Resource Details
RESURS

ZAJEDNIČKA JEZGRA NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA ZA MATEMATIČKO PODRUČJE DEFINISANА NA ISHODIMA UČENJA

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO) izradila je Zajedničku jezgru nastavnih planova i programa (ZJNPP) za matematičko područje definisanu na ishodima učenja. Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za matematičko područje definisana na ishodima učenja urađena je po već utvrđenoj metodologiji razvoja Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa. Uvažavajući specifičnosti matematičkog područja, najprije su definisane oblasti i komponente za svaku oblast, potom su za svaku komponentu definisani ishodi učenja1 i na kraju su za svaki ishod učenja definisani pokazatelji. Pokazatelji su definisani u skladu s razvojnim uzrastom djeteta na kraju predškolskog odgoja i obrazovanja (uzrast od 5-6 godina), na kraju trećeg razreda (uzrast od 8- 9 godina), na kraju šestog razreda (uzrast od 11-12 godina), na kraju devetogodišnjeg odgoja i obrazovanja (uzrast od 14-15 godina) i na kraju srednjoškolskog odgoja i obrazovanja (uzrast od 18-19 godina). Proces izrade Dokumenta trajao je od jula 2014. do juna 2015. godine. Krajem aprila 2015. godine završene su javne rasprave u Bosni i Hercegovini, na kojima su odgajatelji, učitelji, nastavnici i profesori, koji su direktno uključeni u odgojno-obrazovni proces, predlagali izmjene, dopune i sugestije za poboljšanje ishoda učenja i pripadajućih pokazatelja, na osnovu čega je provedena revizija i pripremljena konačna verzija ZJNPP za matematičko područje. 

Resource Details
Autor(i) resursa
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Vrsta resursa
Nacionalna pitanja i politika
Datum objave
Jezik dokumenta
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!