Blog
Blog

Együttműködés a szlovén és magyar EQAVET Nemzeti Referencia Pontok (NRP) között

Az EQAVET NRP fejlesztés 2019-2021 Erasmus+ projekt keretében a magyar fejlesztésű intézményi szintű pályakövetési módszertani ajánlás szlovéniai adap

Az EQAVET NRP fejlesztés 2019-2021 Erasmus+ projekt keretében a magyar fejlesztésű intézményi szintű pályakövetési módszertani ajánlás szlovéniai adaptálására és négy intézményben való tesztelésére került sor az EQAVET NRP-k együttműködésében.

A 2017-2019 időszakban a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal sikeres ERASMUS+ pályázata keretében az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Nemzeti Referencia Pont (EQAVET NRP) Szakértői Hálózatának tagjaiból álló munkacsoport módszertani ajánlást dolgozott ki a pályakövetés intézményi megvalósítására. A módszertan és a kipróbálásának tapasztalatai több hazai és nemzetközi fórumon is bemutatásra került.

A szakképzésben résztvevők pályakövetése, különösen az intézmények szintjén megvalósítható hatékony megoldások kidolgozása és bevezetése az EQAVET hálózat számos más tagországában is a fejlesztések egyik kiemelt területe. A szlovén EQAVET NRP érdeklődését felkeltette a nemzetközi rendezvényen megismert magyar pályakövetési módszertan és jelen pályázati periódusban az NRP-k együttműködésében valósulhat meg a magyar rövidtávú pályakövetési módszer szlovéniai sajátosságok szerinti kipróbálása.

A szlovéniai partnerek az alábbi szakképző intézmények:

 • Upper Secondary School of Electrical and Computer Engineering and Technical Gymnasium, Ljubljana;
 • Kranj School Centre, Kranj;
 • Secondary School of Mechanical Engineering, Mechatronics and Media, Celje;
 • School of Economics, Ljubljana.

A kipróbálás a két NRP szakmai koordinálásával valósul meg.

A közös munka előkészítése, a résztvevők felkészítése és a tesztelés az alábbi tevékenységeket foglalta magában:

 • Az „Ajánlás az intézményi szintű pályakövetés módszertanára az iskolai rendszerű szakképzésben” c. szakmai anyag angol nyelvre fordítása és a fordítás szakmai lektorálása.
 • Felkészítő képzés és műhelymunka szakmai tartalmának, programjának kidolgozása a pilotban résztvevő négy szlovén iskola képviselői számára, angol nyelven (ütemterv, előadások, gyakorlatleírások, kiadandó anyagok készítése).

A COVID-19-hez kapcsolódó válság miatt le kellett mondanunk a személyes jelenléttel megtartott felkészítésről, a közös műhelymunka megtartásáról és átütemezve, online környezetben kellett a pályakövetési módszertan kipróbálására felkészülni. Ez olyan, a megszokottól eltérő munkamódszerek alkalmazását tette szükségessé, mint az előadások előzetes felvétele vagy az ún. Resource page létrehozása.

 • Előadások előzetes felvétele: az alábbi 3 előadás került előzetesen rögzítésre, angol nyelven, média-szakember közreműködésével:
 • A magyar EQAVET NRP és tevékenységeinek a bemutatása;
 • Az EQAVET Keretrendszer és az intézményi szintű pályakövetés kapcsolatának a bemutatása;
 • Az intézményi szintű rövid távú pályakövetés módszertani ajánlásának a bemutatása.
 • Resource page létrehozása - egy olyan online platform kialakítása, ahol mindenki, aki részt vesz a folyamatban, hozzáférhet az előre rögzített előadásokhoz, útmutatókhoz és más releváns szakmai anyagokhoz.
 • A pilotban résztvevő szlovén iskolai képviselők részvételével egy online felkészítő képzés és egy műhelymunka a megtartása.
 • A kipróbálás során szakmai szupervízió („e-mail helpdesk”) biztosítása a szlovén iskolák számára. Szakmai segítségnyújtás, támogatás az eredmények értékelésében és felhasználásában.
 • Online értékelő rendezvény szervezése és megtartása.

 

A szlovén és magyar EQAVET Nemzeti Referencia Pontok együttműködése keretében megvalósuló projekt eredményei:

 • A szakképző intézmények pályakövetési módszerének magyar EQAVET NRP értelmezésében kidolgozott és kipróbált megoldását jó gyakorlati példaként bemutathattuk, tapasztalataink alapján adaptálását elősegíthettük a szlovén intézményekben.
 • A magyar pályakövetési módszer egy másik uniós ország szakképzési rendszerében történő tesztelésével visszajelzést kaphatunk a módszertan általános gyakorlati alkalmazhatóságáról.
 • A kipróbált, közös elvi megközelítés alapján kidolgozott intézményi pályakövetési módszertan megkönnyíti a különböző országok szakképző iskolái eredményeinek összehasonlítását.

 

Olvassa el az EQAVET - pályakövetés a szakképzésben témahét további cikkeit!

Molnárné Stadler Katalin: Pályakövetés a szakképzésben és az EQAVET Keretrendszerben

Marton József: Rövidtávú pályakövetési módszertan a szakképző intézmények számára

Karvázy Eszter: Útmutató a pályakövetéshez – „Hogyan csináljuk jól”

Login (29)

Users have already commented on this article

Jelentkezzen be vagy Regisztráljon, hogy hozzá tudjon szólni.

Másik nyelvi verzió iránt érdeklődik?

A dokumentum más nyelveken is elérhető. Kérjük válasszon az alábbiak közül.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE Beszélgetés: Befogadó nyelvi sokszínűség kiépítése Európában

A nyelvtanulás nemcsak a társadalmi befogadás és a munkaerő mobilitása szempontjából kulcsfontosságú, hanem hozzájárul az összetartó, kulturális szempontból gazdag Európához is. Vegyen részt a következő beszélgetésünkben, melyben megvitatjuk a nyelvtanulás mai szerepét Európában.

Több

Angol nyelvű online beszélgetés: Aktív korosodás és életszakaszok közötti átmenet

Mit értünk aktív korosodás alatt? Hogyan segíthet az intergenerációs tanulás az aktív korosodásban és az új életszakaszba lépés folyamatában?

Több