Blog
Blog

A készségek értékelése és uniós eszközök: rövid útmutató felnőttképzési szakemberek számára

Az EPALE témakoordinátora, Andrew McCoshan górcső alá vesz néhány olyan alapvető, az EU által kidolgozott eszközt, amely a tanulók készségeinek értékelését hivatott segíteni.

European assessment tools.

 

Az EPALE témakoordinátora, Andrew McCoshan górcső alá vesz néhány olyan alapvető, az EU által kidolgozott eszközt, amely a tanulók készségeinek értékelését hivatott segíteni.

 

Az Európai Unió számos olyan eszközt biztosít a felnőttoktatók és -képzők számára, amelyek gyakorlati segítséget nyújthatnak a készségek értékeléséhez. Sokról valószínűleg Ön is hallott már. De miért lenne rájuk szüksége? Néhány uniós eszköz azt a környezetet alakítja, amelyben általában véve az értékelés történik. És olyan egyedi eszközök is vannak, amelyeket a szakemberek a diákjaik által más országokban elsajátított készségek elismeréséhez használhatnak.

A készségek felmérésével kapcsolatos uniós eszközök áttekintése:

 • Europass
 • ECVET
 • A non-formális tanulás validálása
 • EKKR
 • ESCO
 • Szakmai képesítések elismerésének irányelve
 • Ágazati készségútlevél

 

Keretrendszerek és iránymutatások biztosítása

Valamennyi szóban forgó eszköz számára az Európai képesítési keretrendszer (EKKR) biztosít keretet. Az EKKR közös hivatkozási pontként szolgál, amelynek alapulvételével az egyes országok nemzeti képesítési keretrendszereket dolgoznak ki. Az összes többi eszközhöz hasonlóan az EKKR a tanulási eredményekre épül. A tanulási eredményeken alapuló képesítések – és ezáltal tanulmányi programok – bevezetése számos országban radikális hatást gyakorolt arra, hogy általában véve miként értékelik a készségeket.

Az EKKR egyik további előnye, hogy lehetővé teszi a különböző országok képesítései közötti „kereszthivatkozásokat”. Ez támogatja az egyének mobilitását abban az esetben, ha hazájukon kívül szeretnének tanulni vagy dolgozni. Az Europa webhelyen országpárok között össze lehet hasonlítani példaként szolgáló képesítéseket (eddig 18 oktatási és képzési rendszer vonatkozásában).

Az EKKR-hez kapcsolódóan az egyes országok a kreditekre vonatkozó európai megközelítés – az ECVET– elveit is alkalmazzák a képesítések oly módon történő átalakítása érdekében, hogy az egyének haladásuk során krediteket szerezhessenek a tanulásért, ami lehetővé teszi számukra például azt, hogy zökkenőmentesen és a korábbi tanulásból származó előnyök elvesztése nélkül váltsanak a képzések között.

Az EU emellett a formális tanulási környezeten kívül megszerzett készségek értékelésének módszereit is igyekszik előmozdítani. 2004 óta létezik és rendszeresen frissül a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséhez alkalmazott módszerek listája, amely számos példával szolgál, inspirálva ezzel a szakembereket. Rendelkezésre állnak validációs iránymutatások is, amelyek a validációs rendszerek kidolgozásáért és működtetéséért felelős gyakorlati szakembereket és intézményeket hivatottak támogatni.

 

A határokon átnyúló készségek értékelésének és elismerésének elősegítése

Több olyan eszköz is rendelkezésre áll, amely támogatja a készségek országok közötti felmérését és elismerését, leküzdve az ennek útjában álló – az oktatási és képzési rendszerek különbségeiből adódó – akadályokat.

A már említett ECVET egyik fő célja a készségek határokon átnyúló felmérésének támogatása. Az ECVET olyan elveket biztosít, amelyek lehetővé teszik a külföldön tanuló diákok számára a valamely országban szerzett ismereteik és készségeik más országban történő elismertetését. Gyakran előfordul, hogy amikor valaki külföldre szakmai gyakorlatra megy, hazatérésekor például adott esetben jelentést ír a tapasztalatairól, de nem szerez érte krediteket képzési programja keretében. Az ECVET elvei esélyt adnak arra, hogy az utóbbira is sor kerüljön. Az egyetértési megállapodásokhoz, a tanulmányi megállapodásokhoz, illetve a leckekönyvkivonatokhoz hasonló eszközök alkalmazásával az ECVET lehetővé teszi a tanulók és mentoraik számára, hogy arra összpontosítsanak, miként fogják felmérni, majd érvényesíteni a tanulók megszerzett készségeit. Ezen eszközök révén meg lehet vizsgálni és meg lehet állapítani, milyen tanulási eredmények elérésére kerül sor, és ezeket kik és hogyan fogják értékelni.

Az Europass több eszközből áll, amelyek a megszerzett készségeket hivatottak dokumentálni annak érdekében, hogy azokat jobban lehessen értelmezni a különböző országok között: 

 • Az Europass mobilitási igazolvány a más országban például munkavégzés, önkéntes munka vagy tanulmányi csereprogram keretében megszerzett készségeket tartja nyilván. Két, a mobilitási csereprogramban részt vevő partnerszervezet tölti ki, amelyek közül az egyik a származási, a másik a fogadó országban található. A partnerek lehetnek egyetemek, iskolák, képzési központok, vállalatok, nem kormányzati szervezetek stb. Az igazolvány sikerének kulcsa a megfelelő értékelési eljárások alkalmazása. Számos minta érhető el, amelyek hasznos forrásként szolgálnak.
 • Az oklevélmellékletek és a bizonyítvány-kiegészítők a felsőoktatási, illetve a szakképzési bizonyítványokkal rendelkezők által elsajátított készségeket írják le. További információkkal szolgálnak a hivatalos oklevelekben/diplomákban és/vagy a leckekönyvkivonatokban foglaltakhoz képest, ami által azok – különösen a kibocsátó országon kívüli munkáltatók, illetve intézmények számára – könnyebben érthetőkké válnak. A legtöbb ország létrehozta a bizonyítvány-kiegészítők országos listáját. A sikerhez ezek esetében is kulcsfontosságú, hogy az eszközöket hatékony értékelési eljárások támasszák alá.
 • nyelvi útlevél a nyelvtudás és a nyelvi képzettségek önértékelésére szolgáló eszköz.
 • Az Europass önéletrajz egy szabványosított önéletrajzsablon, amelyet egyre szélesebb körben használnak Európában. Eddig több mint 100 millió önéletrajzot készítettek el az interneten.

Mindezekkel az eszközökkel kapcsolatban tanácsadás és támogatás érhető el a nemzeti Europass központoknál.

 

Hozzáadott érték

Az uniós eszközök megváltoztatják azt a környezetet, amelyben az értékelés történik Európában. A tanulási eredményekre való áttérés jelentős hatással van az értékelési kritériumokra és az értékelés gyakorlatára. Emellett az uniós eszközök ráirányítják a figyelmet arra, hogy komolyan át kell gondolni, hogyan, mikor és hol értékeljük az egyrészt a formális tanulási folyamatokon, másrészt a saját országainkon kívül folytatott tanulást és megszerzett készségeket. Vannak továbbá más eszközök is, amelyeket itt még nem tárgyaltunk, köztük az EQAVET (a szakképzés minőségbiztosításának fejlesztése és javítása terén történő európai együttműködés előmozdítását célzó gyakorlati közösség), a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozása (ESCO), a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv és ahhoz kapcsolódóan a szabályozott szakmák adatbázisa, valamint az ágazati készségútlevelek. Adott esetben érdemes lehet jobban elmélyülnie ezekben. Nagyon érdekes lenne megtudni, mennyire ismerik már az olvasók ezeket az eszközöket, és mennyire élnek velük: kérjük, vegyen részt a bejegyzés mellett található felmérésünkben!


 

Andrew McCoshan több mint 30 éve dolgozik az oktatás és a képzés területén. Több mint 15 éve készít tanulmányokat és értékeléseket az EU számára, azt megelőzően pedig az Egyesült Királyságban volt tanácsadó. Andrew jelenleg független kutatóként és tanácsadóként dolgozik, az Egyesült Királyság európai szakképzési kreditrendszerrel foglalkozó szakértői csoportjának tagja, és az írországi Dublini Városi Egyetem oktatásbeli hátrányokkal foglalkozó központjának tudományos főmunkatársa.

Login (10)

Másik nyelvi verzió iránt érdeklődik?

A dokumentum más nyelveken is elérhető. Kérjük válasszon az alábbiak közül.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE Beszélgetés: Befogadó nyelvi sokszínűség kiépítése Európában

A nyelvtanulás nemcsak a társadalmi befogadás és a munkaerő mobilitása szempontjából kulcsfontosságú, hanem hozzájárul az összetartó, kulturális szempontból gazdag Európához is. Vegyen részt a következő beszélgetésünkben, melyben megvitatjuk a nyelvtanulás mai szerepét Európában.

Több

Angol nyelvű online beszélgetés: Aktív korosodás és életszakaszok közötti átmenet

Mit értünk aktív korosodás alatt? Hogyan segíthet az intergenerációs tanulás az aktív korosodásban és az új életszakaszba lépés folyamatában?

Több