Blog
Blog

Keresztesháború történelmi játékkal az ismeretterjesztésért

Ez a tevékenység misszió, amelynek célja az örök érvényű emberi értékeket megjelenítő lovagi erények közvetítése.

Szerző: Szitka Szabolcs

Nyolc évszázad gördült már tovább azóta, hogy a Templomos lovagrend Magyarországon önálló rendtartományt létesített. Virágzó gazdaságokat üzemeltető rendházainak, csendes kolostorainak és a Szentföld felé vezető zarándokút stratégiai pontjait (elsősorban a Tengermellék kikötőit) védő erősségeinek ma már esetenként kőhalmokban felismerhető nyomai sem maradtak.

Az egykor élt rendtagok megjelenése, jellegzetes rendi ornátusa mára a közös történelmi emlékezetben is felismerhetetlenné fakult. Az elmúlt évszázadban még országszerte elevenen jelen voltak a néphagyományban a rend tevékenységéhez kapcsolható, „vörös barátokról”  szóló történetek, mondák (sokszor olyan helyszíneken is, amelyek közelében a templomosok jelenléte, tevékenysége semmilyen más módon nem igazolható), azonban alakjukat a hagyományban élő emlékezet át- és átformálta, színezte, gyarapította, míg az szinte a felismerhetetlenségig átalakult.

Magyarországon a történelmi Templomos Lovagrend legkeletibb európai rendtartományában a rend pusztulása után csaknem hétszáz évvel 2006-ban milites Christi (Krisztus lovagjai) néven kis közösség szerveződött.

Vajon van-e létjogosultsága a XIII. században a Kárpát medencében élt templomosok felidézésének. Csupán öncélú szórakozás-e emlékük előbányászása az utánuk dúlással, pusztítással érkező korszakok feledést hozó rétegei alól?  Milyen eredmény várható az életmód rekonstrukció ismeretterjesztő céllal történő bemutatásától?

Méltán tölti el büszkeség azt, aki a nagymúltú egyházi lovagrend történelmi emlékéhez kapcsolódó ruhadarabokat magára öltheti. A középkori rendi ornátus egyszerű szépsége, ma is megérint mindenkit, aki fogékony a letűnt történelmi korok értékeinek megismerése iránt. A mártíromság vérvörös keresztje a lélek tisztaságának hófehér mezején olyan önmagáért beszélő jelkép, amelynek ma is megkérdőjelezhetetlen üzenete és létjogosultsága van.

Az alapítvány zászlaja alatt tevékenykedő közösség tevékenysége azonban messze túlnyúlik a keresztény jelképek demonstratív felvállalásán.  Tevékenységünk misszió, amelynek célja e sötétnek mondott időszakban kiformálódott kultúrkincs, az örök érvényű emberi értékeket megjelenítő lovagi erények és szellemiség fenntartása, bemutatása. Erőfeszítéseink révén az Alapítvány Burgenlandtól Kárpátaljáig, a Felvidéktől a Partiumig terjedően kapott eddig lehetőséget a megjelenésre.

Az alapítvány életmód bemutató programja egy középkori lovagi tábor-részlet képét idéző szintéren kerül megvalósításra. A közreműködők aprólékosan hiteles megjelenése a megelevenedő történelmi panoptikum élményét biztosítja. Rendkívül fontos eleme az előadásnak, hogy a látogatók nem kényszerülnek passzív szemlélődésre, a moderátorok elősegítik az interaktív részvételük lehetőségét.

A látogató a tábor-részlet különböző pontjain kialakított állomásokat végig járva játékos ízelítőt kap a keresztes háborúk időszakára vonatkozó lovagi-katonai ismeretekből. A program összeállítása során tudatosan törekedtünk arra, hogy az érdeklődők a korosztályuknak megfelelő, szellemi és fizikai játékok segítségével nyerjenek bepillantást a régmúlt idők emberének mindennapjaiba.

Templomosok

Az érdeklődők történelmi leletek alapján készült cserépedények darabjainak homokkal teli tálcáról történő kiásása és összeillesztése során betekinthetnek a régészek, restaurátorok  munkájába. A tematikus „időutazás” ezen első állomása hivatott korunkat a régmúlt idők emlékeivel összekötni. A játékban fellelt régészeti emlékek összeillesztése kaput nyit a múltba. Ahogy a szétszóródott, hasznavehetetlen cseréptörmelékek a törésvonalak összeillesztésével rendeződnek, lassan használati tárgyakká, edényekké alakulnak. A moderátor segítségével kiderül, hogy ezeknek egykor feladata, használati értéke volt. A résztvevők olyan eszközöket tartanak a kezükben, amelyek a mindennapok részeként emberi cselekvésekhez kapcsolódtak. A kapcsolódás nem csupán a tárgy fogalma, illetve restaurált maradványai és az egykori alkalmazási funkció között jön létre, hanem a látogató és XIII. század embere között is. Az eszközök élettel töltik meg a történelmi képzeletet. A látogató ráébred, hogy a középkorban is ettek, ittak, élelmiszert tároltak az emberek, amelyekhez a kulturális és tájegységi tényezők által meghatározott használati tárgyakat készítettek. Az utazás első kapuján átlépve mindenki számára egyértelművé válik, hogy a régészek által feltárt eszközök nem az elmúlásnak, vagy a múzeumoknak készültek, hanem a mindennapok életviteléhez szükséges tevékenységeket szolgálták. (A régész-restaurátor játék porát, szennyeződéseit álomszép aquamanile edényből öntött citromos vízzel öblíthetik le kezükről az állomás elhagyásakor.)

A középkor játékainak bemutatásához e felvezető foglalkozással a látogató észrevétlenül kerül „azonos idősíkba” a régmúlt idők embereivel. A következő állomásra tovább lépve már teljesen természetes, hogy ép és működő játékrekonstrukciókat talál. Ezek közt akad olyan, amelyre önfeledten csodálkozik rá, hiszen a sakk, az ostábla, vagy a malom játék már régen ismerős a számára, pusztán évszázadokra visszanyúló eredete és megjelenési módja szokatlan. Ezt azonban a moderátorral folytatott játék pillanatok alatt természetessé és elfogadhatóvá teszi.

A szemlélődés során óhatatlan kíváncsiság ébred vendégeinkben, vajon mit tartogat még a múlt. Milyen játékok kipróbálására nyílik még lehetőség? A gyalulatlan, durva deszkákból ácsolt asztalon újabb és újabb játékok bukkannak fel. Régi, megbarnult kódexlapok segítik a kis felfedezőket ezek megismerésében, mert e lapok megelevenednek, megérinthető, kipróbálható tárgyak formájában veszik körül az érdeklődőket. Egyedülálló báb játék-rekonstrukciónk a XII. századi Hortus Deliciarum udvari páros báb-párbajának kipróbálására kínál lehetőséget. A méretarányos lovas torna báb-ló hátára ülve, lándzsát ragadva, ajkukon csatakiáltással a középkori apródok kiképzési játékával ragadja magával a történelem a résztvevőket. 

Történelmi játék

A játék intenzív mozgási szakaszában a figyelem fenntartása, illetve a résztvevők átmozgatása érdekében rövid vívólecke kapott helyet. Ebben páncélba öltözött lovagok segítik a résztvevőket. A lovagok kedvcsinálóként egymással is összecsapnak, bemutatva a jellegzetes lovagi támadó és védő eszközöket. Az állomás végén a friss vívótudással felvértezett vendégek megvívhatnak a harcosokkal.  

A program utolsó szakaszának játékai visszavezetik vendégeinket a jelen világába. Kódex ábrázolásokban fennmaradt ostrom jelenetekkel díszített nagyméretű fa építőkockákból várat emelhetnek. A moderátor a saját elképzeléseik szabad megvalósítása mellett lehetőséget kínál, valamelyik szentföldi történelmi erőd alapulvételére is. Az építés közben a moderátor mesél a XIII. századi várépítészet jellegzetességeiről, a védművek feladatáról és a védők lehetőségeiről.

A program zárásaként az elkészült vár ostromára kerül sor. A résztvevők a moderátor segítségével számba veszik az ostromhoz rendelkezésre álló eszközöket és feltételeket. Együtt megvizsgálják, melyik tűnik a leghatékonyabbnak a felvetett ostromeljárások közül. (Csákánnyal alááshatják, vagy hajítógépekkel lőhetik a falakat, rőzse kötegeket készíthetnek a várárok feltöltésére, ostromtoronnyal megközelíthetik az erődöt, hogy ép állapotban foglalják el, de végső megoldásként faltörő kossal is támadhatják a várat.) A moderátor a tüzérségi előkészítés (botparittya, hajítógép), majd a vizesárok feltöltés és a gyalogos roham irányába tereli a résztvevők gondolatait, annak érdekében, hogy minél több lehetőséget és eszközt kipróbáljanak, közben mesél arról, hogy a híres szentföldi erődök mi módon estek el. A katarzis általában a faltörő kos bevetésével érhető el, ami során a lelkesedés a tetőfokára hág, míg végül  kő kövön nem marad”.

A sikeres ostrom jutalmaként a játéktól kipirult arcú „győztesek” apró, a XIII. század formavilágát idéző pénzérmét kapnak emlékbe.

A program elsősorban az 5-10 éves korosztályt tekinti célcsoportjának, természetesen egyes elemei fiatalabb és idősebb korcsoportba tartozók számára is élvezhetők. Azért választottuk ezt a korosztályt, mert az esetükben a legnagyobb az esély a szülők kíséretében történő részvételre. Az ő közreműködésükkel a szülők megszólítására és bevonására is lehetőségünk nyílik. A szülő/kísérő az első állomástól kezdve segítőként működik közre a gyermek mellett. Segít a cserépdarabok összeillesztésében, ragasztásában, a kéz leöblítésében. A társasjátékba már játszótársként kapcsolódik be. Ezt követően e szerepkörben a program tartama alatt végig megmarad. Felnőtti kívülállása megszűnik. Húzza a kerekeken gördülő ló-bábot, hogy a nyeregben ülő gyermek sikeresen teljesíthesse a feladatot. Lehetőséget kap, a kardforgatásra is. A várépítés során szintén együtt dolgoznak az elemeket ügyesen egymásra rakva.  A szülő nem csak a játékban vesz részt, akarva-akaratlan hallgatójává válik a moderátor által közölt információknak. Érdeklődése esetén közvetlenül is kérdezhet. A passzív szemlélődő kezdeti állapot a gyermekkel való közös játékban nyomtalanul olvad fel, ami által az ismeretterjesztő információ-átadás és tapasztalás közvetlen részesévé válik.

A program megítélése kapcsán pozitív visszacsatolásokkal rendelkezünk. Az azonos helyszínen ismétlődő jelleggel bemutatásra kerülő előadásokat hatalmas érdeklődés kíséri, ahol a résztvevők között mind gyakrabban bukkannak fel „régi ismerősök”. 

Login (6)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE Beszélgetés: Befogadó nyelvi sokszínűség kiépítése Európában

A nyelvtanulás nemcsak a társadalmi befogadás és a munkaerő mobilitása szempontjából kulcsfontosságú, hanem hozzájárul az összetartó, kulturális szempontból gazdag Európához is. Vegyen részt a következő beszélgetésünkben, melyben megvitatjuk a nyelvtanulás mai szerepét Európában.

Több

Angol nyelvű online beszélgetés: Aktív korosodás és életszakaszok közötti átmenet

Mit értünk aktív korosodás alatt? Hogyan segíthet az intergenerációs tanulás az aktív korosodásban és az új életszakaszba lépés folyamatában?

Több