Ugrás a tartalomra
Blog
Blog

A Felnőttkori Tanulás Európai Cselekvési Programjának Nemzeti Koordinátora projekt regionális tájékoztató napja Békéscsabán (2019. szeptember 26.)

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által koordinált „Kompetenciafejlesztési pályák: Új lehetőségek felnőttek számára” c. program keretében 2019. szeptember 26-án került sor az ötödik regionális tájékoztató napra Békéscsabán, a Békéscsabai Szakképzési Centrumban.

A tájékoztató program célja a felnőttkori tanulás terén aktív szereplők tapasztalatainak, eredményeinek, valamint a térségben és más régióban már működő jó gyakorlatok megismerése a felnőttkori tanulás területein: a készségfelmérés, a személyre szabott, rugalmas és minőségi tanulási lehetőségek biztosítása, valamint a megszerzett készségek érvényesítése és elismertetése.

A szakmai beszélgetésen részt vettek a Békés Megyei Önkormányzat, a Békés Megyei Kormányhivatal, a Szakképzési Centrum, és a helyi Pedagógiai Oktatási Központ képviselői, valamint a Kodolányi János Egyetem – Orosházi Oktatási Központ igazgatója.

A szakmai beszélgetést Karvázy Eszter projektmenedzser nyitotta meg, aki bemutatta a Felnőttkori Tanulás Európai Cselekvési Programjának Nemzeti Koordinátora projekt alapjául szolgáló „Upskilling Pathways’ Tanácsi ajánlást, illetve a projekt mérföldköveit. Előadása után arra kérte a résztvevőket osszák meg helyi jó gyakorlataikat és meglátásaikat az alapkészségfejlesztés terén.

A Békés Megyei Kormányhivatal az Erasmus+ nemzetközi projektjeinek jógyakorlatait és az elért eredmények mindennapi hasznosítását mutatta be.

A „BACK TO LEARNING” projekt az alapkészség-fejlesztés, míg az „ACCESS TO VET” a kulcsképesség-fejlesztés témájában hozott olyan eredményeket, amelyek a helyi munkaerőhiány, illetve az alacsony készségű munkaerő tartalék problémáinak megoldásaira kereste/keresi a válaszokat.

A résztvevők részletes képet kaptak a Békés Megyei Önkormányzat által koordinált „Együtt az integrációért Békésen” című Terület- és Településfejlesztési Operatív Programjá megvalósításáról. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex program célja, a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja a foglalkoztathatóság elősegítésével, az alkalmazkodóképesség erősítésével, a  közösségfejlesztéssel, valamint az esélyegyenlőség javításával.

A műhelymunka során a résztvevők szakmai beszélgetést folytattak azokról a helyileg alkalmazott eszközökről, amelyeket leginkább hatékonynak találnak a célcsoport eléréséhez, a jelenleg használt bemeneti mérőeszközről, a projektek által fejlesztett motivációs eszközökről, a mentorok és támogató munkatársak továbbképzési lehetőségeiről továbbképezni, illetve az aktív és sikeres helyi együttműködések módszereiről.

A tájékoztató napot Vedovatti Anildo, az EPALE projekt koordinátora zárta a felnőttkori tanulás elektronikus európai platformjának bemutatásával, amely további támogatást nyújt a helyi jó gyakorlatok disszeminációjához és megosztásához európai szinten is.

Login (4)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE Beszélgetés: Befogadó nyelvi sokszínűség kiépítése Európában

A nyelvtanulás nemcsak a társadalmi befogadás és a munkaerő mobilitása szempontjából kulcsfontosságú, hanem hozzájárul az összetartó, kulturális szempontból gazdag Európához is. Vegyen részt a következő beszélgetésünkben, melyben megvitatjuk a nyelvtanulás mai szerepét Európában.

Több

Angol nyelvű online beszélgetés: Aktív korosodás és életszakaszok közötti átmenet

Mit értünk aktív korosodás alatt? Hogyan segíthet az intergenerációs tanulás az aktív korosodásban és az új életszakaszba lépés folyamatában?

Több