European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Készségfelmérés: A hatásos, személyre szabott tanulási lehetőségek biztosításának kulcsa a rács mögött

Georgios Karaiskos, az EAEA projektasszisztense arról beszélt, hogy a börtönoktatás eredményesebbé tételéhez fontos a fogvatartottak készségeinek és igényeinek a felmérése.

Prison education Skills Assessment.

Georgios Karaiskos, az EAEA projektasszisztense arról beszélt, hogy a börtönoktatás eredményesebbé tételéhez fontos a fogvatartottak készségeinek és igényeinek a felmérése.

Döntő lépés a személyes és a szakmai fejlődés felé

Az Új európai készségfejlesztési program Kompetenciafejlesztési pályák: Új lehetőségek felnőtteknek elnevezésű fellépése keretében a készségfelmérés az első döntő lépés, amelyet az alacsony képzettségű felnőtteknek meg kell tenniük a kompetenciafejlesztési pályákhoz való hozzáférés és a több tanulási lehetőség elérése érdekében.

Kep_1_juliusi_hirlevel_1

A felmérési eljárás lehetőséget tud biztosítani az alacsony képzettségű felnőttek számára a meglévő készségeik és a kompetenciafejlesztési szükségleteik azonosítására. Ez az azonosítási folyamat abból a szempontból felbecsülhetetlen értékű, hogy személyre szabott tanulási lehetőségeket biztosít az egyének számára, és segítséget nyújt ahhoz, hogy áttérjenek a fent szemléltetett háromlépéses eljárás második lépésére. Fontos megjegyezni, hogy a készségek mindenki személyes és szakmai fejlődése szempontjából döntő jelentőségű előnynek minősülnek, nem beszélve a kompetenciafejlesztésre szoruló személyekről. Ezért a készségfelmérés az alacsony képzettségű felnőttek jobb jövője felé vezető út kiindulópontjának tekintendő.

A foglyok a fenti leírásnak megfelelő, valamint sürgősen készségfelmérést és eredményesebb tanulási kínálatot igénylő célcsoportot jelentenek.

A készségfelmérés hozzáadott értéke a börtönoktatásban

A foglyokra irányuló, USA-ban végzett PIAAC-felmérés, amely jelenleg az egyetlen hasonló felmérés a témával kapcsolatban, megerősíti azt a feltevést, hogy a börtönnépesség alacsonyabb írni-olvasni tudási és számolási készségekkel rendelkezik, mint az általános népesség. Ez a megállapítás még inkább megerősíti azt a fent említett érvet, hogy a börtönökben sürgősen szükség van több tanulási lehetőségre és készségfelmérésre.

Az Európa Tanács börtönoktatásról szóló, 1989. évi ajánlásai rámutattak annak fontosságára, hogy a börtönökben széles körű tanulási lehetőségeket kell biztosítani, és külön említést tettek az írni-olvasni tudás területéről. Az ajánlások szerint a börtönoktatásnak az egész személyiség fejlesztését kell célul kitűznie, figyelemmel a társadalmi, gazdasági és kulturális hátterére. A készségfelmérés hathatós eszköz, amellyel kifejezetten hatékony és személyre szabott programok biztosíthatók a foglyok számára.

Az Európai Bizottság megbízásából 2013-ban készült, az európai börtönoktatásról és -képzésről szóló GHK-jelentés szerint az EU-27-ben a börtönnépességnek mindössze 3–5%-a rendelkezik felsőoktatási tanulmányok folytatására jogosító végzettséggel, és a foglyok körében a korai iskolaelhagyók aránya számos országban magas. Ez a tény befolyásolja a fogvatartottak szabadlábra helyezés utáni személyes és szakmai fejlődési kilátásait. Az alapkészségek oktatása (írni-olvasni tudás, számolni tudás) és a szakképzés választ adhat erre a kihívást jelentő tényre. A biztosított tanulási kínálatnak azonban meg kell felelnie az egyéni igényeknek és figyelembe kell vennie a foglyok törekvéseit, ahogyan azt az európai börtönszabályok kiemelik:

„Minden büntetés-végrehajtási intézetnek törekednie kell arra, hogy lehetőséget biztosítson minden fogvatartott számára olyan oktatási programokban való részvételre, amelyek a lehető legteljesebbek és amelyek megfelelnek egyéni szükségleteiknek, törekvéseik figyelembevételével.”

Ebből a szempontból nyilvánvalóvá válik, hogy a börtönökben a tanulási lehetőségek felkínálása előtti készség- és igényfelmérés nem választási lehetőségnek, hanem szükségességnek tekintendő.

A jövőt szolgáló tervezés

A kontinensen több olyan kezdeményezés volt, amely a börtönökben végzett készségfelmérés fejlesztésére irányult, a helyzetet azonban még mindig széttagoltság, illetve az egyetértésen alapuló közös megközelítés hiánya jellemzi. Ahogyan az európai börtönoktatásról és -képzésről szóló GHK-jelentés rámutat, Spanyolország és Írország például egységesített felmérési csomagokat és egyéni kezelési programokat dolgozott ki. A jelentés azonban azt is megjegyzi, hogy az oktatásban és képzésben részt vevő fogvatartottak száma a legtöbb országban továbbra is alacsony. Ez különféle tényezőknek, többek között annak tulajdonítható, hogy a kínált tantárgyak nem felelnek meg a fogvatartottak érdeklődési körének: ez a megállapítás ismételten azt jelzi, hogy a foglyok körében készség- és igényfelmérést kell végezni.

Uniós programok különféle börtönoktatási és -képzési projekteket támogatnak, és megjelentek új törekvések az együttműködés megkönnyítésére, valamint a tapasztalatok és az ismeretek megosztására. A börtönoktatás és a készségfelmérés jobb jövőjét kilátásba helyező számos innovatív projekt közül íme néhány:

  • Foriner – ennek a projektnek az a célja, hogy az Európai Unió börtöneiben tartózkodó, külföldi állampolgárságú uniós foglyok számára minőségi, alacsony küszöbhöz kötött, bizonyítvánnyal igazolt tanulási lehetőségeket biztosítson.
  • A Börtönkörnyezetben folytatott korábbi (tapasztalatokon alapuló) tanulás akkreditációja elnevezésű Grundtvig tanulási partnerség a börtönkörnyezetben folytatott korábbi, tapasztalatokon alapuló tanulás akkreditációjának fejlesztését gátló tényezők meghatározását tűzte ki célul.
  • Skills4freedom – ez a projekt a transzverzális készségek fejlesztésére összpontosít.
  • SkillHUBS – a foglyokra irányuló nemzetközi tanácsadási és képzési modell kifejlesztését célzó, a készségek és az igények felmérését középpontba helyező projekt.

A készség- és az igényfelmérésre helyezett hangsúllyal az egyént helyezzük a figyelem középpontjába, és ezáltal a legtöbbet hozzuk ki a tanulás átformáló erejéből. Ahogyan az egyesült királyságbeli Steven Tyrell, a „Festival of Learning 2017” díj nyertese és volt fogvatartott a börtönben szerzett tanulási tapasztalatával kapcsolatban kiemelte:

„Sokat tanultam, emellett átértékeltem az életemet és azt, amit az élettől vártam.”


Georgios Karaiskos az Európai Felnőttképzési Társaság (EAEA) projektasszisztense. A görögországi Szaloniki Arisztotelész Egyetemen filozófiából és neveléstudományból szerzett diplomát, valamint a Glasgow-i Egyetemen felnőttoktatásból szerzett mesterfokozatot. Képesített tanárként valódi érdeklődést tanúsít az inkluzív oktatás iránt, és határozottan hisz a tanulás átformáló erejében.

Login (7)

Megjegyzés

Manuprāt, ir jādod iespēja ieslodzītajiem izglītoties. Tikai rodas jautājums, kāpēc viņi varētu par valsts līdzekļiem mācīties, bet ir daudz bērnu, kam ir finansiālas grūtības ģimenē un nevar atļauties pēc pamatskolas vai vidusskolas turpināt mācīties. Šiem bērniem jādodas strādāt, lai varētu izdzīvot. Tad iespēja ir jādod arī šādai cilvēku grupai, kam ir šīs finansiālās grūtības. 
Vēl, protams, cietumos ir cilvēku grupas, kuriem jau ir izglītība, bet varētu dot iespēju pilnveidoties arī citā jomā. Uzskatu, ka tā ir laba iespēja visiem ieslodzītajiem mācīties, tikai vajadzētu pašiem nopelnīt, strādājot turpat cietumā, un tikai tad dotu iespēju mācīties.
Login (0)

Manuprāt, šāds risinājums ir labs, lai uzlabotu ieslodzījumā esošo cilvēku dzīves līmeni pēc  soda izciešanas. Vienīgi ir jādomā - vai šāds modelis arī strādātu Latvijā... lasīt un rakstīt, kā arī skaitīt iemācas jau bērnudārzā, uzlabojot prasmes skolā pirmajās klasēs. Ja domājam tīri finansiāli - šādi projekti (katru ieslodzījumā esošo novērtēt, pielāgot mācību programmu utt) no budžeta līdzekļiem izmaksātu diezgan ievērojamu summu. Vai tiešām mūsu valsts to var atļauties?
Login (0)

Esmu pārsteigta uzzināt par to, ka vispār ir šādas iniciatīvas, tāpēc google meklētājā ierakstīju dažus atslēgas vārdus, kas saistīti ar  cietumu, ieslodzījumu un izlglītību. Vēl viena no saitēm saistībā ar šo rakstu /lv/blog/izglitiba-cietumos kuru iesaku izlasīt arī citiem,iepazīties ar pamatnostādnēm. Izglītība maina cilvēku.
Login (0)

Paldies par ieskatu izglītošanai ieslodzījumu vietās. 
Mācīšanās ir pozitīvas uzvedības piemērs, kas ieslodzījuma vietās ir ļoti nozīmīgi - būt labākam un mainīties. Kā arī gūt gandarījumu no tā, ka ir gūtas jaunas prasmes un zināšanas. 
Vislielākais ieguvums ir veiksmīga resocializācija. Izejot no ieslodzījuma vietas, cilvēkam ir jāsāk dzīve no jauna - ir jāmeklē sev darbavieta, kurā iegūtās prasmes un zināšanas ļoti noder.  
Login (0)

Paldies par plašāku ieskatu par mācību iespējām ieslodzījumā! 
Protams, arī cilvēki ieslodzījumā ir cilvēki un arī viņiem ir jāprot lasīt, rakstīt, rēķināt, kas nepieciešamas ikvienam. Tā ir lieliska iespēja cietumā pavadīto laiku izmantot lietderīgāk. Tā ir iespēja ne tikai iemācīties šīs tik ļoti nepieciešamās prasmes, bet arī motivēt, saprast, sākt domāt par to, cik izglītība ir svarīga, lai ikdienā normāli komunicētu ar citiem, iegūtu darbu vai spētu darīt citus svarīgus darbus un pieņemtu sakarīgus lēmumus.
Manuprāt, pedagogs ieslodzījumā nav tikai priekšmeta skolotājs, bet arī saikne ar brīvību. Prieks apzināties, ka arī ieslodzītajiem cietumā ir šādas iespējas, kas palīdz ne tikai indivīdam, bet arī sabiedrībai kopumā, jo tā mēs samazinam mūsu neizglītoto procentu skaitu, kas ir tikai pozitīvi.
Login (0)

Wpis zmuszający do refleksji. Podejrzewam (choć może się mylę), iż ludzi dorosłych, takich jak Steven Tyrell, w zakładach karnych, jest bardzo mało. 

W cytacie S. Tyrell'a: "„Sporo się uczyłem i przeprowadziłem ponowną ocenę swojego życia oraz tego, czego od niego chcę”, warto zauważyć bardzo ważną i moim zdaniem kluczową kwestię -  człowiek osadzony, musi dojść do tego, czego chce od siebie i od życia. 

Ile jest ludzi w zakładach karnych, która potrafi i chce odpowiedzieć sobie na to pytanie?

Być może warto pomóc im w zrozumieniu ich potrzeb, ich oczekiwań wobec życia teraźniejszego jak i przyszłościowego, w znalezieniu życiowych celów, których sami nie potrafią odnaleźć. Dać wiarę w to,  iż pomimo miejsca, w którym się znajdują są wyjątkowymi ludźmi, których stać na dużo więcej, którzy mogą zainwestować w siebie, poświęcić swój czas na rozwój. Pokazać im, że mogą się kształcić, poszerzać swoją wiedzę. A żeby uczestniczyć w tym wszystkim, wystarczy tylko (albo aż) chcieć. 

Co zrobić, by ludzie w takich miejscach chcieli się edukować? Jak ich do tego przekonać? Jak pokazać, że warto?  

Login (0)

Másik nyelvi verzió iránt érdeklődik?

A dokumentum más nyelveken is elérhető. Kérjük válasszon az alábbiak közül.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE beszélgetés angol nyelven a készségek jövőjéről

Csatlakozzon hozzánk, és ossza meg nézeteit arról, milyenek lesznek az alapkészségek a jövőben!

Több

EPALE Beszélgetés: Befogadó nyelvi sokszínűség kiépítése Európában

A nyelvtanulás nemcsak a társadalmi befogadás és a munkaerő mobilitása szempontjából kulcsfontosságú, hanem hozzájárul az összetartó, kulturális szempontból gazdag Európához is. Vegyen részt a következő beszélgetésünkben, melyben megvitatjuk a nyelvtanulás mai szerepét Európában.

Több

Angol nyelvű online beszélgetés: Aktív korosodás és életszakaszok közötti átmenet

Mit értünk aktív korosodás alatt? Hogyan segíthet az intergenerációs tanulás az aktív korosodásban és az új életszakaszba lépés folyamatában?

Több