Resource Details
RESURS

Izvješće Eurydicea:Poučavanje regionalnih ili manjinskih jezika u školama u Europi. Europska komisija / EACEA / Eurydice, 2019.

Europska komisija / EACEA / Eurydice, 2019. Poučavanje regionalnih ili manjinskih jezika u školama u Europi. Izvješće Eurydicea. Luxembourg: Ured za publikacije Europske unije.

Ovo izvješće Eurydicea nudi kratak pregled mjera politika diljem Europe kojima se podupire poučavanje regionalnih ili manjinskih jezika u školama. Ponajprije se prikazuju podaci vrhovnih obrazovnih vlasti o regionalnim ili manjinskim jezicima u službenim dokumentima. Zatim se prikazuju pojedine politike i mjere vezane uz poučavanje regionalnih ili manjinskih jezika koje se provode u različitim europskim obrazovnim sustavima. Potom se opisuju pojedini projekti i inicijative koje financira EU kako bi podupirao poučavanje regionalnih ili manjinskih jezika u školama u Europi.

Zadaća je mreže Eurydice razumjeti i objasniti na koji su način organizirani i kako funkcioniraju različiti obrazovni sustavi u Europi. Mreža opisuje obrazovne sustave u pojedinim državama te donosi komparativne studije posvećene specifičnim temama, pokazateljima i statističkim podacima. Eurydiceove publikacije dostupne su besplatno na njegovim mrežnim stranicama ili na zahtjev u tiskanu obliku. U svojem radu Eurydice nastoji promicati razumijevanje, suradnju, povjerenje i mobilnost na europskoj i međunarodnoj razini. Mreža se sastoji od nacionalnih jedinica u pojedinim europskim zemljama čiji rad koordinira Izvršna agencija EU‐a za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu. Za detaljnije informacije o Eurydiceu vidi stranicu http://ec.europa.eu/eurydice.

Resource Details
Poučavanje regionalnih ili manjinskih jezika u školama u Europi.
Autor(i) resursa
Corporate author(s): Eurydice (European Education and Culture Executive Agency) Personal author(s): Noorani, Sogol ; Baïdak, Nathalie
Vrsta resursa
Studija slučaja
Država
Datum objave
Jezik dokumenta
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!