European Commission logo
Create an account

Young Adults

Kako se može izgraditi pozitivan stav prema učenju, počevši od rane dobi, kao prvi korak prema cjeloživotnom učenju?

U Europskoj godini mladih 2022. EPALE je posvetio puni tematski fokus mladim odraslima s posebnim naglaskom na dob između 25 i 30 godina. Gledamo na ovu skupinu sa specifičnog stajališta: međugeneracijsko učenje, izgradnja partnerstva i socijalne kohezije; građanske vještine kao preduvjet za aktivno sudjelovanje u društvu; niskokvalificirani mladi odrasli i kako ih opremiti s nužnim vještinama u svrhu njihovog rasta. Mladi odrasli također predstavljaju skupinu u kojoj se obrasci novih kultura učenja i inovativnih praksi mogu lakše pratiti i prihvatiti u cijeloj zajednici učenja odraslih.

Ograničite svoje rezultate

Can't find exactly what you\'re looking for? Use the Keyword field below to search for the exact keywords by using quotation marks (e.g. "Article Title") or try using the filters below to prioritise the results.

Can select multiple words with divider comma

DRŽAVA

Moguć odabir više vrijednosti