chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - e-Platforma za obrazovanje odraslih u Europi

Poduzetništvo i zapošljavanje

Blog

| 7 Srpanj 2020
| po Camille POIRAUD
Para poder hablar de la inserción profesional de las mujeres migrantes en Francia se necesitan entender diferentes aspectos históricos, políticos, económicos y sociales, así como las diferentes representaciones y desafíos que un fenómeno tan complejo como la migración han provocado en dicho país. En este artículo hablaremos entonces de la noción de inserción y de como es y ha sido concebida a lo largo de los años. Continuaremos con la manera en que este concepto se vincula con la migración femenina y de las dificultades que las mujeres migrantes enfrentan en su proceso de inserción laboral, pasando por las consecuencias de dichas dificultades para finalizar con las recomendaciones que se han hecho para combatirlas y reforzar la capacidad de acción de las mujeres migrantes.

Resursi

| 7 Srpanj 2020
| po Katre Savi

Hariduse ja teaduse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2018. aasta sügisel.

Haridusel ja teadusel on oluline roll Eesti jätkusuutliku majandusarengu tagamisel. Hariduse nüüdisajastamise protsessi eelduseks on haridusvaldkonna töötajate teadmiste ja oskuste vastavus 21. sajandi õppimise ja õpetamise tasemele. Koolidel tuleb õppetöö korraldamisel arvestada nii õppijate vajaduste ja võimete kui ka uutest tehnoloogiatest tingitud muutustega.

Vijesti

| 6 Srpanj 2020
| po Kadi Kass

Äri-Info Koolituskeskus otsib koolitusjuhti / kogemusega koolitustegevuse koordinaatorit.

Oleme väike ettevõte 10-aastase kogemusega koolituste loomises. Korraldame ainult tehnilisi koolitusi (energeetika-, tootmise-, ehitus-, projekteerimise-, meditsiini valdkondades). Ettevõtte tegevusvaldkonna kohta leiate infot kodulehelt www.ariinfo.ee.

Blog

| 6 Srpanj 2020
| po Botez Corina

O poveste de succes suedeză arată potențialul programelor de recalificare a angajaților disponibilizați. 

Criza produsă de pandemia COVID-19 a ridicat provocări enorme, în special în ceea ce privește redistribuirea forței de muncă în sectoare precum asistența medicală și, în diferite grade, în educație și vânzarea cu amănuntul on-line.

Resursi

| 6 Srpanj 2020
| po Susanne Witt

In der Trendstudie 2020 ermittelt der Wuppertaler Kreis e.V., der Bundesverband betriebliche Weiterbildung, deutliche Umsatzrückgängen und in der Folge bei mehr über 50 Prozent der Dienstleistungsanbieter den Weg in die Kurzarbeit. Der Geschäftslage-Indikator Weiterbildung sank bis zur Jahreshälfte 2020 auf 86 Punkte. Letztmalig lag der Wert als Gradmesser für die wirtschaftlich Stimmung während der Finanzkrise im Jahr 2009 unter 100 Punkten, zum Vergleich im Jahr 2018 lag der GI bei 125 Punkten und im Jahr 2019 bei 118 Punkten.

Vijesti

| 3 Srpanj 2020
| po Kadi Kass

Sutherland Global Service OÜ is seeking an attentive and goal-oriented person to joining us as a Training specialist to ensure the expansion of our service delivery center in Tallinn. If You are looking to build a fulfilling career and are confident you have the skills and experience to help us succeed, we want to work with you!

Your main tasks:

Vijesti

| 3 Srpanj 2020
| po Kadi Kass

Gustav Adolfi Koolituskeskus pakub tööd koolitusjuht-õppekoordinaatorile.

Nõuded kandidaadile:

Töökogemus sarnasel ametikohal vähemalt 1 aasta

Haridustase: rakenduskõrgharidus

Keeleoskus: eesti keel kõnes ja kirjas C1 - väga hea

Arvutioskus: kesktase

Muud nõuded: eeldame kandidaadilt head suhtlemisoskust, täpsust, koostöövalmidust, vastutustundlikkust ning lojaalsust.
Kasuks tuleb inglise keele oskus

Omalt poolt pakume: huvitavat ja mitmekesist tööd, avatust uutele ideedele, avatud ja paindlikku töökeskkonda.

 

Resursi

| 2 Srpanj 2020
| po Katre Savi

Transpordi, logistika, mootorsõidukite remondi ja hoolduse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta lõpus.

Transpordi, logistika, mootorsõidukite remondi ja hoolduse (TLM) valdkonna uuringus kajastatakse erinevaid valdkonna tegevusalasid – mootorsõidukite müük, remont ja rent; maismaa-, vee-, ja õhutransport; laondus ja veondust abistavad tegevused ning posti- ja kulleriteenistus.

Resursi

| 2 Srpanj 2020
| po Katre Savi

Tervishoiu valdkonna oskuste ja tööjõuvajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta esimeses pooles.

Prognoosi keskmes on tervishoiu valdkonna terviklik vaade, tööjõuvajadust analüüsitakse kõikide tervishoiuteenuste osutamisega ja terviseedendusega vahetult seotud ametirühmade lõikes, kelle ettevalmistamises on haridussüsteemil oluline roll. Vaatluse all on nii arstide-õdede tasand aga ka teised arvukad ametialad nagu psühholoogid, radioloogiatehnikud, füsioterapeudid jt. 

Resursi

| 2 Srpanj 2020
| po Katre Savi

Põllumajanduse ja toiduainetööstuse valdkonna tööjõu- ja oskustevajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aastal.

Põllumajanduse ja toiduainetööstuse (PMTT) uuringus kajastatakse erinevaid valdkonna tegevusalasid – taime- ja loomakasvatus, kalapüük ja vesiviljelus, veterinaaria ning toiduainete  ja joogitootmine.

Resursi

| 2 Srpanj 2020
| po Katre Savi

Energeetika ja kaevandamise valdkonna tööjõu- ja oskustevajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta esimeses pooles.

Energeetika ja kaevandamine (EK) on kiiresti arenev, kõrge lisandväärtusega, innovaatiline ning riigi ja majanduse toimimiseks väga oluline ressursside ja nutika spetsialiseerumisega seonduv valdkond. Valdkonnas kasvab vajadus inseneride ja tehnikute järele, samas lihttöötajate arv väheneb. 

Resursi

| 1 Srpanj 2020
| po Kadi Kass

Töökohapõhine väljaõpe on süstemaatiline eriala väljaõpe ettevõttes või asutuses või iseseisva spetsialisti käe all, mille eesmärk on omandada kogemusi ja teadmisi ning mis peab vastama kindlaks määratud standarditele või õigusaktidele. Lisaks sellele on nimetatud praktika eesmärk rakendada koolis omandatud teadmisi ning oskusi reaalses töökeskkonnas.

Vijesti

| 1 Srpanj 2020
| po Kadi Kass

Dorpat Koolitus OÜ otsib virtuaalset ettevõtluskoolitajat.

Õpetamine toimub veebipõhiselt/virtuaalselt Skypes või Zoomis.

Tööülseanneteks: ettevõtluskoolituste ettevalmistamine, läbiviimine, õppijatega suhtlemine, äriplaanide ja turundusplaanide hindamine ja tagasiside andmine.

Ootused kandidaadile:

  • töökogemus sarnasel ametikohal vähemalt 1 aasta;
  • haridustase - rakenduskõrgharidus;
  • arvutioskus - kesktase;
  • muud nõuded - kohusetundlikkus, hea suhtlemisoskus, lojaalsus.

 

Blog

| 1 Srpanj 2020
| po Monika Smekalová

napsala Julie Wietrich, přeloženo z němčiny

Roční setkání účastníků projektu Partizipation 4.0: Německo – francouzský projekt vytváří systémy pro francouzské zaměstnance s postižením, aby je podpořil v nalezení nového pracovního místa v Německu.

Resursi

| 1 Srpanj 2020
| po Katre Savi

Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta esimeses pooles.

Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse (KKPE) valdkond on oluline ressursside ja nutika spetsialiseerumisega seonduv valdkond, kus riik panustab oluliselt ka teadus- ja arendustegevusse.

KKPE valdkonna ettevõtted moodustavad umbes 1% kõigist Eesti ettevõtetest ja 8% töötleva tööstuse ettevõtetest.

Resursi

| 1 Srpanj 2020
| po Katre Savi

Ehituse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aastal.

Ehituse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringus käsitleti valdkonna tegevusaladena hoonete ja rajatiste ehitust, eriehitustöid ning arhitekti- ja inseneritegevusi.

Vijesti

| 1 Srpanj 2020
| po Aldis Lazda

Lai cilvēkiem, kuri ilgu laiku ir bez darba, palīdzētu pārvarēt ilgstošo bezdarbu veicinošos faktorus, no 2016.gada sākuma līdz 2020.gada sākumam Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īstenoja Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”, ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanai darba tirgū piedāvājot īpašu pasākumu un aktivitāšu kompleksu.

Vijesti

| 1 Srpanj 2020
| po Redaktion Deuts...

Das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn nimmt die Zusammenhänge zwischen Fachkräfteengpässen und der individuellen Wahl der Erwerbsform im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung in klein- und mittelständigen Unternehmen in den Blick. Darüber hinaus zeigen die Autoren die Konsequenzen und Chancen auf, die sich daraus für die strategische Unternehmensführung in KMU und Wirtschaftspolitik ergeben.

Resursi

| 29 lipnja 2020
| po Katre Savi

Sotsiaaltöö tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) koostati 2016. aastal.

OSKA sotsiaaltöö valdkond keskendus tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosimisele hooldustöö ja tegevusjuhendamise, sotsiaaltöö ja nõustamise ning lapsehoiu valdkondades.

Eestis toimuvad demograafilised muutused: sündimus on vähenenud, eluiga aga pikeneb. Sotsiaalsektoris on ette näha eakatele suunatud teenuste vajaduse kasvu, samas kui tööealise elanikkonna osa kahaneb.

Resursi

| 29 lipnja 2020
| po Katre Savi

Metsanduse ja puidutööstuse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) koostati 2016. aastal.

OSKA metsanduse ja puidutööstuse valdkonna uuringus prognoositi tööjõu- ja oskuste vajadust metsamajanduse ja metsavarumise, mööbli tootmise, paberi ja pabertoodete tootmise ning puidutöötlemise ja puittoodete tootmise valdkondades.

Resursi

| 29 lipnja 2020
| po Katre Savi

Metalli- ja masinatööstuse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) koostati 2016. aastal. 

Eestis tegutseb üle 2000 metalli- ja masinatööstuse ettevõtte. Valdkonna suurimaks haruks on metallitööstus, mis on tootmismahult toiduainetööstuse ja puidutööstuse järel üks suuremaid tööstusharusid. Masinaehitus on samas üks Eesti olulisematest majanduse kasvuvaldkondadest ning enamuse sektori müügist moodustab eksport. Eesti siseturg on tähtsam masinate ja seadmete remondis ja paigalduses ning metalltoodete tootmises.

Resursi

| 29 lipnja 2020
| po Katre Savi

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2016. a. alguses.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimaluste kasutamine kõigis majanduse valdkondades on üks olulisemaid Eesti majanduse arenguvõimalusi. IKT võimaldab tõsta traditsiooniliste majandusharude konkurentsivõimet ja aidata kaasa majanduse struktuuri muutmisele.

Resursi

| 29 lipnja 2020
| po Katre Savi

Arvestusala tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2016. a alguses ning keskendus tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosimisele raamatupidamise ning sisese ja välise audiitortegevuse valdkondades.

Nutikate masinate ja infosüsteemide kasutuselevõtuga koos väheneb vajadus lihtsama ja rutiinsema raamatupidamisliku töö järgi. Samal ajal oodatakse valdkonda magistritasemel haridusega töötajaid, kes suudavad tänaste majandusandmete pealt tuleviku prognoosida, et sellega olla järjest enam tõsiselt võetavaks toeks majandusotsuste langetamisel.

Stranice

Pretplati se na RSS - Poduzetništvo i zapošljavanje