chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - e-Platforma za obrazovanje odraslih u Europi

Informiranje i usmjeravanje

Resursi

| 10 travnja 2020
| po Katre Savi

Sisekoolituse konverents 2017: Miks ühed süsteemid toimivad? toimus 24. novembril 2017 Tallinnas. 

Konverentsi eesmärk oli teadvustada sisekoolitust kui arendustegevust, mis vajab tulemuslikkuse saavutamiseks ja tasakaalu hoidmiseks süsteemset lähenemist ning järjepidevat arendamist.

Vaata konverentsi ettekannete videosalvestusi:

Avasõnad. Milline mõtlemine annab süsteemsuse? Tauri Tallermaa koolitaja ja mälutreener

Blog

| 10 travnja 2020
| po Péter Éva Kovácsné

Folyamatos technológiai forradalmat élünk, a munkaerő-piac változásai egyre nehezebben kiszámíthatók, ezáltal az egyén szakmai életútja is egyre nehezebben tervezhető. Egyes munkakörök és foglalkozások tartalma átalakul, egyes szakmák eltűnnek, újak alakulnak. Jelentős azon munkavállalók száma, akik "elavult" szakképesítéssel vagy a XXI. század gazdasági kihívásainak nem megfelelő készségekkel rendelkeznek. Az egyénnek folyamatosan fejlesztenie kell magát, hogy megbirkózzon a változó munkaerőpiac kihívásaival.

Vijesti

| 9 travnja 2020
| po Daniela Ermini

La rivista Form@re. Open journal per la formazione in rete lancia una Call for papers finalizzata alla creazione di un dossier che, fino al 31 dicembre 2020, raccoglierà il know-how esistente in merito alla gestione del post Covid-19 proveniente da ricercatori di diversi ambiti e discipline, assicurando immediatamente la pubblicazione sulla propria piattaforma del materiale raccolto (testi, video, slide).

Resursi

| 9 travnja 2020
| po Kadi Kass

On levinud praktikaks, et uue töötaja sisseelamist ning arengut toetatakse läbi juhendamise, seejuures on väärtustatud ressursiks organisatsioonis pikaajalise kogemusega töötajad, kellel on teadmised ning oskused (Jarvis, 2001). Töötaja igakülgse arengu toetamise võimaluseks on sisseelamisprogramm, mis lähtuks mentorluse põhimõtetest. Toetudes läbiviidud intervjuu tulemuste ja sisseelamisprogrammide analüüsi tulemustele võib väita, et Eesti avaliku teenistuse organisatsioonides tegeletakse samuti uute töötajate juhendamisega.

Resursi

| 9 travnja 2020
| po Kadi Kass

Käesoleva magistritöö uurimisprobleem seisneb selles, et paljud õpetajad, kes on asunud erialasele tööle õpingute ajal, tunnevad, et nad vajavad enesetäiendust õpilaste nõustamise valdkonnas. Paljud tudengid töötavad juba õpingute ajal erialasel ametikohal ning puutuvad kokku koolielu argipäevaga. Lisaks ainetundide andmisele peab õpetaja õpilaste jaoks olemas olema, kui nad vajavad abi.

Resursi

| 9 travnja 2020
| po Georgi SKOROBOGATOV

EXECUTIVE SUMMARY

A consortium led by the University of Warwick’s Institute for Employment Research, in partnership with University of Jyväskylä’s Finnish Institute for Educational Research and with support from EY, was commissioned by European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion to undertake a study on lifelong guidance (LLG) policy and practice in the EU focusing on trends, challenges and opportunities.

Resursi

| 9 travnja 2020
| po Kadi Kass

Õpitu ülekanne on kompleksne, süstemaatiline protsess, mida mõjutavad sellised tegurid nagu koolituse ülesehitus, töökeskkond ning töökohal valitsev kliima, milles avaldub õppija võime ja motivatsioon õppida ning rakendada omandatut tööülesannete täitmiseks (Donovan & Darcy, 2011). Uuringute andmetel õpitu ülekannet ei toimu alati, vaid 15–20 % õpitust kantakse üle töökohale (Bjerregaard et al., 2016). Ülekande probleemi on seostatud puudulike teadmistega selle kohta, mis paneb töötajat tulemuslikult oskusi ja teadmisi üle kandma töökohale (Michalak, 1981).

Blog

| 9 travnja 2020
| po Annamária Kiss

Ez a blogbejegyzés egy új technológiai eszköz bevonásának lehetőségeit tekinti át az életpálya-tanácsadás, és legfőképp a pályaorientáció vonatkozásában. A jelentés – amelynek kivonatát tartalmazza a bejegyzés – összegzi az elmúlt években közzétett tanulmányokat a munkaerőpiac és technológiai változások vonatkozásában.

Resursi

| 8 travnja 2020
| po Kadi Kass

Vanemaharidus on eetiline valdkond, mis eeldab professionaalseid koolitajaid (Sutrop, 2009, 50) ja vajab Eestis arendamist (Edovald & Roosa, 2011; Kullaste, 2012; Kõvermägi, 2012; Trummal, 2017; Laste ja perede arengukava 2012–2020; Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020; Õppiv…, 2008). Lapsevanemate koolitused on isiklikud – peret ja suhteid puudutavad, mis eeldab lapsevanemate koolitajatelt armastuse tarkust ja professionaalsust, mille aluseks on eetilised väärtused.

Resursi

| 8 travnja 2020
| po Kadi Kass

Õendusmentorite tegevus on suunatud uue õendustöötaja ja/või õendusüliõpilase tööalaste oskuste arendamisele ja hoiakute kujundamisele, aidates ületada kohanemis- ja arengutakistusi ja toetades professionaalset arengut. Õdede suurt puudust Eesti tervishoiuasutustes silmas pidades võib väita, et õendusmentorite roll kogu tervishoiusüsteemis on väärt olema tähelepanu keskpunktis.

Resursi

| 7 travnja 2020
| po Kadi Kass

OSKA ehk kutsekoja tööturu oskusi ja vajadusi analüüsiv 2016 raport „Töö ja oskused 2025“ nendib, et Eesti ja organisatsioonide arengut pärsib töötajate arvu pidev vähenemine, suureks probleemiks on tööjõuturul osalejate erialalise ettevalmistuse ja kompetentside ebakõla. Keskkond, milles organisatsioonid tegutsevad, on erakordselt kiiresti muutuv. Muudatustega toimetulekuks on oluline nii organisatsioonide kui inimeste pidev õppimine.

E-Sports / E-Gaming als Trend für die Erwachsenenbildung_© OpenClipart-Vectors | Pixabay

Blog

| 6 travnja 2020
| po EPALE Keskus Eestis

Täpselt nagu teistes tööstustektorites ja haridus valdkondades on ka täiskasvanuhatidus ja täiendõpe sõltuv uutest arengutest ja peab nendega kohanema. Mistõttu TRENDID, mis on usaldusväärsete allikate poolt esiletoodud, muutuvad tähtsateks punktideks, mida analüüsida. Järgnev allikas heidab valgust erinevalete tendide lähenemise kohta. Järgnev erinevate trendikäsitluste analüüs on mõeldud sellele küsimusele veidi valgust heitma.

WE WANT TO BE YOUR KA204 OR KA205 PARTNER

Looking to join your KA204/KA205 projects. topcoach.sk is an adult and youth educational company, based in Bratislava (Slovakia).
We can build a new training program related to soft-skills, self-development and leadership topics, according to the needs of your project. We are also able to create a toolkit, curriculums and share best practices in the field of adult, youth and vocational education.

Resursi

| 6 travnja 2020
| po Uros Velickovic

This paper presents the results of a theoretical-empirical research intended to examine the educational needs of young adults, originating from their concern regarding the contemporary traits of professional life. The framework for the analysis of the identified educational needs of the target group comprises statistical indicators, results of empirical research and consideration of the theoretical specificities of young adults’ career development.

Blog

| 6 travnja 2020
| po Veronika Tuul

Šodien nav nepieciešams nevienu pārliecināt, ka vides aizsardzība un videi draudzīga uzvedība ir izšķiroši svarīgas cilvēces pastāvēšanai ilgtermiņā. Igaunijas 5. pasniedzēju “ne-konferencē”, kurā piedalījās profesionāļi no dažādiem pieaugušo izglītības sektoriem, galvenā uzmanība bija pievērsta vides jautājumiem, analizējot pašu pasniedzēju izpratni.

Would like to be a part of your KA205 project

We are looking for a few more project to contribute to, preferably KA205. topcoach.sk is an adult and youth educational company, based in Bratislava (Slovakia).
We can build a new training program related to soft-skills, self-development and leadership topics, according to the needs of your project. We are also able to create a toolkit, curriculums and share best practices in the field of youth and vocational education.

Resursi

| 5 travnja 2020
| po Kadi Kass

Juhtimine ja täiskasvanute õppimise ja arengu toetamine on omavahel seotud. Andragoogika ja juhtimine on kaks väga rikkalikku ja erinevat uurimisvaldkonda, üks uurib seda, kuidas inimene õpib ning kuidas seda õppimist toetada, ja teine, kuidas inimene juhib, ning sageli vaadeldakse neid kahte valdkonda eraldiseisvatena. Samas on mõlemas valdkonnas sarnast, ent räägitakse erinevas mõistete keeles.

Resursi

| 4 travnja 2020
| po Kadi Kass

Andragoogika põhiseisukohtadest lähtuvalt on väga oluline, kuidas minu uurimusteemaga suhestuvad õpetajad, kes oma igapäevatöös tegelevad iseenda ja teiste arengut puudutavate teemadega. Uurimuse keskseks aineks on professionaalse identiteedi ja subjektiivse heaolu seosed. Identiteedi all mõeldakse selget arusaama iseendast ning see on inimese eesmärgi ja ühtsuse otsing ning tulemus (McAdams, 1988). Kokku saavad inimese mina-määratlus, organisatsiooni väärtused ja põhimõtted ning organisatsiooni identiteedi konstrueerimine läbi suhetevõrgustiku.

Blog

| 3 travnja 2020
| po Eszter KARVAZY

Az egész életen át tartó tanulásról eddig is sok gondolat és információ jelent meg, kiemelve, mennyire fontos, hogy a tanulásra úgy tekintsünk, mint egy állandó, az életünk minden területét érintő folyamatra. Életutunk során ma már többször is változhatnak a munka- vagy magánéleti körülményeink, illetve olyan társadalmi változások történhetnek, mint például a korona vírus megjelenése, amelyek szó szerint „kikényszerítik” az új ismeretek, készségek megszerzését. A munka és karrier döntésekben nagy segítséget jelentenek a tanácsadó szolgáltatások.

Blog

| 3 travnja 2020
| po Adrienn Leffler

A Euroguidance Magyarország az Európai Bizottság Erasmus+ program keretében működő Euroguidance hálózat tagja. Tevékenységét 2000-ben kezdte meg, jelenleg a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szervezeti keretei között látja el a feladatait.

Blog

| 2 travnja 2020
| po Györgyi Bajka

A pályaorientáció korábban az iskolás korosztályhoz kötődött, amikor a fiatalok kiválasztották azt a szakmát, amivel a későbbi életük során foglalkozni szerettek volna. A megváltozott munkaerőpiaci helyzet azonban  ma már az egyént életpályája során újabb és újabb döntési helyzet elé állítja, melynek számos formája lehet, például munkahelyváltás, pályamódosítás, a munkahelyen belüli szakmai előmenetel is.

Blog

| 2 travnja 2020
| po Martina Pervan
Avec la pandémie en cours qui impacte la planète entière et dont les conséquences sont difficilement prévisibles à ce jour, parler de formation et d’accompagnement peut paraître dérisoire voire décalé. Pourtant, la question de la continuité des activités et des services apparaît partout comme essentielle.

Blog

| 1 travnja 2020
| po Brigitte Bosche

In Deutschland unterstützt der ProfilPASS bei der Ermittlung von informell erworbenen Kompetenzen. Doch wie sieht es in anderen Ländern aus? Ein Erfahrungsbericht zeigt, wie die Adaption des ProfilPASS in Bosnien und Herzegowina gelaufen ist. 

Blog

| 1 travnja 2020
| po Sorin Angheluta
Cu pandemia în curs de desfășurare, care are impact asupra întregii planete și ale cărei consecințe sunt dificil de prevăzut până în prezent, a vorbi despre formare și sprijin poate părea derizoriu sau chiar deplasat. Cu toate acestea, problema continuității activităților și a serviciilor apare pretutindeni ca fiind esențială.

Vijesti

| 1 travnja 2020
| po Erika Novotná

V súčasnosti sa vo väčšine európskych krajín zatvárajú školy a vzdelávacie inštitúcie. Výučba a vzdelávanie sa presunuli do virtuálnej reality a všetci sme online. Na podporu učiteľov a rodičov, v tejto krízovej situácii súvisiacej s celosvetovo sa šíriacou pandémiou, otvorili škandinávske krajiny svoje e-learningové nástroje pre svet, bezplatne.

Blog

| 31 Ožujak 2020
| po Annamária Kiss

A különböző tanácsadási elméletek eltérő mértékben fókuszálnak a környezeti tényezőkre, ez leginkább az elmélet megalkotójának egyéni megközelítésétől függ, amely abban a társadalmi-gazdasági, geopolitikai, kulturális, történelmi kontextusban formálódott, amiben az illető felnőtt. Két, szakmai körökben ismert elméletet is vizsgál a FUTURE projekt jelentése: Holland és D. E. Super elméletét, emellett a tanácsadásban releváns környezeti tényezők változását is összefoglalja.

Stranice

Pretplati se na RSS - Informiranje i usmjeravanje