Ugrás a tartalomra
Blog
Blog

Felnőttoktatás: a részvétel tanulásától a tanulás általi részvételig

Az EAEA szakpolitikai asszisztense, Silvia Tursi véleménye arról, hogy a felnőttoktatás milyen módot nyújt a társadalmi életben való részvételre.

Civic engagement EPALE

Az EAEA szakpolitikai asszisztense, Silvia Tursi véleménye arról, hogy a felnőttoktatás milyen módot nyújt a társadalmi életben való részvételre.

A modern társadalomban a kormányzat helyébe a kormányzás lép, és a közvetlen demokráciát támogatják. Az emberek számára ez azt jelenti, hogy egyre inkább elvárják tőlük az aktív részvételt közösségük életében, nemcsak a politikai kérdések, hanem a mindennapi élet tekintetében is.

A PIAAC tanulmánya egyértelmű összefüggést mutatott ki a „bizalom” és a „politikai hatékonyság”, illetve az iskolázottság között. Konkrétan úgy találták, hogy a gyenge alapkészségek összefüggésben állnak az intézménybe vetett kevés bizalommal és azzal, hogy valaki mennyire érzi úgy, hogy nemigen tud hatást gyakorolni a társadalomra.

Felnőttoktatás és polgári szerepvállalás

Különböző tanulmányok hangsúlyozták már, hogy milyen nagy jelentősége van az oktatásnak a politikai részvétel különböző formáinak előrejelzésében. A felnőttoktatás ma döntő szerepet játszik az aktív polgári szerepvállalás előmozdításában, és nemcsak az alacsonyan képzettek körében, hanem a társadalmi életben való részvételre buzdított valamennyi állampolgár esetében.

Az aktív polgári szerepvállalás felnőttoktatás révén történő előmozdításának módja azonban különböző perspektívákat jelöl ki, amelyek visszaköszönnek a különböző gyakorlatokban és kezdeményezésekben.

Egyfelől a felnőttoktatás a tanulásra a demokratikus folyamatokban való részvétel szükséges előfeltételeként tekint. Ebben az esetben a tanulás különböző igényeket szolgálhat: az írástudás és a számolni tudás fejlesztése, a társadalmi életben való részvételt lehetővé tevő alapkészségek javítása, valamint konkrét politikai kérdésekkel és témákkal kapcsolatos képzések és viták. Ez azt jelenti, hogy az egyéneknek előbb el kell sajátítaniuk bizonyos részvételi készségeket, mielőtt polgárként tanulni és beszélni tudnának. Ezek az emberek emellett ösztönzést kapnak arra, hogy ahhoz, hogy jó polgárok legyenek, aktiválják és megszerezzék a „racionális közösség” által meghatározott kompetenciákat. Ez a vízió azt tételezi fel, hogy létezik egy normája annak, hogy mit jelent jó polgárnak lenni.

A felnőttoktatás másfelől egy olyan víziót propagál, amelyben a tanulást magát a közösség életében való részvétel egy formájának tekintik, nem csupán egy eszköznek a részvételre való felkészüléshez. Ez a szemlélet a polgári szerepvállalásra a „gyakorlatok közösségén” belüli elkötelezettségként és a közös tevékenységekben való részvételként tekint.

Példák arra, amikor a tanulás az aktív részvétel eszköze

Lire et Écrire

A belga Lire et Écrire kezdeményezés példa arra a gyakorlatra, amikor a tanulás az aktív részvétel eszközeként szolgál; a kezdeményezés „Üdvözlünk Belgiumban” csomagja a belgiumi mindennapi élet szempontjából jelentőséggel bíró különböző témákat öleli fel. E témák az együttélés, a lakhatás, az egészség, az oktatás, a foglalkoztatás és a társadalombiztosítás, a mindennapi élet, a tartózkodási jogcímek és a migráció, valamint az intézmények. A csomag főleg a Belgiumba újonnan érkezőket célozza meg, de a belga származásúaknak is szól, és általában a társadalomról való gondolkodást elősegítő eszközként működik azzal a céllal, hogy ösztönözze vagy fejlessze a társadalomban való aktív részvételt.

A „Népgyűlés”

A projekteket és kezdeményezéseket gyakran úgy dolgozzák ki, hogy a két szemlélet összekapcsolódik. Érdekes példa erre a „Népgyűlés”, a Folkemødet, amelyet 2011 óta szerveznek meg a dániai Bornholmban. Ez az esemény egy különleges alkalom a demokráciával, az aktív polgári szerepvállalással és a nem formális felnőttképzéssel kapcsolatos gondolatok méltatására, népszerűsítésére és létrejöttére.

A „Népgyűlés” egy politikai fesztivál, amely fórumot biztosít a politikusok, vállalkozások, nem kormányzati szervezetek és az egyszerű állampolgárok közötti nyílt vitákhoz. A célja az, hogy szabad informális szemináriumok és ülések révén erősítse a demokráciát és a párbeszédet az országban. Noha a kezdeményezést a bornholmi hatóságok koordinálják, a szervezést valójában szervezetek, politikai pártok és a részvételi szándékukat kifejező csoportok végzik. Ennek megfelelően a résztvevők egyúttal szervezők is, ami a való életben érvényesülő demokrácia példája.

„100 lépés a finn jövő felé”

A „100 lépés a finn jövő felé” elnevezésű projekt ugyancsak az állampolgári ismeretek oktatásának egy új módszerét látszik megvalósítani a finn felnőttképzési kultúrán belül. A projekt lényege, hogy az embereket be kell vonni a helyi felnőttoktatási központokban megtartott közügyi vitákba, tekintet nélkül korukra és hátterükre. A nyílt viták egyik célja, hogy a felnőttoktatási központokat és munkájukat bemutassák a résztvevők új célcsoportjának. Az összes érdeklődő központot meghívták a projektben való részvételre, és a tervezett 10 vita helyett végül 29 vitát szerveztek, ami jól mutatja a kezdeményezés iránit lelkesedést.

A viták eredményeit továbbították a vitáknak helyet adó városok döntéshozóinak, az állampolgárok pedig lehetőséget kaptak arra, hogy nekilássanak részvételi készségeik fejlesztésének.

Ez a néhány példa áttekintést ad arról, hogy a felnőttoktatás keretében milyen különféle módokon lehet elősegíteni az aktív polgári szerepvállalást és arra ösztönözni az egyes embereket, hogy fejlesszék, javítsák és próbára tegyék részvételi készségeiket.

Mit gondol az állampolgári ismeretek oktatásáról, és hogyan használják azt az Ön szervezetében arra, hogy az egyének számára elősegítsék a közösségben való aktív szerepvállalás lehetőségeinek megragadását? Ossza meg gondolatait a lenti „Megjegyzések” rovatban!


Silvia Tursi az EAEA szakpolitikai asszisztense. A politikatudományok és nemzetközi kapcsolatok területén szerzett diplomát, és további tanulmányokat folytat az oktatás területén, továbbá tapasztalattal rendelkezik európai projektek oktatójaként és különböző szervezetek projekt- és kutatási asszisztenseként.

Login (5)

Másik nyelvi verzió iránt érdeklődik?

A dokumentum más nyelveken is elérhető. Kérjük válasszon az alábbiak közül.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE-közösség: Ossza meg sikeres munkahelyi felnőttkori tanulási projektjeit a közösséggel!

Szeretnénk, ha az EPALE-közösség tagjaként beszámolna a munkahelyi tanulás témakörében végrehajtott bármilyen sikeres projektről, kezdeményezésről vagy programról.

Több