European Commission logo
Create an account
Resource Details
RESURS

Pravo na rad i pristup otvorenom tržištu rada osoba s invaliditetom

Pravo na rad jedno je od temeljnih ljudskih prava priznato Općom deklaracijom o ljudskim pravima1 i uključuje sve osobe u društvu pa tako i osobe s invaliditetom. Rad je vrlo važan aspekt ljudskog života jer pruža mogućnosti učenja i razvoja, financijske neovisnosti, ostvarivanja pozitivno vrednovanih društvenih uloga, mogućnosti izbora i donošenja odluka o svom životu i ostvarivanja prava. Radom i rezultatima rada zadovoljava se mnoštvo bioloških, socijalnih i osobnih potreba.

Resource Details
Autor resursa
Željka Ciler, prof. Učilište Ambitio
Vrsta resursa
Otvoreni obrazovni resursi
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!