Skoči na glavni sadržaj
Resource Details
RESURS

Europæisk fokus på mennesker med døvblindhed

Hvordan ser situationen ud i Europa for mennesker med døvblindhed? Og hvordan yder samfundet dem bedst støtte? Disse spørgsmål var på dagsordenen i det toårige Grundtvig Learning Partnership ”Deafblind,” hvor gruppen, det hele handlede om, selv fik en uundværlig stemme.

 

Da elleve partnere i det toårige Grundtvig Learning Partnership ”Deafblind” skulle lancere deres afsluttende rapport om de erfaringer, de havde gjort sig gennem projektet, gik en ganske særlig oplægsholder på talerstolen: Nemlig døvblinde Charlotte Van der Molengraft fra Holland. Hun fortalte, at hun ligesom alle andre mennesker spiller mange roller i sit liv: Hun er mor, kone, kunstner, cyklist - og så er hun også døvblind. Charlotte fortalte, at rollen som døvblind faktisk ikke fylder meget, blandt andet fordi hendes familie, venner og samfundet sørger for, at der bliver kompenseret for hendes handicap, så hun kan foretage sig meget af det, normaltseende og -hørende mennesker kan.

 

At den hollandske kvinde fik taletid, var symptomatisk for Grundtvig Partnerskabet, der startede i Glasgow i november 2012 og sluttede i sommeren 2014 og bestod af organisationer, der alle er med i European Deafblind Network. Formålet med projektet var at stille skarpt på døvblindes rettigheder og livsvilkår i Europa - både personer med medfødt og erhvervet døvblindhed, fortæller konsulent i Center for Døvblindhed og Høretab Helle Buelund.

 

  • Personer med døvblindhed og deres familier fra flere af de medvirkende partnerlande var med til at beslutte og godkende de syv områder, vi arbejdede med i projektet og som mundede ud i et spørgeskema, som næsten 100 personer med døvblindhed fra forskellige lande, svarede på. De syv områder omhandlede: 1) Antal af personer med døvblindhed demografisk set. 2) Privat og familieliv. 3) Valg og kontrol. 4) Adgang til hjælpemidler og service. 5) Uddannelse og livslang læring. 6) Arbejdsliv. 7) Indkomst og fattigdom, fortæller Helle Buelund. Og hun er ikke i tvivl om vigtigheden af, at personer med døvblindhed var så direkte involveret i projektet.

 

  • Dét at gruppen, som projektet handlede om blev inddraget og fik en stemme, var i høj grad med til at kvalificere projektet. Det betøde, at vi løbende kunne evaluere, om vi var på rette vej, eller om der var noget, vi havde overset. Derudover betød det meget for de døvblinde selv. Eksempelvis sagde Charlotte Van der Molengraft, at det fik dem til at føle sig ligeværdige.

 

Store nationale forskelle

Det var et besøg hos Center for Døvblindhed og Høretab i Aalborg, der ansporede den catalanske formand for European Deafblind Network til idéen om et europæisk partnerskab, som altså skulle kortlægge de syv omtalte områder i en europæisk kontekst. Formanden så nemlig med beundring et center, der var officielt støttet, hvilket åbner helt andre muligheder for at yde støtte til et værdigt liv for mennesker med døvblindhed sammenlignet med mange andre lande, hvor døvblinde-organisationer er afhængige af fondsmidler og private donationer.

 

  • I Danmark har vi ret godt styr på antallet af mennesker med døvblindhed, men det har man ikke i alle andre lande. Qua den nordiske velfærdsmodel tilbyder vi en god service, der forsøger at kompensere for sansetab, så døvblinde har samme udgangspunkt som normaltseende og – hørende. Og det var udgangspunktet for projektet: ”Hvad skal der til, for at der kan ydes en god service i et land?” Vi erfarede, at de andre lande var ret imponerede over den støtte, vi yder i Danmark, og det var i det hele taget yderst givende og tankevækkende at udveksle erfaringer, fortæller Helle Buelund.

 

Kontakt i Europa-Parlamentet

Overordnet set har partnerskabet, der er et pionerprojekt inden for området, skabt et vigtigt fokus på de cirka 3 mio. mennesker, der lever med døvblindhed i Europa, Helle Buelund må dog også konstatere, at de data, partnerskabet har haft adgang til, har været mangelfulde, da der ikke eksisterer et samstemmende organ for personer med døvblindhed på europæisk plan. Alene i Tyskland er der eksempelvis mange forskellige organisationer, men ikke en, der forener dem alle. Derfor skal der stadig arbejdes på at indsamle informationer, og denne opgave har partnerskabet åbnet op for.

 

  • Det, at vi har sat os sammen, gør det meget nemmer at indkredse indsatsområderne, ligesom adgangen til hinandens informationer er kortere nu takket være det store netværk, vi har dannet, fortæller Helle Buelund, der også glæder sig over, at partnerne har fået kontakt til en døv politiker i Europa Parlamentet Mr. Adam Kosa, som er indstillet på at arbejde videre med det vigtige emne.

 

  • Vi har med partnerskabet skabt opmærksomhed på døvblindes meget forskellige situation i Europa, og den rapport, der er kommet ud af projektet, har vi sendt ud til flere politiske organer, så det bliver interessant at følge den fortsatte indsats for denne gruppe, siger Helle Buelund.

 

 

 

HVEM DELTOG?

11 partnere fra henholdsvis Spanien, Catalanien, England Skotland, Frankrig, Østrig, Holland, Slovakiet, Ungarn, Rumænien og den danske partner, Center for Døvblindhed og Høretab (CDH)

Resource Details
Autor(i) resursa
Cindy Maria Vinløv
Vrsta resursa
Ostalo
Datum objave
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!