. Kérjük válasszon az alábbiak közül.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE Beszélgetés: Befogadó nyelvi sokszínűség kiépítése Európában

A nyelvtanulás nemcsak a társadalmi befogadás és a munkaerő mobilitása szempontjából kulcsfontosságú, hanem hozzájárul az összetartó, kulturális szempontból gazdag Európához is. Vegyen részt a következő beszélgetésünkben, melyben megvitatjuk a nyelvtanulás mai szerepét Európában.

Több

Angol nyelvű online beszélgetés: Aktív korosodás és életszakaszok közötti átmenet

Mit értünk aktív korosodás alatt? Hogyan segíthet az intergenerációs tanulás az aktív korosodásban és az új életszakaszba lépés folyamatában?

Több