Ugrás a tartalomra
Blog
Blog

EPALE – hosszabb értekezések: A kulturális örökség jelentősége az egész életen át tartó tanulás szempontjából (interjú Friederike Fankhänellel)

Friederike Fankhänel a hamburgi Szépművészeti és Iparművészeti Múzeum (Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg – MKG) művészetekkel és formatervezéssel foglalkozó múzeumpedagógusa. Az emberiség történelmének 4 000 évéből származó, hozzávetőleg 500 000 tárggyal az MKG az egyik legnagyobb befolyást kifejtő európai szépművészeti és iparművészeti múzeum. Az 1877-ben megnyitott MKG az emberi kreativitás figyelemre méltó történetét meséli el. A kiemelkedő gyűjtemények az ókori művészettől a kortárs művészetig terjednek, és az európai, az iszlám és a kelet-ázsiai kulturális régiókat ölelik fel. Friederike megosztotta a kulturális örökség egész életen át tartó tanulásban betöltött szerepével kapcsolatos gondolatait, és beszélt arról, hogy hogyan profitálhatnának valamennyi korcsoport tagjai az MKG tevékenységeiből.

Art Nouveau

 

Friederike Fankhänel a hamburgi Szépművészeti és Iparművészeti Múzeum (Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg – MKG) művészetekkel és formatervezéssel foglalkozó múzeumpedagógusa. Az emberiség történelmének 4 000 évéből származó, hozzávetőleg 500 000 tárggyal az MKG az egyik legnagyobb befolyást kifejtő európai szépművészeti és iparművészeti múzeum. Az 1877-ben megnyitott MKG az emberi kreativitás figyelemre méltó történetét meséli el. A kiemelkedő gyűjtemények az ókori művészettől a kortárs művészetig terjednek, és az európai, az iszlám és a kelet-ázsiai kulturális régiókat ölelik fel. Friederike megosztotta a kulturális örökség egész életen át tartó tanulásban betöltött szerepével kapcsolatos gondolatait, és beszélt arról, hogy hogyan profitálhatnának valamennyi korcsoport tagjai az MKG tevékenységeiből.

 

Tudna mesélni az MKG-nél betöltött szerepéről?

Vizuális kommunikációval kapcsolatos háttérrel és szabadfoglalkozású formatervezőként és művészetpedagógusként szerzett tapasztalattal az MKG művészetpedagógiai és formatervezés-oktatási részlegénél dolgozom. Tárlatvezetéseket, műhelyfoglalkozásokat, interaktív pontokat, különböző tájékoztatási projekteket és digitális tartalmakat dolgozunk ki a múzeum gyűjteményeihez és szakosított kiállításaihoz. Segítséget szeretnénk nyújtani a látogatóinknak abban, hogy személyes kapcsolatot teremtsenek a kulturális örökségükkel, emellett arra szeretnénk inspirálni őket, hogy használják fel azt saját elméleti, kutatási és kreatív munkájukhoz. A múzeum tevékenysége elérhető a Studio MKG elnevezésű online archívumban.

Studio MKG
A Studio MKG elnevezésű archívumban a felhasználók követhetik a Szépművészeti és Iparművészeti Múzeumban folyó oktatási tevékenységeket

 

Véleménye szerint a kulturális örökség milyen szerepet játszhat az egész életen át tartó tanulásban?

Természetesen ott a művészettörténeti tájékoztatás szintje, amely támogathatja az egyén formális oktatását. Ugyanakkor a kultúrtörténet – mint nyitott rendszer, mint több évezrednyi csere és átalakulás történetének – alaposabb megértése segítséget nyújthat annak tágabb megértésében, hogy hogyan működik mai világunk, és hogyan kezelhetjük annak problémáit.

Ha múzeumokról esik szó, egy kiállítás nem lineáris közege igen rugalmas a különböző tanulási környezetek esetén: lehetővé teszi, hogy az ember a saját ütemében járjon körbe, maga alakítsa ki a saját útvonalát a tartalmak felfedezésével, maga szemlélődjön, vagy csoportban folytasson vitát vagy rajzoljon.

A kulturális örökség számos területen keresztül is inspirálhat: miért ne használhatna az ember egy művészeti kiállítást az idegen nyelvi készségeinek gyakorlására, illetve miért ne süthetne rokokó vagy art déco mintás süteményt. A nyilvánosan hozzáférhető képek oktatási, kreatív és kereskedelmi összefüggésben való közvetlen újrafelhasználásának esélyét még mindig alulbecsülik, ez azonban oktatási és társadalmi hatást is kifejtő, izgalmas projekteket fog eredményezni.

 

Milyen tevékenységeket szervez a múzeum a helyszínen az egész életen át tartó tanulást támogató forrásaival?

A szecessziót bemutató kiállításunkhoz nyomtatott, egyszerű nyelvezetű tárlatvezető füzetet kínálunk. A látogatók az egyes termekben könnyen felismerhető, illusztrált minták segítségével tájékozódhatnak a kiállításon. A kis füzet hangsúlyt helyez a művészekre és a híres mintáik mögöttes indokaira is, a szecessziós műtárgyainknak megfelelő mázas és üvegtechnikával készült kerámiacsempék pedig lehetővé teszik a gyűjteményünk gyakorlatorientált, tapintható megközelítését.

Art Nouveau MKG
Szecessziós belső terek díszítései, egyszerű nyelvezetű tárlatvezető füzettel. A mázas csempék jellemzően segítenek a látogatók szecessziós csempékből álló hatalmas gyűjtemény iránti érdeklődésének felkeltésében. Képek: Múzeumbelső: © MKG, a többi: CC BY-SA-4.0

A múzeum egyik kiemelt tárlata „A világ vallásai. Buddhizmus, judaizmus, kereszténység, iszlám” című tárlatunk. Az egyházi és világi műtárgyakat egyaránt tartalmazó gyűjteményünk a négy világvallás különbségeit és kölcsönös egymásra hatását dokumentálja. A résztvevők a munkacsoportunk egyik művészet- és kultúrtörténészével együtt olyan kifejezéseket vitatnak meg, mint a „Paradicsom” vagy a víz jelentése a különböző vallási hitrendszerekben.

Az MKG-nál ezenkívül a látogatókat kalligráfiai, manga rajzolási, ékszertervezési készségeik gyakorlására és stop-motion technikájú animációk készítésének gyakorlására invitáljuk. Az interaktív tapasztalatokat nagyon fontos, intuitív és önbizalom-fejlesztő megközelítésnek tartom a kulturális örökséggel való szoros kapcsolat kialakításához, ugyanakkor az ismeretek és a technikák életben tartására kínálkozó lehetőségnek is.

 

És mi a helyzet a világhálón?

Múzeumunkat 1877-ben alapították a formatervezési minták helyi diákoknak és iparművészeknek szánt gyűjteményeként. Még napjainkban is osztjuk ezt az elképzelést, azzal a különbséggel, hogy a célunk a szakmájától, az életkorától vagy a képességeitől függetlenül valamennyi látogató inspirálása, sőt inspirálni kívánjuk virtuális látogatóinkat is – azokat a világ bármely pontján élő embereket, akik esetleg soha nem jönnek el a fizikai múzeumba, de felhasználják az általunk kínált tartalmakat a digitális világban.

Ezt a koncepciót követve olyan online projekteket hozunk létre, amelyek többet jelentenek a kiállításainkra felkészítő vagy az azokról való elgondolkodást szolgáló eszköznél: legyen szó akár a Stilbrise elnevezésű divatblogról, amelyben a látogatóinkat és a divattal kapcsolatos kijelentéseiket mutatjuk be, legyen szó akár az I. világháborús propagandára vonatkozó, a hamburgi helyi közösségtől gyűjtött anyagokat tartalmazó, Propaganda1418 elnevezésű dokumentációról, vagy legyen szó a Bewegte Jahre elnevezésű, legújabb és legnagyobb projektünkről.

A Bewegte Jahre (Mozgalmas évek) című kiállításon egy fiatal hamburgi szépirodalmi újságíró, Christian Heller útinaplójába merülünk bele, és a különböző kulturális központokba, például Bécsbe, Párizsba és Glasgow-ba 1897 és 1916 között tett utazásait követjük nyomon. Olvashatunk Heller és a szecessziós mozgalom fontos művészei és formatervezői közötti találkozásokról, valamint az új társadalomról alkotott jövőképükről. Felfedezhetjük a korszak Hamburgra és az MKG figyelemre méltó szecessziós gyűjteményének történetére kifejtett hatását is. Az Europeana gyűjteménynek, a Sammlung Online elnevezésű, saját digitális gyűjteményünknek, valamint a galériákat, könyvtárakat, levéltárakat és múzeumokat tömörítő GLAM-szektor egyéb intézményeinek köszönhetően számos, nyilvánosan hozzáférhető eredeti kép, videó és idézet segítségével életre tudjuk kelteni a korszakot az interneten. A napló hanganyag-változatot, képernyőolvasó programokhoz szánt részletes képleírásokat és egyéb akadálymentességi elemeket, valamint gondozott linkeket tartalmaz, és a digitalizált tárgyaink Pinteresten való közvetlen megosztását is lehetővé teszi.

Bewegte Jahre

A „Bewegte Jahre” című kiállítás a szecessziós mozgalmat és a művészeit mutatja be naplóregény formájában.

 

Hogyan dolgozik az Europeana Gyűjteményekkel, és Ön szerint milyen lehetőségek rejlenek benne az egész életen át tartó tanulás szempontjából?

Először is az Europeana és az online prezentációi döntő inspirációt jelentettek számunkra egy olyan szerkesztési formátum kidolgozásához, mint a digitális adatok felhasználásával készült „Bewegte Jahre” című kiállítás. A képszerkesztés során az Europeana átjáróként szolgált a digitalizált gyűjteményekkel rendelkező európai GLAM-intézmények széles köréhez – a dokumentumaink kb. egyharmada érhető el az Europeanán keresztül.

A tavaly áprilisban elindított folyóiratunk szintén tökéletesen illeszkedett az Europeana szecessziós évadjához és kiállításához. Az MKG digitalizált műalkotásai közül sok szerepel a Szecesszió – egyetemes stílus portálon, és szerencsére lehetőséget kaptam arra is, hogy a „Bewegte Jahre” című kiállítást vendégbejegyzésben bemutassam.

Ami a jövőt illeti, azt kívánom, hogy több múzeum ossza meg az online gyűjteményeit és járuljon hozzá az Europeanához, hogy a pedagógusok és az inspirációt keresők számára megkönnyítsék a kulturális örökséghez való hozzáférést, még akkor is, ha nem archiválási szakértők. Ebben az összefüggésben hangsúlyozni szeretném a Creative Commons-licencek kiadásának jelentőségét is. Minden olyan dokumentum, amelyhez könnyen és jogdíjmentesen hozzáférhettünk, rengeteg idő- és pénzmegtakarítást jelentett számunkra, és így a jövőbeli projektek során más felhasználók számára is idő- és pénzmegtakarítást fog jelenteni. Ahhoz, hogy megőrizzük létjogosultságunkat a jelen korban, amelyet a saját kezdeményezésű digitális tanulás és az oktatásra rendelkezésre álló költségvetések szűkössége jellemez, a digitalizált tartalmak hozzáférhetősége és ismertsége egyre fontosabbá fog válni valamennyi kulturális intézmény számára. Az Europeana mindkettőhöz nagyszerű platform.

 

Mit terveztek 2018-ra az egész életen át tartó tanulás vonatkozásában?

A különféle szakosított kiállításokkal kapcsolatos munkánk mellett 2018-ban azt tervezzük, hogy egyesítjük a „Sammlung Online” elnevezésű digitális gyűjteményünket és a kreatív, gyakorlatorientált ajánlatainkat. A nyilvánosan hozzáférhető képeinkre épülő iparművészeti oktatóprogramokat szeretnénk közzétenni, és azokat egy helyszíni műhelyfoglalkozás keretében szeretnénk bemutatni. Reméljük, hogy ez párbeszédet fog elindítani az iparművészek és a világ összes MKG-rajongója között, és hogy a látogatóink (vagy a felhasználóink) is felvetik a saját ötleteiket.

MKG Sammlung Online

Képaláírás: Az „MKG Sammlung Online” gyűjteményből származó, nyilvánosan hozzáférhető képek segítségével, kézzel készített képeslapok. Kép: CC BY-SA-4.0

 

Nagyszerű tapasztalatokat szereztünk azokkal a hosszú távú, iskolai projektekkel, amelyek keretében a diákok például leírták a saját elbeszélésüket a múzeumról vagy a divatot bemutató kiállításunk alapján formatervezést és hímzést tanultak. Az MKG célja, hogy e tapasztalatokat felhasználva egy olyan struktúrát hozzon létre, amelyben bármely életkorú látogatót – akár magánszemélyeket, akár csoportokat, akár családokat – rövid és hosszú távú múzeumi vagy múzeumon kívüli kutatási projektekre, kreatív foglalkozásokra és stúdiókba invitálhatunk.

 

Friederike Fankhänel’s honlapja

Olvassa el az EPALE cikkét Europeana: Kulturális gyöngyszemek az egész életen át tartó tanuláshoz

 

Login (6)

Másik nyelvi verzió iránt érdeklődik?

A dokumentum más nyelveken is elérhető. Kérjük válasszon az alábbiak közül.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE Beszélgetés: Befogadó nyelvi sokszínűség kiépítése Európában

A nyelvtanulás nemcsak a társadalmi befogadás és a munkaerő mobilitása szempontjából kulcsfontosságú, hanem hozzájárul az összetartó, kulturális szempontból gazdag Európához is. Vegyen részt a következő beszélgetésünkben, melyben megvitatjuk a nyelvtanulás mai szerepét Európában.

Több

Angol nyelvű online beszélgetés: Aktív korosodás és életszakaszok közötti átmenet

Mit értünk aktív korosodás alatt? Hogyan segíthet az intergenerációs tanulás az aktív korosodásban és az új életszakaszba lépés folyamatában?

Több