European Commission logo
Create an account
Resource Details
RESURS

Donacija nefinancijske imovine kod ustanova za obrazovanje odraslih i neprofitnih organizacija koje se bave edukacijom

U skladu s Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu  propisan je način priznavanja donacija povezanih s nefinancijskom imovinom koja se amortizira. Donacije koje su povezane s nefinancijskom imovinom koja se amortizira priznaju se u bilanci sučeljavanjem s rashodima amortizacije. Udruga koja primi donaciju u dugotrajnoj nefinancijskoj imovini koja se amortizira ili ako je donacija u novcu kojim će se nabaviti dugotrajna nefinancijska imovina koja se amortizira knjiži se kao odgođeni prihod u skupni 29 uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi, razmjerno troškovima uporabe nefinancijske imovine u razdoblju korištenja.

Cijeli tekst pod nazivom "Donacija nefinancijske imovine kod ustanova za obrazovanje odraslih i neprofitnih organizacija koje se bave edukacijom" možete pročitati na poveznici za resurs.

Resource Details
Autor resursa
Mirela Glavota, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Vrsta resursa
Članci
Država
Hrvatska
Datum objave
Jezik dokumenta
Hrvatski
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!