Skoči na glavni sadržaj
Resource Details
RESURS

Cjeloživotno učenje i tržište rada, Nikola Mijanović

Koncepciju cjeloživotnog učenja, kao relativno specifičnu pedagoško-andragošku doktrinu, bezrezervno podržavaju društva koja pretenduju da uče, mijenjaju se, demokratizuju i slijede razvojne tendencije najprestižnijeg dijela svijeta. Riječ je o svojevrsnoj filozofiji kontinuiranog učenja, budući da implicira sve vidove, stupnjeve, oblike, vrste i forme obrazovanja, nudeći jednaka prava na sticanje znanja, vještina i iskustava djeci, omladini i odraslima. Njenu afirmaciju u pedagoško-andragoškoj teoriji i praksi snažno podržavaju gotovo nevjerovatna naučno-tehnološka, ekonomska, socijalna, kulturna i druga dostignuća. Savremena, na naučnim principima uspostavljena organizacija i tehnologija rada više od ljudskog potencijala ne traži samo novo znanje i vještine već i različite vrste sposobnosti, drugačiji način mišljenja, kreativnosti i samostalnosti prilikom donošenja ključnih poslovnih i životnih odluka. Zato se sve više traže kadrovi sa konjunkturnim znanjima, profesionalnim i socijalnim vještinama, demokratskim i šire prihvaćenim sistemima vrijednosti, koje predstavljaju etalone, odnosno regulirajuće mehanizme na sve zahtjevnijem tržištu rada. Shodno toj logici, osnovano je tvrditi da je koncepcija cjeloživotnog učenja nužan uslov i generator dostizanja visokog životnog standarda, privrednog rasta, efikasnog sistema socijalne zaštite i usvajanja visokog sistema ljudskih prava i sloboda. Izvjesnim se čini da je primarni cilj obrazovanja tog tipa fokusiran na permanentno sticanje novih, te inoviranje, produbljivanje i aktualiziranje postojećih znanja, vještina, profesionalno-stručnih i građanskih kompetencija, imanentnih modernom društvu, čovjeku i tržištu rada. Analizirajući misiju cjeloživotnog učenja i obrazovanja u razvijenom društvu, s jedne strane, i tržište rada, s druge strane, shvatili smo da su ta dva fenomena međuzavisna. Pojednostavljena suština tog odnosa zrcali se u tome što konkretna koncepcija cjeloživotnog učenja i obrazovanja generiše određene profile stručnjaka, dok tržište rada na tu objektivno datu ponudu odgovara svrsishodnom tražnjom.

Resource Details
Autor(i) resursa
Nikola Mijanović
Vrsta resursa
Članci
Država
Datum objave
Jezik dokumenta
Login (0)
Oznake

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!