chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - e-Platforma za obrazovanje odraslih u Europi

Poduzetništvo i zapošljavanje

Resursi

| 2 Srpanj 2020
| po Katre Savi

Transpordi, logistika, mootorsõidukite remondi ja hoolduse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta lõpus.

Transpordi, logistika, mootorsõidukite remondi ja hoolduse (TLM) valdkonna uuringus kajastatakse erinevaid valdkonna tegevusalasid – mootorsõidukite müük, remont ja rent; maismaa-, vee-, ja õhutransport; laondus ja veondust abistavad tegevused ning posti- ja kulleriteenistus.

Resursi

| 2 Srpanj 2020
| po Katre Savi

Tervishoiu valdkonna oskuste ja tööjõuvajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta esimeses pooles.

Prognoosi keskmes on tervishoiu valdkonna terviklik vaade, tööjõuvajadust analüüsitakse kõikide tervishoiuteenuste osutamisega ja terviseedendusega vahetult seotud ametirühmade lõikes, kelle ettevalmistamises on haridussüsteemil oluline roll. Vaatluse all on nii arstide-õdede tasand aga ka teised arvukad ametialad nagu psühholoogid, radioloogiatehnikud, füsioterapeudid jt. 

Resursi

| 2 Srpanj 2020
| po Katre Savi

Põllumajanduse ja toiduainetööstuse valdkonna tööjõu- ja oskustevajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aastal.

Põllumajanduse ja toiduainetööstuse (PMTT) uuringus kajastatakse erinevaid valdkonna tegevusalasid – taime- ja loomakasvatus, kalapüük ja vesiviljelus, veterinaaria ning toiduainete  ja joogitootmine.

Resursi

| 2 Srpanj 2020
| po Katre Savi

Energeetika ja kaevandamise valdkonna tööjõu- ja oskustevajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta esimeses pooles.

Energeetika ja kaevandamine (EK) on kiiresti arenev, kõrge lisandväärtusega, innovaatiline ning riigi ja majanduse toimimiseks väga oluline ressursside ja nutika spetsialiseerumisega seonduv valdkond. Valdkonnas kasvab vajadus inseneride ja tehnikute järele, samas lihttöötajate arv väheneb. 

Resursi

| 1 Srpanj 2020
| po Kadi Kass

Töökohapõhine väljaõpe on süstemaatiline eriala väljaõpe ettevõttes või asutuses või iseseisva spetsialisti käe all, mille eesmärk on omandada kogemusi ja teadmisi ning mis peab vastama kindlaks määratud standarditele või õigusaktidele. Lisaks sellele on nimetatud praktika eesmärk rakendada koolis omandatud teadmisi ning oskusi reaalses töökeskkonnas.

Vijesti

| 1 Srpanj 2020
| po Kadi Kass

Dorpat Koolitus OÜ otsib virtuaalset ettevõtluskoolitajat.

Õpetamine toimub veebipõhiselt/virtuaalselt Skypes või Zoomis.

Tööülseanneteks: ettevõtluskoolituste ettevalmistamine, läbiviimine, õppijatega suhtlemine, äriplaanide ja turundusplaanide hindamine ja tagasiside andmine.

Ootused kandidaadile:

  • töökogemus sarnasel ametikohal vähemalt 1 aasta;
  • haridustase - rakenduskõrgharidus;
  • arvutioskus - kesktase;
  • muud nõuded - kohusetundlikkus, hea suhtlemisoskus, lojaalsus.

 

Blog

| 1 Srpanj 2020
| po Monika Smekalová

napsala Julie Wietrich, přeloženo z němčiny

Roční setkání účastníků projektu Partizipation 4.0: Německo – francouzský projekt vytváří systémy pro francouzské zaměstnance s postižením, aby je podpořil v nalezení nového pracovního místa v Německu.

Resursi

| 1 Srpanj 2020
| po Katre Savi

Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta esimeses pooles.

Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse (KKPE) valdkond on oluline ressursside ja nutika spetsialiseerumisega seonduv valdkond, kus riik panustab oluliselt ka teadus- ja arendustegevusse.

KKPE valdkonna ettevõtted moodustavad umbes 1% kõigist Eesti ettevõtetest ja 8% töötleva tööstuse ettevõtetest.

Resursi

| 1 Srpanj 2020
| po Katre Savi

Ehituse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aastal.

Ehituse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringus käsitleti valdkonna tegevusaladena hoonete ja rajatiste ehitust, eriehitustöid ning arhitekti- ja inseneritegevusi.

Vijesti

| 1 Srpanj 2020
| po Aldis Lazda

Lai cilvēkiem, kuri ilgu laiku ir bez darba, palīdzētu pārvarēt ilgstošo bezdarbu veicinošos faktorus, no 2016.gada sākuma līdz 2020.gada sākumam Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īstenoja Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”, ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanai darba tirgū piedāvājot īpašu pasākumu un aktivitāšu kompleksu.

Vijesti

| 1 Srpanj 2020
| po Redaktion Deuts...

Das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn nimmt die Zusammenhänge zwischen Fachkräfteengpässen und der individuellen Wahl der Erwerbsform im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung in klein- und mittelständigen Unternehmen in den Blick. Darüber hinaus zeigen die Autoren die Konsequenzen und Chancen auf, die sich daraus für die strategische Unternehmensführung in KMU und Wirtschaftspolitik ergeben.

Resursi

| 29 lipnja 2020
| po Katre Savi

Sotsiaaltöö tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) koostati 2016. aastal.

OSKA sotsiaaltöö valdkond keskendus tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosimisele hooldustöö ja tegevusjuhendamise, sotsiaaltöö ja nõustamise ning lapsehoiu valdkondades.

Eestis toimuvad demograafilised muutused: sündimus on vähenenud, eluiga aga pikeneb. Sotsiaalsektoris on ette näha eakatele suunatud teenuste vajaduse kasvu, samas kui tööealise elanikkonna osa kahaneb.

Resursi

| 29 lipnja 2020
| po Katre Savi

Metsanduse ja puidutööstuse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) koostati 2016. aastal.

OSKA metsanduse ja puidutööstuse valdkonna uuringus prognoositi tööjõu- ja oskuste vajadust metsamajanduse ja metsavarumise, mööbli tootmise, paberi ja pabertoodete tootmise ning puidutöötlemise ja puittoodete tootmise valdkondades.

Resursi

| 29 lipnja 2020
| po Katre Savi

Metalli- ja masinatööstuse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) koostati 2016. aastal. 

Eestis tegutseb üle 2000 metalli- ja masinatööstuse ettevõtte. Valdkonna suurimaks haruks on metallitööstus, mis on tootmismahult toiduainetööstuse ja puidutööstuse järel üks suuremaid tööstusharusid. Masinaehitus on samas üks Eesti olulisematest majanduse kasvuvaldkondadest ning enamuse sektori müügist moodustab eksport. Eesti siseturg on tähtsam masinate ja seadmete remondis ja paigalduses ning metalltoodete tootmises.

Resursi

| 29 lipnja 2020
| po Katre Savi

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2016. a. alguses.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimaluste kasutamine kõigis majanduse valdkondades on üks olulisemaid Eesti majanduse arenguvõimalusi. IKT võimaldab tõsta traditsiooniliste majandusharude konkurentsivõimet ja aidata kaasa majanduse struktuuri muutmisele.

Resursi

| 29 lipnja 2020
| po Katre Savi

Arvestusala tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2016. a alguses ning keskendus tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosimisele raamatupidamise ning sisese ja välise audiitortegevuse valdkondades.

Nutikate masinate ja infosüsteemide kasutuselevõtuga koos väheneb vajadus lihtsama ja rutiinsema raamatupidamisliku töö järgi. Samal ajal oodatakse valdkonda magistritasemel haridusega töötajaid, kes suudavad tänaste majandusandmete pealt tuleviku prognoosida, et sellega olla järjest enam tõsiselt võetavaks toeks majandusotsuste langetamisel.

Blog

| 29 lipnja 2020
| po Camille POIRAUD
Um über die berufliche Integration von Migrantinnen in Frankreich sprechen zu können, müssen wir verschiedene Aspekte der französischen Geschichte, Politik und Wirtschaft sowie die verschiedenen Darstellungen und Herausforderungen verstehen, die ein so komplexes Phänomen wie die Migration in diesem Land geschaffen haben. In diesem Artikel betrachten wir das Konzept der Eingliederung (insertion) und wie diese in Frankreich wahrgenommen wird. Wir fahren fort mit der Art und Weise, wie sich dieses Konzept auf die Frauenmigration und die Schwierigkeiten, mit denen Migrantinnen auf ihrem Weg zur beruflichen Eingliederung konfrontiert sind, bezieht und beleuchten die Folgen dieser Schwierigkeiten, um mit Empfehlungen zur Beseitigung dieser Schwierigkeiten und zur Stärkung der Handlungsfähigkeit von Migrantinnen abzuschließen.

Blog

| 29 lipnja 2020
| po Camille POIRAUD
Before looking at the professional integration of migrant women in France, it is important to understand different aspects of French history, politics and economy, as well as the different representations and challenges that the complex phenomenon of migration has created in this country. In this article, we will discuss the notion of integration and how it has been understood in France. We will then look at the way in which this concept relates to the migration of women and the difficulties that migrant women face in the process of professional integration, including the consequences of these difficulties and finishing with the recommendations that have been made to combat them and to strengthen the capacity of migrant women to take action.

Blog

| 28 lipnja 2020
| po Vacide Erdoğan

As an Innovative and Entrepreneur Society Organization (İNOGİT), we have carried out an Erasmus+ Adult Education Project about the effect of using social media on increasing the women entrepreneurship.

In this post, I would like to share some headlines and topics.

 

Vijesti

| 27 lipnja 2020
| po Zintis Buls

2020. gada 5. septembrī Jelgavā, Pasta salā festivāla “Mehatrons 2020” ietvaros notiks izgudrojumu un inovāciju izstāde MINOX ZEMGALE 2020. Aicinām ikvienu, kurš ir kaut ko izgudrojis, pieteikties ar savu izgudrojumu un piedalīties izgudrojumu un inovāciju izstādei. Dalībai nav ne vecuma, ne arī citu ierobežojumu.

Resursi

| 26 lipnja 2020
| po Katre Savi

OSKA ärindushariduse 2020. aasta aprillis valminud metaanalüüs pakub tervikpilti ärinduse ja halduse ning majandusteaduse õppe vaatepunktist. Analüüs annab ülevaate õppes toimunud muutustest ja arengust ning koondab ja sünteesib varasemate OSKA uuringute põhjal ärinduse ja halduse ning majandusteaduse erialadega seotud kutsealade tööturunõudluse ning nõudluse-pakkumise tasakaalu hinnangu.

Resursi

| 26 lipnja 2020
| po Ivan HROMATKO

This is the first of five eManuals, from the new series, covering the experiences of partner organisations within the "Educational theatre as the place of raising inclusion and employability of people with disability – Expander" Erasmus+ Strategic Partnership in adult education.

Vijesti

| 24 lipnja 2020
| po Yasin ÖZARSLAN

Since the start of the pandemic, crisis management in education has focused on children and young people, but adult education is also as critical in times of crisis. Ministries of education have encouraged educational institutions to use online and distance education to ensure ‘continuity of learning. However, adult education has not yet caught the attention of governments.

Blog

| 23 lipnja 2020
| po Connor Stevens

Connor Stevens, Research Manager at Learning and Work Institute shares their recent study that looked at the incidence and causes of low paid work in Northern Ireland and investigated what policy makers and practioners can do to tackle this ever-present challenge. This blog shares insight into the types of employment and skills interventions that can be taken to deliver better work for all.

Stranice

Pretplati se na RSS - Poduzetništvo i zapošljavanje