European Commission logo
Create an account
Resource Details
RESURS

VODIČ KROZ PRAVA LICA SA INVALIDITETOM I POSLODAVACA U OBLASTI PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJA

Resource Details
Autor resursa
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Vrsta resursa
Mogućnosti i resursi
Država
Crna Gora
Datum objave
Jezik dokumenta
crnogorsko
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!