Blog
Blog

Tanulók és tanárok számára szükséges digitális készségek

Susan Easton a Learning and Work Institute digitális és tanulási készségekért felelős vezetője, a digitális tanulással és készségekkel kapcsolatos szakpolitika és gyakorlat irányítója. Susan Easton a felnőttoktatásban foglalkoztatott alkalmazottak és a felnőttoktatásban tanulók digitális készségeinek fejlesztését célzó néhány érdekes európai kezdeményezést osztott meg.

Susan Easton Working and Learning Institute.

Susan Easton a Learning and Work Institute digitális és tanulási készségekért felelős vezetője, a digitális tanulással és készségekkel kapcsolatos szakpolitika és gyakorlat irányítója. Susan Easton a felnőttoktatásban foglalkoztatott alkalmazottak és a felnőttoktatásban tanulók digitális készségeinek fejlesztését célzó néhány érdekes európai kezdeményezést osztott meg.

 

A digitális készségek fontosak

A digitális készségek napjainkban olyan fontosak a felnőttek számára, mint az angol és a matematika. Az EU-ban a felnőttek 45%-a azonban nem rendelkezik digitális alapkészségekkel, jelentős részüket már kirekesztették a munkaerőpiacról, hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon, vagy nem integrálódtak a munkaerőpiacra. Az Európai Bizottság elismeri, hogy a felnőttoktatás kritikus szerepet tölt be az élethez szükséges digitális készségek, a tanulás és a munkavégzés fejlesztésében, de mindezt hogyan érhetjük el?

A digitális alapkészségekkel nem rendelkező felnőttek kisebb valószínűséggel kezelik pénzügyeiket, férnek hozzá kormányzati szolgáltatásokhoz és olcsóbb termékekhez, és nagyobb valószínűséggel küzdenek elszigeteltséggel, alacsonyabb jövedelműek, jogfosztottak, illetve gyermekeik nagyobb valószínűséggel alulteljesítenek az iskolában. Ezenfelül az EU becslése szerint az összes munkahely 90%-ához legalább digitális alapkészségek lesznek szükségesek, azonban azok, akik a legtávolabb vannak a munkaerőpiactól vagy alacsony képzettséget igénylő álláshelyeket töltenek be, nagyobb valószínűséggel nem rendelkeznek ezekkel a készségekkel.

A digitális készségeknek nincs abszolút fogalommeghatározása, de 2016-ban az Európai Bizottság közzétette a polgárok digitális kompetenciáinak európai keretrendszerét (DigComp). Ez 21 digitális alapkompetenciát határoz meg öt területen: információs és adat-írástudás, kommunikáció és együttműködés, digitális tartalmak létrehozása, biztonság és problémamegoldás. A felnőttek többsége bizonyos fokig képes rátalálni információkra, kommunikálni és együttműködni a technológiával, de kevesebben tudnak problémát megoldani vagy digitális tartalmat létrehozni, miközben az e-biztonság fogalommeghatározása a digitális környezet változásával folyamatosan fejlődik.

Európán belüli kezdeményezések

Egy 2013-as tanulmány becslése szerint Európában kb. 250 000 szervezet nemzeti és helyi szinten aktívan tevékenykedik a hátrányos helyzetű polgárok digitális készségei fejlesztésének támogatása érdekében. Egyes kezdeményezések nagyszabású kezdeményezések. Az Egyesült Királyság kormánya például azt tervezi, hogy Angliában a felnőttek számára ingyenessé teszi a digitális alapkészségek elsajátítását, míg Észtország elindította az „Ole Kaasas!” (Gyerünk!) elnevezésű projektet, amely három éven keresztül 100 000 fő számára hagyományos és mobil osztálytermekben, Észtországot körbejáró e-buszban, e-képzéssel és nyilvános egyablakos ügyintézési pontok segítségével alap- és haladó szintű számítógépes képzést nyújt.

A digitális készségek terén jelentkező szakadék a gazdasági növekedést is fenyegeti. A rohamos ütemű technológiai innováció a „rutinszerű” feladatok automatizálásához vezet, ugyanakkor magasabb szintű készségeket igénylő új munkahelyeket teremt. Ez jelentős hatást gyakorol a foglalkoztatási szerkezetre. A munkaerő aktuális készségei és a munkáltatók által megkövetelt készségek közötti összhang hiánya szakadékot keletkeztet a digitális készségek terén; a legveszélyeztetettebbek az alacsony képzettségűek, és a készségekre leginkább nekik van szükségük a jövőbeli igényekhez igazodás érdekében. Erre reagálva az Európai Bizottság elindította a digitális készségekkel és munkahelyekkel foglalkozó koalíciót, arra ösztönözve a tagállamokat, hogy 2017 közepéig dolgozzanak ki a digitális készségekre vonatkozó, átfogó nemzeti stratégiát. Eddig 15 tagállam hozott létre ilyen nemzeti koalíciót. A felnőttoktatás támogatja ezt a cselekvési programot, a hátrányos helyzetűek folyamatos fejlődésének biztosításához azonban innovatív megközelítésekre és partnerségekre van szükség.

Az európai telecentrumokat, közkönyvtárakat, közösségi központokat és nonprofit szervezeteket tömörítő Telecentre Europe hálózat – a helyi közösségek számára megfelelő, különféle megközelítések alkalmazásával – nem formális tanulási alternatívákat kínál a digitális készségek sikeres támogatásához.

A Rosemount Lifelong Learning Skócia egyik legszegényebb térségében tevékenykedik, ahol sokan vannak idegen nyelveket beszélők. A Rosemount különféle nyelveket beszélő önkénteseket toborzott azzal a céllal, hogy saját közösségeik digitális képzési szakemberei legyenek. Hasonlóképpen, a Eurydice arról számolt be, hogy Magyarország sikeresen szerződtetett 800 helyi lakost a felnőttek IKT-kurzusokra való beiratkozását toborzó és ösztönző mentorként, míg a németországi AEWB ügynökségnél a rangidős munkatársak a digitális készségek „nagykövetévé” válást célzó képzésben részesülnek, és segítik korosztályuk más tagjait.

A Learning and Work Institute családi robotikai projektje nemzedékek közötti megközelítést alkalmazott, egyenlő esélyeket biztosítva a szülők és a gyermekek számára a számítástechnikai és robotikai készségeik fejlesztéséhez.

 

 

A digitális világ gyorsan változó képe

Oktatókként el kell döntenünk, hogy hogyan fejlesszük a digitális készségeket minden szinten. Az európaiak ma sokféle eszközön és platformon férnek hozzá az internethez, a PC-ktől és laptopoktól kezdve a mobileszközökön át a hordozható technológiáig, tehát az utasításokra épülő megközelítéseket fokozatosan fel kell váltanunk rugalmas programokkal. A Facebookról szóló papíralapú útmutató egyszerűen már nem működik – a technológia túlságosan gyorsan változik. A Learning and Work Institute kidolgozott egy tanulóknak szánt, feladatalapú eszközkészletet, amellyel QR-kódok segítségével meglévő segédanyagokat és online útmutatókat összekapcsolva élen jár a nem formális tanulási formációk terén. A feladatok változatlanok, a tartalom azonban a technológia fejlődésével változik, ezáltal jövőbeli információkkal szolgál. A digitális világ azonban még alapvetőbb változásokon megy át, és az oktatók feladata, hogy tanulóikat felkészítsék ezekre.

A közösségi médiában a növekedés azt jelenti, hogy a kritikus jelentőségű készségek egyre fontosabbak lesznek, ha az embereknek meg kell különböztetniük a hamisat a valóditól. Eközben a tárgyak internete exponenciális növekedésének befolyásolnia kell a digitális jártasság általunk készített fogalommeghatározását, és befolyásolnia kell a digitális készségek átadását. Az évszázad végére több mint 50 milliárd csatlakoztatott tárgy lesz, amelyek kölcsönös összeköttetésben fognak állni egymással, a gyártókkal, a védjegyekkel, a munkáltatókkal és a biztosítótársaságokkal, és amelyek korábban nem tapasztalt hozzáféréssel fognak rendelkezni a fogyasztókra vonatkozó, korábban bizalmas adatokhoz. A több összeköttetés több kihasználandó lehetőséget, valamint több lehetőséget jelent az adatokkal való visszaélésre, ami mindenkitől megköveteli, hogy tájékozottabb legyen azt a döntést illetően, hogy milyen adatokat, hogyan és kivel oszt meg.

Felnőttoktatási szakemberek számára szükséges digitális készségek

Ezért minden eddiginél fontosabb, hogy a felnőttoktatási szakemberek fejlesszék saját digitális és pedagógiai készségeiket. A felnőttkori tanulásra vonatkozó európai cselekvési program támogatása érdekében a Learning and Work Institute az alulreprezentált tanulókkal dolgozó felnőttoktatási szakemberek technológiahasználatára vonatkozó ingyenes online kurzus kidolgozása és megvalósítása érdekében európai partnerekkel folytat együttműködést. A 2017. február 23-án indított és az AE Pro platformon közzétett Technológiahasználat alulreprezentált felnőtteknél című kurzus az oktatók műszaki és pedagógiai készségeinek fejlesztésére hivatott. Örömmel vesszük, ha az európai felnőttoktatási szakemberek részt vesznek a kurzuson, és hozzájárulnak ahhoz.

További információkért vegye fel a kapcsolatot Susan Eastonnel, a Learning and Work Institute digitális tanulásért és készségekért felelős vezetőjével.


Susan Easton a Learning and Work Institute digitális és tanulási készségekért felelős vezetője, a digitális tanulással és készségekkel kapcsolatos szakpolitika és gyakorlat irányítója. Különféle nemzeti kutatási és fejlesztési programokat irányít, többek között felnőttkori tanulással és büntetett előéletűek tanulásával, az e-tanulás támogatásával, a digitális társadalmi befogadással és a digitális jártassággal, az online képzéssel és értékeléssel, a digitális képességgel és a vegyes tanulási programokkal foglalkozó portálokat.

Susan több mint 20 évig iskolában dolgozott, a továbbképzési, az ifjúságoktatási, a felsőoktatási és a felnőttoktatási ágazatban. Ezt országos szervezeteknél szerzett 13 év tapasztalat követte, amelyeknél kidolgozta a tanulási technológiák felnőttkori és közösségi tanulásban való alkalmazását célzó skóciai stratégiát.

Login (6)

Másik nyelvi verzió iránt érdeklődik?

A dokumentum más nyelveken is elérhető. Kérjük válasszon az alábbiak közül.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE Beszélgetés: Befogadó nyelvi sokszínűség kiépítése Európában

A nyelvtanulás nemcsak a társadalmi befogadás és a munkaerő mobilitása szempontjából kulcsfontosságú, hanem hozzájárul az összetartó, kulturális szempontból gazdag Európához is. Vegyen részt a következő beszélgetésünkben, melyben megvitatjuk a nyelvtanulás mai szerepét Európában.

Több

Angol nyelvű online beszélgetés: Aktív korosodás és életszakaszok közötti átmenet

Mit értünk aktív korosodás alatt? Hogyan segíthet az intergenerációs tanulás az aktív korosodásban és az új életszakaszba lépés folyamatában?

Több