Resource Details
RESURS

Kljucne kompetencije u kurikulumima Crne Gore

Rad je nastao kao rezultat istraživanja socio-emocionalnih i ključnih kompetencija u kurikulumima za osnovnu i srednju školu i nastavničke fakultete u Crnoj Gori u okviru projekta “Moje vrijednosti i vrline (2015−2018) – podrška škole razvoju odabranih kompetencija učenika za 21. vijek”, koji je finansirao UNICEF Crna Gora. 

Resource Details
Autor(i) resursa
UNICEF CRNA GORA
Vrsta resursa
Studija slučaja
Datum objave
Jezik dokumenta
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!