European Commission logo
Create an account
Oznake

Oznake

Learner Support Theme.
Učenici

Korisnici koji znanje stječu na nastavi, učenjem, praktičnim vježbama i drugim metodama

Learning environments Theme.
Okruženja

Fizička ili online mjesta, konteksti i kulture u kojima nastavnici u obrazovanju odraslih poučavaju.

Policy Theme.
Politika

Okviri, financiranje i planovi koji obuhvaćaju zajedničke ciljeve i postupke u području obrazovanja odraslih

Quality Theme.
Kvaliteta

Razina kompetencije ili standarda postignuta obrazovnom aktivnošću, materijalom ili programom