Ugrás a tartalomra
Blog
Blog

Érdemes-e tudatosan tervezni karrierünket egy folyamatosan változó világban? – avagy mit mond erre a tanácsadó

Új életpályaépítést támogató eszköz tanácsadóknak és egyének számára: 2021. júniusában jelenik meg a Karriertervező.

Tervezhető-e a pályánk? Ha igen, mi alapján? Ezekre az igazán sokak által feltett kérdésekre kereste a választ Kamenyiczki Nóra tanácsadó szakpszichológus az „Életút tervezés a XXI. században – A sikeres szakmai életpálya összetevői és motivációi” c. online konferencián. Előadása alkalmat teremtett arra, hogy a tanácsadással foglalkozó szakemberek megismerhessék új könyve, a „Karriertervező” mögött húzódó elméleti alapokat és módszertani hátteret.

A könyv célja, hogy a pályaépítés önismereti kérdéseihez nyújtson sorvezetőt mind a karrierépítés kezdeti szakaszaiban, mind az ezt követő tudatos előrehaladás során.

Véletlenek hatása a pályánkra

A munkaerőpiac folyamatosan változik, így nem látjuk azt, hogy a ma értékes munka még öt év múlva is az marad-e vagy sem. Bejósolhatatlan mire lesz szükség a munkaerőpiacon, így a döntéshez szükséges összes létező opció átlátása nehézkes. Ezt a folyamatot nehezíti, hogy ma már világszinten kéne átlátni a karrierépítésben fontos lehetőségeket, mint például hogy milyen képzések érhetőek el stb.

Tanácsadóként mit tudunk tenni? A fiatalok megtaníthatók arra, hogyan gyűjtsenek információkat a munkaerőpiacról, illetve saját magukról, hogyan tudják ezeket az információkat kiértékelni ahhoz, hogy végül döntést hozzanak. Ami nagyon fontos, hogy a döntéseik nyomán szőtt terveik módosítására is megtaníthatók, melyhez kellő nyitottságra van szükség a változások irányába. Összességében tervezni lehet és tudni kell, de képesnek kell lenni a terveken változtatásokat végrehajtani a véletlenek mentén.

A Karriertervező módszertani alapjai és felépítése:

  1. Pszichoedukáció: pl.: Mitől lesz egy karrier sikeres? Mi tesz minket boldoggá? Hogyan tudok jó döntéseket hozni?
  2. Önismeret: értékek, érdeklődés, erősségek stb.
  3. Kísérletezés: konkrétan jelzi az irányt, hogy hogyan lép ki a munkaerőpiacra és hogyan gyűjthet tapasztalatot, amelyek mentén jó döntést tud hozni az egyén.

 

Karriertervezés folyamata

 

 

Pszichoedukáció:

Mi a célunk a pályatanácsadással? Egy sikeres boldog élet elkezdése! A pálya kiválasztása meghatározza az életvitelt is, így kihat az egyén életének minden szegmensére.

A pszichoedukáció célja jelen esetben, hogy átadjuk azt az ismeretet, amit tudunk a pályaépítésről és a boldog élet kialakításáról a pszichológia eddigi kutatásainak köszönhetően. A pozitív pszichológia kutatási iránya vizsgálja az utóbbi kérdést, aminek egyik eredménye a jóllét elmélet (vagy PERMA modell). Ez egy hasznos keretet ad ahhoz, hogy milyen tényezők szükségesek a boldog élet kialakításához, az egyes összetevők pedig a karrierépítés során is egyértelmű szerepet kapnak: 

  • Pozitív érzelmek: a negatív érzelmek megélésének fontossága mellett, tudatosan igyekszik az egyénnek arra terelni a figyelmét, hogy a pozitívak legyenek túlsúlyban.
  • Elmélyülés: Csíkszentmihályi szerint a sok flow élmény (flow élmény: optimális egyensúly a készségek és kihívások között) jelenti, hogy jó helyen vagyunk, azt csináljuk ami nekünk való, ebben benne van egy tevékenységben történő elmerülés is.
  • Pozitív kapcsolatok: a munkahelyi kapcsolatok rendkívül fontosak a stresszel való megküzdésben és a munkaerő megtartásában.
  • Értelem: fontosnak érzem-e a munkám és értékesnek látom-e? Ebben vannak hiányosságok sok esetben azoknál, akik tanácsadóhoz fordulnak. Érdemes a fiatalokkal korán beszélni erről a kérdéskörről. Saját céljainkat alá tudjuk-e rendelni egy magasabb célért? (pl.: az adott cég értékeinek, vagy a saját családom jólétének).
  • Teljesítmény: A kutatások fordított ok-okozatot világítanak meg, azt mutatják, hogy nem a sikertől leszünk boldogok, hanem ha szeretjük a munkánkat és az boldoggá tesz minket amit csinálunk. Ez fog sikerre vinni minket (és nem a sok „kényszerű” befektetéssel elért eredmények).

Önismeret:

Az önismeretnek részét képezik az érdeklődés, képességek, értékek stb.

Fontos tanácsadói szempontból, hogy erősségnek nem azt tekintjük, amikor jó valaki egy feladatban, hiszen egy jól megoldott feladat és szuper teljesítmény mögött nagyon sok küszködés is állhat. Erősség, ami az egyént energizálja, még többet ad számára! Például, akiknek a pontosság az erőssége, erőfeszítés nélkül sikerül időben odaérni mindenhova. Az egyén kitartását növeli, ha sikert ér el.

A Karriertervezőből ennek a megtalálását és kibontását segíti „A legjobb formám” gyakorlat.

 

A legjobb formám

Az értékek szerepe: Hogyan szeretnék eljutni a célomhoz? Tanácsadói szituációban nagyon nehezen szoktak erről még felnőttek is beszélni Nóra tapasztalata alapján. Pedig fontos ez a témakör, mert folytonos (elsősorban) belső konfliktusokhoz vezet, ha egyáltalán nem passzol a személy értékrendje és a pozíciója által képviselt értékek. Például, ha az egyénnek fontos értékek a szavahihetőség és megbízhatóság, ugyanakkor egy adott pozícióban folytonosan magyarázkodnia kell, ez problémát fog okozni számára és kiégéshez vezethet.

Vision board gyakorlat: Készíts egy álomtáblát!

A gyakorlat révén az egyén szimbolikus módon jeleníti meg azokat a dolgokat, amiket el szeretne érni a pályája során (montázs módszer). Itt az van a fókuszban, hogy hogyan szeretné ÉREZNI magát a karrierjében a jövőben (pl. tenger szimbolizálhatja a nyugalmat). A gyakorlat során nehezen konkretizálható és megfogalmazható dolgok is - mint az értékek - vizualizációval könnyebben felszínre hozhatók, mint verbálisan.

Kísérletezés:

Hogyan tudunk kapcsolódni a munkaerőpiachoz? Ebben segít a „design thinking” (tervezői gondolkodás) elmélet, amely az életpályaépítésre is teljességében rárímel.

Az első lépés az ügyféligények megismerése (pl. interjúkkal). A második a probléma definiálása, majd harmadik lépésként az ötletelésből elkészül a prototípus. A prototípust visszajuttatva az ügyfélhez ő elmondja ez az, amire gondolt, avagy sem. Ha nem sikerült eltalálni az ügyféligényt újabb ötletelés, prototípusgyártás és tesztelés veszi kezdetét. Ez átültethető az életpályatervezésbe is!

Ez esetben a megismerés maga az önismeret. A definiálás, az önismereti munka tanulságainak összegzése, mely a következő lépést, az ötletelést alapozza meg, Fontos szempontok, ami segít kijelölni a megfelelő irányokat. Ezt követi az ötletelés, ahol szabadon, korlátok nélküli gondolkodás ideje jön el: bármi jó lehet! Később az ötletek leszűrése következik, ami során akár a legmeghökkentőbb ötlet vezethet a legjobb irányba.

Ebben a megközelítésben a prototípus például:

  • Ha olyan személyt keres az egyén, aki olyan pályán halad, amit elképzelt magának (kérdésekre ad választ: milyen készségekre van szükség, mit élvez, mit nem élvez benne, hogyan telik egy napja stb.).
  • Saját bőrön való tapasztalást választása (például nyári munka végzése, ingyenes előadás meghallgatása az adott szakhoz kapcsolódóan).

Ha azt látja a tanácskérő, hogy jó irányba indult el, erre halad tovább, de ha nem így érezi akkor vissza tud nyúlni az ötletekhez és újrakezdeni a folyamatot. Ez egy folyamatos oda-vissza kör, ami nem egy lineáris egyenes.

Hogyan támogatja az élethosszig tartó tanulást a Karriertervező, mint eszköz?

Nóra tapasztalata az volt, hogy például egy nyolc alkalmas tanácsadási folyamatban is nehéz a végére érni a fentebb felvázolt tanulási folyamatnak. A napló folyamatos önreflexióra készteti a tulajdonosát. A naplóírásnak eleve vannak pozitív tulajdonságai: hatékonyabbak leszünk céljaink elérésben és stresszkezelés szempontjából is egy jó eszköz. A szerző célja az volt, hogy a hat fejezet egy fél éves időtávot öleljen fel, de a felhasználása igazodik az egyéni igényekhez. A naplóban vannak tervező oldalak, amiken olyan kérdések szerepelnek, amelyek túlmutatnak egy hagyományos határidőnaplón. Ezáltal akár egy teljes éven át támogatja tulajdonosát az életpályaépítésben.

 

Féléves tervező

 

A Karriertervező célcsoportja elsősorban a 18 éven felüliek, de a gyakorlatok kellő hozzáértéssel átalakíthatók a fiatalabb korosztály számára is.

A tervező rész célja a pályánk tervezésének rendszeressé tétele, így új szokást alakít ki a használata. A napló nincs konkrét évhez rendelve, így bármikor használható.

Pszichoedukáció: a fejezetek végére van beépítve, így mindig kap ebből is egy kicsit a felhasználó.

A Karriertervező a Partvonal Kiadó gondozásában jelenik meg, és megrendelhető a líra.hu oldalon.

 

 

 

Login (4)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

Angol nyelvű online beszélgetés: Aktív korosodás és életszakaszok közötti átmenet

Mit értünk aktív korosodás alatt? Hogyan segíthet az intergenerációs tanulás az aktív korosodásban és az új életszakaszba lépés folyamatában?

Több

EPALE-közösség: Ossza meg sikeres munkahelyi felnőttkori tanulási projektjeit a közösséggel!

Szeretnénk, ha az EPALE-közösség tagjaként beszámolna a munkahelyi tanulás témakörében végrehajtott bármilyen sikeres projektről, kezdeményezésről vagy programról.

Több